«ΠΑΚΤΩΛΟΣ» ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΔΙΑΝΥΟΝΤΑΣ μία διαρκώς μεταβαλλόμενη περίοδο, με την παγκόσμια οικονομία να σηκώνει το βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η αγορά των μετάλλων εμφανίζεται με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, κυρίως λόγω της αναγκαιότητάς τους για την επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης. 

Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ζήτηση των ορυκτών πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ηλεκτρικών οχημάτων και την αποθήκευση ενέργειας. Ως εκ τούτου, η αύξηση τιμών των βασικών μετάλλων αποτελεί αναπόφευκτο φαινόμενο, ενώ ειδικά για τον χαλκό, που αποτελεί ταυτόχρονα κρίσιμο μέταλλο για την πράσινη μετάβαση, αναμένεται κατακόρυφη αύξηση των τιμών έως το 2025, λόγω της υψηλής ζήτησης που καταγράφει για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Για να ανταποκριθούν οι εταιρείες του μεταλλευτικού κλάδου σε αυτήν την αυξημένη ζήτηση, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά προκλήσεων, όπως η εντατικοποίηση της παραγωγής, του εφοδιασμού, των επενδύσεων στην έρευνα για νέα εξορυκτικά πεδία και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Ωστόσο, ο κλάδος, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης, έχει να αντιμετωπίσει θεσμικά, λειτουργικά, κοινωνικά ζητήματα, και κάθε διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται στη βάση των αρχών της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Νέα μεταλλευτικά έργα εντός ευρωπαϊκών συνόρων και δη στην Ελλάδα θα συνεισφέρουν στη στρατηγική αυτονομία της χώρας και κατ’ επέκταση της Ευρώπης, με την προϋπόθεση ότι υλοποιούνται με τα πλέον αυστηρά κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης. Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα, όπως αυτό στη ΒΑ Χαλκιδική, που θα καταστήσουν τη χώρα μας ένα σημαντικό παραγωγό χαλκού και μάλιστα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Επενδύοντας σε τέτοιου βεληνεκούς έργα, μπορούμε, ως μεταλλευτική βιομηχανία, να μειώσουμε την ευαλωτότητα στις εξωτερικές διακυμάνσεις της αγοράς και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη, αλλά θεωρούμε ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. 

Με την Πράξη για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το πλαίσιο για την οχύρωση των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού πρώτων υλών, τον μετριασμό των κινδύνων διαταραχών και την προώθηση της κυκλικότητας. Παράλληλα, κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή έκβαση τέτοιων επενδύσεων είναι η παράμετρος της κοινωνικής αποδοχής της εξορυκτικής δραστηριότητας. Η διαχρονική αντίσταση της κοινής γνώμης -κατά βάση λόγω ανεπαρκούς επικοινωνίας για την αξία που δημιουργεί- αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τον κλάδο, κάτι που έχει διαπιστωθεί σε όλες του τις εκφάνσεις. Μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων πρακτικών και της συνεργασίας με την πολιτεία και τις τοπικές αρχές, η εξορυκτική βιομηχανία έχει γυρίσει σελίδα. Ένα από τα βασικά συστατικά της στρατηγικής μας προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αφοσίωση στην ανοιχτή, συστηματική επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες. Προωθώντας τον ειλικρινή διάλογο και τη συνεργασία με τους κοινωνικούς μας εταίρους, ακούμε και λαμβάνουμε υπόψη στον σχεδιασμό μας τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των τοπικών κοινωνιών και μεριμνούμε ώστε τα μακροπρόθεσμα οφέλη του έργου να γίνονται αντιληπτά, διασφαλίζοντας ένα μέλλον με ενότητα και ευημερία για όλους.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, του Χρήστου Μπαλάσκα, Vice President, Commercial, Growth and External Relations, Eldorado Gold, Πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, 24/4/2024]