Tag Archives: αρσενικο

ΑΦΘΟΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ

water-clear

Με μια επίσημη ανακοίνωση ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας ξεκαθάρισε το “ρυπαρό τοπίο” δημοσιεύσεων και διαμαρτυριών σχετικά με την ποιότητα του νερού που πίνουν οι κάτοικοι του οικισμού Νεοχώρι. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της από 2/9/2013 Ανακοίνωσής μας κάνουμε γνωστό ότι, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επίλυσης του προβλήματος της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης του  Νεοχωρίου.

Εδώ και περίπου είκοσι μέρες ο οικισμός του Νεοχωρίου τροφοδοτείται με άφθονο και καλής ποιότητας νερό.

Δεδομένης της παραπληροφόρησης και της σύγχυσης  που προκλήθηκε στους πολίτες το τελευταίο χρονικό διάστημα,  θεωρούμε σκόπιμο να απαντήσουμε στα κρίσιμα ερωτήματα που μας προβληματίζουν όλους, σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα του αρσενικού και τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος από τη Δημοτική Αρχή.

Πρώτον, σχετικά με την ποσότητα του αρσενικού που ανιχνεύτηκε στο νερό του Νεοχωρίου στις πρόσφατες μετρήσεις, οι τιμές που εντοπίστηκαν και ήταν πάνω από τη σημερινή παραμετρική τιμή των 10μg/ λίτρο, κυμαίνονται μεταξύ 11-28μg/ λίτρο. Η ποσότητα αυτή σε καμία περίπτωση δε δύναται να χαρακτηριστεί θανατηφόρα, τοξική ή δηλητηριώδης, όπως δυστυχώς κάποιοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν.

Δεύτερον, όσον αφορά στην ανησυχία των κατοίκων για την αμεσότητα αντίδρασης της δημοτικής αρχής, είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στο πώς διαμορφώθηκε η σημερινή παραμετρική τιμή του αρσενικού, στο όριο των 10 μg/ λίτρο.

 

Στην Ελλάδα, με βάση την Υγειονομική Διάταξη Α5/288/86 (ΦΕΚ 53Β/20-02-86), η ανώτατη παραμετρική τιμή για το αρσενικό (As) στο πόσιμο νερό ήταν τα 50μg/L.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) αναθεώρησε την εγκύκλιο σχετικά με το αρσενικό  μειώνοντας το όριο ποσιμότητας από 50 σε 10μg/L το 1993. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της νομοθεσίας και την τελική μείωση των επιτρεπτών ορίων αρσενικού σε πολλές χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε σχετική οδηγία πέντε (5) έτη αργότερα (1998) με χρόνο προσαρμογής για τα κράτη – μέλη  για άλλη μία πενταετία, μέχρι το 2003.

▪ οι Η.Π.Α. εναρμονίστηκαν οκτώ (8) έτη αργότερα (2001)

▪ η Ελλάδα εναρμονίστηκε δέκα (10) έτη αργότερα (2003) από την πρώτη οδηγία του Π.Ο.Υ. εξαντλώντας το χρονικό περιθώριο προσαρμογής για τα νέα όρια, ενώ για ορισμένες περιοχές το Υπουργείο Υγείας παρέτεινε αυτήν την προσαρμογή  μέσω σχετικών αποφάσεων για επιπλέον 3-4 έτη με όριο τα 30μg/l.

Γίνεται σαφές ότι το χρονικό διάστημα λίγων ημερών, που απαιτείται για τις απαραίτητες επαναληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις, ώστε να επιλεγεί από τη δημοτική αρχή το κατάλληλο σχέδιο αντιμετώπισης του όποιου προβλήματος, δεν συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Είναι αδιανόητο, μετά και τα παραπάνω, να γίνεται προσπάθεια παραπληροφόρησης του πανελλήνιου και εκφοβισμού των απλών πολιτών που δεν είναι γνώστες όλων αυτών των δεδομένων, ότι η Δημοτική Αρχή «ποτίζει» τους πολίτες της με δηλητηριασμένο νερό, όταν διήρκεσε οκτώ χρόνια η εναρμόνιση των Η.Π.Α. και δέκα χρόνια η εναρμόνιση των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα παραμετρική τιμή. Με την ίδια λογική  οι Κυβερνήσεις των Η.Π.Α. και των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλητηρίαζαν συστηματικά επί μία δεκαετία τους πολίτες τους!

