Monthly Archives: February 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΣΣΟ

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. με χωρική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής και τον Εμπορικό Σύλλογο Ιερισσού, διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ , ΕΣΠΑ 2014-2020, «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού, στην Ιερισσό. Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία (πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ και γενικότερα για την εκδήλωση στα τηλ.: 23710-24200 και 2310-480.000).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκήρυξης των Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα :

α) Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της παραγωγικής και της οργανωτικής τους λειτουργίας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Η Δράση έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 400 εκ. ευρώ στο σύνολο των Περιφερειών της Χώρας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως και 200.000€. Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 50-65% και καθορίζεται από τις εξαγωγικές επιδόσεις της κάθε επιχείρησης.

Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν : Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Δαπάνες Συσκευασίας και Branding, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα και Μισθοδοσία πρόσληψης Νέου προσωπικού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης που είναι 19/12/2018. H έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 20/2/2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 400 εκ. ευρώ και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (19/12/2018).

β) Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Λιανικού Εμπορίου, Εστίασης και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης-Κοινωνικής Μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν την οργανωτική και την επιχειρησιακή τους λειτουργία.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και να έχουν σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης :

  • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
  • 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης στο σύνολο των Περιφερειών της Χώρας ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης που είναι 50%.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000,00€ έως και 150.000,00€.

Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν : Κτιριακά, Λογισμικό, Μεταφορικά μέσα, Ψηφιακή Προβολή, Μελέτες, Πρόσληψη προσωπικού, αμοιβές συμβούλων.

Η ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων ξεκινά στις 27/2/2019 και η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 9/5/2019.

Η Δημόσια Δαπάνη και των δύο Δράσεων συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 27/2/2019]

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΔΜΙΟ

Όπως πληροφορηθήκαμε μέσω δημοσίευσης του Συλλόγου Επαγγελματιών Ολυμπιάδας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας στελέχη του τμήματος περιβάλλοντος της Ελληνικός Χρυσός και άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες της εταιρείας συναντήθηκαν με εκπροσώπους φορέων της Ολυμπιάδας, όπως το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, τον Σύλλογο Επαγγελματιών και το τοπικό Συμβούλιο.

Η συνάντηση αφορούσε τις φήμες που ήθελαν την μεταλλευτική δραστηριότητα υπεύθυνη για την δηλητηρίαση ενός παιδιού 2,5 ετών από κάδμιο.

Τα στελέχη του τμήματος περιβάλλοντος παρέδωσαν στους τοπικούς φορείς λίστα με σχετικές μετρήσεις του υπερσύγχρονου προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, που δείχνουν τις συγκεντρώσεις καδμίου, πολύ μικρότερες σε σχέση με την μέγιστη επιτρεπόμενη ετήσια συγκέντρωση.

Αντίστοιχα, μικρότερες συγκεντρώσεις καδμίου σε σχέση με τις μέγιστες θεσμοθετημένες τιμές  είχαμε και σε μετρήσεις που έγιναν σε γεωτρήσεις, αλλά και υδρευτικές πηγές τους οικισμού.

Πέραν όλων αυτών τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός ενημέρωσαν τους φορείς της Ολυμπιάδας, πως το τμήμα υγιεινής και ασφάλειας της εταιρείας διενεργεί διαρκώς ελέγχους στους εργαζόμενους αναφορικά με την πιθανή έκθεση τους σε τοξικά ιόντα.

Και σ’ αυτή την περίπτωση, οι τιμές όλων των μετρήσεων συμπεριλαμβανομένου και του καδμίου ήταν εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με τα επιτρεπόμενα όρια γεγονός που πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο ατομικής υγιεινής και των εργαζομένων της εταιρείας.

Εταιρεία και φορείς της Ολυμπιάδας ανανέωσαν τα ραντεβού τους προσεχώς σε νέες συναντήσεις για μια σειρά θεμάτων που αφορούν την περιοχή και ειδικότερα την ολοκλήρωση του τεράστιου έργου της περιβαλλοντικής αποκατάστασης της λίμνης τελμάτων που βρίσκεται σε ποσοστό άνω του 80% και ο εταιρικός σχεδιασμός θέλει την σταδιακή απόδοση του έργου στην τοπική κοινωνία προς αξιοποίηση.

[ΠΗΓΗ: https://politesaristoteli.blogspot.com, 27/2/2019]

Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ

Δεν άργησε και ο φιλοκυβερνητικός κίτρινος τύπος να πιάσει το «μπαλάκι» που πέταξε το Παρατηρητήριο του Τόλη σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Εννοείται πως το άρθρο είναι βασισμένο 100% στην κινδυνολογία, υπερβολή και μπουρδολογία του Παρατηρητηρίου και κανείς από την Εφ.Συν. δεν μπήκε καν στον κόπο να διαβάσει τις διευκρινιστικές εκθέσεις της εταιρείας (σιγά μην το έκαναν…).