Για την πρόσθετη πληροφόρηση των πολιτών να ενημερώσουμε επίσης ότι, το δηλητήριο, η θανατηφόρα  δόση, εκτιμάται για έναν ενήλικα βάρους 70 κιλών ότι είναι: 70.000 – 280.000μg/l.

Σε ό, αφορά τη σύνδεση του προβλήματος με τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή μας, τονίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα και με τους επιστήμονες του ΙΓΜΕ, η περιεκτικότητα σε όποια βαρέα μέταλλα οφείλεται σε γηγενή στοιχεία του εδάφους, είναι τμήμα της φύσης, και δεν πρέπει να συγχέεται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως επιχειρήθηκε να παρουσιασθεί από κάποιους.

Η παλαιά γεώτρηση, στην οποία παρουσιάστηκε αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο, ούτε χωροταξικά ούτε γεωχημικά, είτε με τις ερευνητικές εργασίες είτε με τις εργασίες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Το νερό προέρχεται από γεώτρηση και όχι από επιφανειακά νερά ώστε να επιβαρύνεται από ανθρωπογενείς δράσεις.

Σ’ ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν συγκεντρώσεις αρσενικού, χωρίς να υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα. Μάλιστα σε άλλες περιοχές του Νομού Χαλκιδικής, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, παρατηρήθηκε εκατονταπλάσια περιεκτικότητα σε αρσενικό.

Σαν δημοτική αρχή επενδύουμε στη μακροχρόνια και οριστική επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης, σχεδιάζοντας με ακρίβεια και υπευθυνότητα τις επόμενες κινήσεις μας.

Πιο συγκεκριμένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπογράφτηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής  αποθήκευσης πόσιμου νερού, στη Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου», αρχικού προϋπολογισμού 250.662,00€ το οποίο έχει ενταχθεί στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ σχεδιάσαμε και δρομολογούμε την ανόρυξη δύο νέων υδρογεωτρήσεων 80-100μ., με στόχο την διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην προσχωματική λεκάνη του ποταμού Χαβρία ΒΔ του οικισμού Νεοχωρίου.

Στη περίπτωση που οι υδρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές οι γεωτρήσεις θα αξιοποιηθούν παραγωγικά για την μακροχρόνια επίλυση των υδρευτικών αναγκών του Νεοχωρίου.

Παράλληλα  αξιοποιούμε  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πολύ καλής ποιότητας νερά της πηγής «Τσιλινίκα».

Η δημοτική αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την διασφάλιση της ποσότητας και ποιότητας του πόσιμου νερού, όπως το έκανε με υπεύθυνο τρόπο μέχρι σήμερα.

Καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την σκόπιμη παραπληροφόρηση, τον φόβο στην αλήθεια.

Το πολιτικό συμφέρον δεν είναι άλλο από το συμφέρον του τόπου, το δίκαιο και την αλήθεια.

Και κανένας πολιτικός φορέας δεν μπορεί να έχει άλλο συμφέρον από το να υπηρετεί σταθερά το δίκαιο και την αλήθεια.

 

ΟΤΑΝ Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

glass-of-water

Το θέμα με το αρσενικό στο νερό του Νεοχωρίου το αναλύσαμε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε: Σε μια γεώτρηση που προμήθευε νερό το χωριό εμφανίστηκε αρσενικό. Να πούμε κατ’ αρχάς πως το νερό στο Νεοχώρι προέρχεται από γεώτρηση και όχι από επιφανειακά ρέοντα ύδατα ώστε να επιμολυνθούν από ανθρωπογενείς δράσεις. Μετά, είναι γνωστό τοις πάσι πως το αρσενικό περιέχεται φυσικά στα πετρώματα. Για την ακρίβεια, ανευρίσκεται σε όλα σχεδόν τα θειούχα ορυκτά χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου. Παράλληλα φυσικές πηγές αρσενικού στο περιβάλλον συνδέονται κυρίως με ηφαιστειογενείς δράσεις και με τη σήψη της φυσικής ύλης.

Για την ιστορία, τώρα, πριν από μερικά χρόνια ίσχυσε στην ΕΕ νέο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ύπαρξης αρσενικού στο πόσιμο νερό το οποίο ορίστηκε στα 10 μg/l (Οδηγία 98/83/ΕΚ) – το όριο αυτό έχει ορίσει και ο ΠΟΥ. Το προηγούμενο όριο που ίσχυε ως τότε ήταν της τάξεως των 50 μg/l. Η οδηγία του 1998 έδινε στα κράτη μέλη προθεσμία 5 χρόνια να εναρμονιστούν. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας το νερό περιείχε αρσενικό σε ποσότητες κάτω από 50 μg/l και δεν μίλαγε κανένας. Με τη νέα οδηγία το κράτος και συνεπώς η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να φροντίσει τα όρια να πέσουν στα 10 μg/l. Σε μετρήσεις λοιπόν στο Νεοχώρι βρέθηκε αρσενικό λίγο πάνω από 10 μg/l και ο Χρ. Πάχτας ειδοποίησε τους κατοίκους στις αρχές του μήνα να μην το πίνουν μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Και όντως, ο δήμος φρόντισε και σήμερα το πρόβλημα λύθηκε και το Νεοχώρι πίνει καθαρό νερό πλέον.

Το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ όμως, η γραφική εφημερίδα ΑΥΓΗ, ψάχνει τρόπο να δικαιολογήσει τον αδικαιολόγητο –και δυνητικά μελλοντικά πολιτικό εταίρο– Καμμένο για τις δηλώσεις του περί λιντσαρίσματος του Πάχτα και προσφεύγει στην προσφιλή μέθοδο της παραπληροφόρησης και του λαϊκισμού… Διαβάστε σχετικά με την αποτυχημένη τηλεοπτική εμφάνιση Καμμένου:

«Ποια τηλεόραση και ποιο ραδιόφωνο ενδιαφέρθηκε εδώ και μια βδομάδα να μας πει γιατί τα παιδιά πίνουν μολυσμένο νερό Και γιατί τα ζώα και τα λαχανικά που τρώμε ποτίζονται με μολυσμένο νερό». Πάλι τα παιδιά μπροστά. Το ότι ο δήμαρχος ειδοποίησηε έγκαιρα τους κατοίκους και αποκατέστησε το πρόβλημα εντός 15 ημερών, κουβέντα!

«Ποια τηλεόραση ενδιαφέρθηκε να ενημερώσει ότι για τη μόλυνση με αρσενικό ευθύνονται τα Μεταλλεία Χρυσού της Χαλκιδικής, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι.» Εδώ, για να μαθαίνετε, βλέπετε μια κλασική δημοσιογραφική ντρίπλα… Επειδή ΚΑΝΕΙΣ και ΠΟΤΕ δεν δήλωσε ότι φταίνε τα μεταλλεία για το αρσενικό στην γεώτρηση, κολλάμε δίπλα ένα ‘όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι’ για να αποφύγουμε να κατηγορηθούμε για διασπορά ψευδών ειδήσεων και σπέκουλα.

«Ποια τηλεόραση είπε ότι ο δήμαρχος της περιοχής Πάχτας το γνώριζε και το απέκρυπτε επί 22 μέρες». Πως το γνώριζε ρε παιδιά ο Πάχτας; Περνάει κάθε πρωί από το Νεοχώρι και δοκιμάζει το νερό; Έγιναν παράπονα από τους Νεοχωρίτες για τη μυρωδιά του νερού, πάρθηκαν δείγματα, αναλύθηκαν στα εργαστήρια, και ο δήμαρχος ειδοποίησε τους κατοίκους. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει;

«Ποια τηλεόραση θα πει για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και για τις ευθύνες Πάχτα και των Μεταλλείων;» Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο ποιητής… Το θέμα αναδείχθηκε από τον Τύπο πέραν του δέοντος, ακριβώς διότι εμπλέκεται ο Χρ. Πάχτας και η περιοχή είναι στο κέντρο ενδιαφέροντος λόγω της διαμάχης για την επένδυση χρυσού.