Παράλληλα, η «Εφ.Συν.» απευθύνθηκε στην «Ελληνικός Χρυσός» ζητώντας τη θέση της επί των πορισμάτων των επιθεωρητών Περιβάλλοντος, και βέβαια, έλαβε την αναμενόμενη απάντηση, ως ακολούθως:

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει απαντήσει αναλυτικά και τεκμηριωμένα σε όλες τις αιτιάσεις, μέσω της σχετικής έκθεσης διευκρινίσεων που έχει υποβάλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Πέραν αυτού, επισημαίνεται ρητά ότι εφαρμόζει κατά γράμμα την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους όρους που διέπουν τη δραστηριότητά της, υιοθετώντας πρακτικές με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη δραστηριότητά της στην περιοχή. Οι εγκαταστάσεις και υποδομές της εταιρείας μας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς και οι τεχνολογίες και μέθοδοι που χρησιμοποιούμε, διέπονται από τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας και βασίζονται απαρέγκλιτα στην αρχή της βέλτιστης περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Μία διεθνώς αναγνωρισμένη περιβαλλοντική πρακτική είναι αυτή της αποκατάστασης & εξυγίανσης των επιφανειών που έχουν επιβαρυνθεί στο παρελθόν από την απόθεση μεταλλευτικών καταλοίπων/υλικών.

Από το 2012 μέχρι και σήμερα, η εταιρεία μας έχει αναλάβει με απόλυτη ευθύνη και έχει ήδη απομακρύνει 2,6 εκατ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων που ήταν αποτεθειμένα στην περιοχή τα τελευταία 40 χρόνια και σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της εξυγίανσης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης.

Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης εντός και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, με το οποίο παρακολουθεί με συστηματική καταμέτρηση 12 περιβαλλοντικές παραμέτρους της περιοχής (ενδεικτικά: ατμόσφαιρα, σκόνη, ύδατα, δονήσεις, σεισμικότητα κ.ά.), ενώ το σύνολο των στοιχείων των μετρήσεων ανάλυσης ποιότητας περιβάλλοντος και εκπομπών υποβάλλονται τακτικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.

Ως εκ τούτου, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι με τη γνωμοδότησή τους, οι Υπηρεσίες όχι μόνο παραβλέπουν τις ουσιώδεις βελτιώσεις που έχει επιφέρει το έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην περιοχή και η περιβαλλοντική δράση της εταιρείας εν γένει, αλλά παρακωλύουν και εμποδίζουν την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου μας, όπως αυτό της περιβαλλοντικής αποκατάστασης που αποτελεί ζωτικής σημασίας έργο για την περιοχή».

Αυτό βέβαια, δεν εμποδίζει το antigold μέτωπο να επιμένει στις θέσεις του και την εταιρεία να προσπαθεί να αποδείξει πως δεν είναι… ελέφαντας…

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ

Επίσκεψη μαθητών της Α΄ τάξης Γυμνασίου στα γραφεία του Συλλόγου μας Την Παρασκευή 22/2/19 επισκέφτηκαν τα γραφεία μας οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου Αρναίας. Η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Παπανικολάου Αφροδίτη. Αφορμή για αυτή τους τη μετάβαση είναι το εργαστήριο υφαντικής που δημιούργησε ο Σύλλογός μας. Μέσα από το εργαστήρι γνωρίσαμε όλοι μας την επίπονη διαδικασία επεξεργασίας του μαλλιού, τα στάδια προετοιμασίας του αργαλειού, την ύφανση και τις καλλιγραφίες, αυτά τα υπέροχα έργα τέχνης που με τόσο κόπο, μεράκι και υπομονή ύφαιναν οι εξαίρετες υφάντρες της Αρναίας.

Από τα video που προβλήθηκαν και τις μακέτες- μικρογραφίες που κατασκευάσαμε ως Σύλλογος, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να δουν, να αγγίξουν και να αντιληφθούν την κοπιαστική διαδικασία της προετοιμασίας του αργαλειού. Μάλιστα μπήκαν τα ίδια στη διαδικασία να υφάνουν και αναμφισβήτητα τους άρεσε πολύ.

Ευχαριστούμε τον διευθυντή του Γυμνασίου Αρναίας κ. Κύρκο Αντώνη, την υπεύθυνη καθηγήτρια κα Παπανοκολάου Αφροδίτη, τις συνοδούς καθηγήτριες κα Τσίλιου Σοφία και κα Ζώη Φιλάνθη αλλά και τον Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου Αρναίας, που μέσα από αυτή μας τη δράση, έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά την παράδοση του τόπου μας και να έρθουν σε άμεση επαφή με την παραδοσιακή οικοτεχνία. Σας ευχαριστούμε επίσης που μας δώσατε την ευκαιρία να συμβάλλουμε κι εμείς στην παιδεία των μαθητών μας.

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 25/2/2019]