«Αντίθετα, οι τηλεοράσεις ήταν εκεί για να καταγγείλουν τον πολιτικό ο οποίος ανέδειξε το θέμα». ΩΠΑ!!! Ο γίγαντας πολιτικός Καμμένος, ο άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει τους υδρογονάνθρακες από τους υδατάνθρακες, ο άνθρωπος που δεν είπε ούτε μια φορά σωστά ότι το ακατάλληλο νερό ήταν στο Νεοχώρι, αλλά είχε κολλήσει στις Σκουριές, ο άνθρωπος που για όλο το συμβάν ενημερώνεται από τις εφημερίδες, θα αναδείξει και θέματα; Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε; (Το άρθρο στην ΑΥΓΗ υπογράφει ακόμα μια ιέρεια της δημοσιογραφίας… η Αγγέλα Νταρτζάνου).

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

warer-drop

Από το 2011 που συστήθηκε ο Δήμος Αριστοτέλη, πραγματοποιούνται διαχρονικά και σε συνεργασία με το ΚΕΠΑΜΑΧ, συστηματικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις στα δίκτυα ύδρευσης όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη.

Εργαστηριακές αναλύσεις μετάλλων και τοξικών στοιχείων (μεταξύ των οποίων και αρσενικό) πραγματοποιήθηκαν στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους 2011, βάση της σχετικής σύμβασης με τον διευρυμένο Δήμο Αριστοτέλη.

Το νερό ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου προέρχεται από την ανάμειξη μίας γεώτρησης που βρίσκεται νότια του οικισμού και μίας πηγής που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου.

Από τα διαχρονικά αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας του υδρευτικού δικτύου του Νεοχωρίου της περιόδου 2011-2012, καταδεικνύεται ότι το νερό ύδρευσης ήταν καλής ποιότητας και υπερκάλυπτε όλα τα όρια ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση (ΚΥΑ Υ2/2600/2001). Οι αναλύσεις περιελάμβαναν τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους και τα βαρέα μέταλλα-τοξικές ουσίες που προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001).

Ωστόσο πρόσφατα, λόγω βλάβης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς του νερού της πηγής, η τροφοδοσία του υδρευτικού δικτύου γινόταν κατά κύριο λόγο από τη γεώτρηση, η οποία ανιχνεύτηκε να παρουσιάζει σχετικά αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, έναντι του πρόσφατου ορίου των 10 μg/l.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ανώτατη παραμετρική τιμή για το αρσενικό (As) στο πόσιμο νερό ήταν τα 50μg/L. Από τις 25/12/2003 η ανώτατη παραμετρική τιμή για το αρσενικό (As) στο πόσιμο νερό μειώθηκε σε 10μg/L. Παράταση δόθηκε για μία μεταβατική περίοδο 3-4 ετών με όριο τα 30μg/L.

Η Δημοτική Αρχή αμέσως μόλις εντόπισε το πρόβλημα ξεκίνησε εργασίες για την άμεση καταρχήν ενημέρωση των κατοίκων του Νεοχωρίου και την παράλληλη αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων πηγών στο δίκτυο μετά από έλεγχο της ποιότητάς τους, ενώ δρομολογεί τη διάνοιξη νέας υδρευτικής γεώτρησης σε νέα θέση.

Το σύνολο των εργασιών αναμένεται αν ολοκληρωθούν εντός των αμέσως επόμενων ημερών για να διευθετηθεί το πρόβλημα οριστικά.

Η εν λόγω παλαιά γεώτρηση δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο, ούτε χωροταξικά ούτε γεωχημικά, είτε με τις ερευνητικές εργασίες είτε με τις εργασίες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Καταδικάζουμε την όποια προσπάθεια παραπληροφόρησης γίνεται.

Προς το παρόν δύναται να κριθεί κατάλληλη η χρήση των πηγών για την υδροδότηση του οικισμού, ενώ η χρήση του νερού της γεώτρησης είναι εφικτή μόνο κατόπιν ανάμιξής του με τα νερά των πηγών σε αναλογία τέτοια ώστε η τελική ποιότητα στην κατανάλωση να είναι εντός των ορίων της νομοθεσίας.

Κρίθηκε σκόπιμο μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος να ενημερωθούν προληπτικά οι συνδημότες μας.

Το θέμα της δημόσιας υγείας είναι πολύ σοβαρό για να αποτελέσει κομμάτι της αντιπαράθεσης που γίνεται στην περιοχή μας για την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Όλοι μας θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των ευθυνών μας απέναντι στην προστασία της δημόσιας υγείας.

ΣΠΕΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ! ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.

arseniko

Οι κάτοικοι του Νεοχωρίου κλήθηκαν από το τοπικό συμβούλιο προκειμένου ο δήμαρχος Αριστοτέλη Χρ. Πάχτας να τους ανακοινώσει ότι στο νερό του δικτύου της περιοχής εντοπίστηκε μεγάλη συγκέντρωση αρσενικού. Εδώ και δεκαπέντε μέρες οι κάτοικοι είχαν αντιληφθεί το πρόβλημα στο νερό διαμαρτυρόμενοι για την μυρωδιά του. Βέβαια, κάποιοι έσπευσαν να συνδέσουν το θέμα με τις εξορύξεις, προσπαθώντας να προσθέσουν ακόμα ένα σαθρό επιχείρημα στον χάρτινο πύργο αοριστολογίας και λασπολογίας που κτίζουν – κινδυνεύοντας κάθε στιγμή να πέσει να τους πλακώσει.

Κατ’ αρχάς το νερό στο Νεοχώρι προέρχεται από γεώτρηση και όχι από επιφανειακά ρέοντα ύδατα ώστε να επιμολυνθούν από ανθρωπογενείς δράσεις. Μετά, είναι γνωστό τοις πάσι πως το αρσενικό περιέχεται φυσικά στα πετρώματα. Για την ακρίβεια, ανευρίσκεται σε όλα σχεδόν τα θειούχα ορυκτά χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου. Παράλληλα φυσικές πηγές αρσενικού στο περιβάλλον συνδέονται κυρίως με ηφαιστειογενείς δράσεις και με τη σήψη της φυσικής ύλης.

Για την ιστορία, τώρα, πριν από μερικά χρόνια ίσχυσε στην ΕΕ νέο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ύπαρξης αρσενικού στο πόσιμο νερό το οποίο ορίστηκε στα 10 μg/l (Οδηγία 98/83/ΕΚ) – το όριο αυτό έχει ορίσει και ο ΠΟΥ. Το προηγούμενο όριο που ίσχυε ως τότε ήταν της τάξεως των 50 μg/l. Η οδηγία του 1998 έδινε στα κράτη μέλη προθεσμία 5 χρόνια να εναρμονιστούν. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας το νερό περιείχε αρσενικό σε ποσότητες κάτω από 50 μg/l και δεν μίλαγε κανένας. Με τη νέα οδηγία το κράτος και συνεπώς η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να φροντίσει τα όρια να πέσουν στα 10 μg/l. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα της αναμπουμπούλας στους οικισμούς Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγίου Χριστοφόρου του δήμου Παγγαίου, μετά την απαγόρευση της κατανάλωσής του για οικιακή χρήση με απόφαση της διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Καβάλας λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε αρσενικό, αφού διαφορετικές μετρήσεις της περιεκτικότητας δεν συμφωνούσαν (Δείτε εδώ).

Πάντως το πρόβλημα στην βόρεια Ελλάδα είναι γενικότερο και είχε παρουσιαστεί σε άρθρο στο Βήμα_Science από το 2007 (Δείτε εδώ). Σκεφθείτε ότι σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Χιλής, που υδρεύονταν από ποτάμια μολυσμένα με αρσενικό τα οποία ξεκινούν από τις Ανδεις, από το 1958 ως το 1970 (ώσπου να διαγνωστεί το πρόβλημα), έπιναν νερό με μέσα επίπεδα αρσενικού της τάξεως των 870 μg/l (!!!).

Επί της ουσίας τώρα, πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του αρσενικού στο πόσιμο νερό; Με διάφορους τρόπους: Μπορεί κατ’ αρχάς να γίνει άλλη γεώτρηση ή να έρθει νερό από αλλού αν αυτό είναι εφικτό. Επίσης υπάρχει η λύση των φίλτρων στο κεντρικό αντλιοστάσιο της περιοχής ή στις βρύσες των καταναλωτών. Η πιο απλή λύση είναι η αραίωση του νερού με άλλης προέλευσης νερό, απαλλαγμένο από αρσενικό, ώστε η περιεκτικότητα σε αρσενικό να πέσει κάτω από 10 μg/l, που θεωρείται και το ασφαλές όριο.