ΑΦΘΟΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ

water-clear

Με μια επίσημη ανακοίνωση ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας ξεκαθάρισε το “ρυπαρό τοπίο” δημοσιεύσεων και διαμαρτυριών σχετικά με την ποιότητα του νερού που πίνουν οι κάτοικοι του οικισμού Νεοχώρι. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της από 2/9/2013 Ανακοίνωσής μας κάνουμε γνωστό ότι, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επίλυσης του προβλήματος της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης του  Νεοχωρίου.

Εδώ και περίπου είκοσι μέρες ο οικισμός του Νεοχωρίου τροφοδοτείται με άφθονο και καλής ποιότητας νερό.

Δεδομένης της παραπληροφόρησης και της σύγχυσης  που προκλήθηκε στους πολίτες το τελευταίο χρονικό διάστημα,  θεωρούμε σκόπιμο να απαντήσουμε στα κρίσιμα ερωτήματα που μας προβληματίζουν όλους, σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα του αρσενικού και τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος από τη Δημοτική Αρχή.

Πρώτον, σχετικά με την ποσότητα του αρσενικού που ανιχνεύτηκε στο νερό του Νεοχωρίου στις πρόσφατες μετρήσεις, οι τιμές που εντοπίστηκαν και ήταν πάνω από τη σημερινή παραμετρική τιμή των 10μg/ λίτρο, κυμαίνονται μεταξύ 11-28μg/ λίτρο. Η ποσότητα αυτή σε καμία περίπτωση δε δύναται να χαρακτηριστεί θανατηφόρα, τοξική ή δηλητηριώδης, όπως δυστυχώς κάποιοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν.

Δεύτερον, όσον αφορά στην ανησυχία των κατοίκων για την αμεσότητα αντίδρασης της δημοτικής αρχής, είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στο πώς διαμορφώθηκε η σημερινή παραμετρική τιμή του αρσενικού, στο όριο των 10 μg/ λίτρο.

 

Στην Ελλάδα, με βάση την Υγειονομική Διάταξη Α5/288/86 (ΦΕΚ 53Β/20-02-86), η ανώτατη παραμετρική τιμή για το αρσενικό (As) στο πόσιμο νερό ήταν τα 50μg/L.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) αναθεώρησε την εγκύκλιο σχετικά με το αρσενικό  μειώνοντας το όριο ποσιμότητας από 50 σε 10μg/L το 1993. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της νομοθεσίας και την τελική μείωση των επιτρεπτών ορίων αρσενικού σε πολλές χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε σχετική οδηγία πέντε (5) έτη αργότερα (1998) με χρόνο προσαρμογής για τα κράτη – μέλη  για άλλη μία πενταετία, μέχρι το 2003.

▪ οι Η.Π.Α. εναρμονίστηκαν οκτώ (8) έτη αργότερα (2001)

▪ η Ελλάδα εναρμονίστηκε δέκα (10) έτη αργότερα (2003) από την πρώτη οδηγία του Π.Ο.Υ. εξαντλώντας το χρονικό περιθώριο προσαρμογής για τα νέα όρια, ενώ για ορισμένες περιοχές το Υπουργείο Υγείας παρέτεινε αυτήν την προσαρμογή  μέσω σχετικών αποφάσεων για επιπλέον 3-4 έτη με όριο τα 30μg/l.

Γίνεται σαφές ότι το χρονικό διάστημα λίγων ημερών, που απαιτείται για τις απαραίτητες επαναληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις, ώστε να επιλεγεί από τη δημοτική αρχή το κατάλληλο σχέδιο αντιμετώπισης του όποιου προβλήματος, δεν συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Είναι αδιανόητο, μετά και τα παραπάνω, να γίνεται προσπάθεια παραπληροφόρησης του πανελλήνιου και εκφοβισμού των απλών πολιτών που δεν είναι γνώστες όλων αυτών των δεδομένων, ότι η Δημοτική Αρχή «ποτίζει» τους πολίτες της με δηλητηριασμένο νερό, όταν διήρκεσε οκτώ χρόνια η εναρμόνιση των Η.Π.Α. και δέκα χρόνια η εναρμόνιση των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα παραμετρική τιμή. Με την ίδια λογική  οι Κυβερνήσεις των Η.Π.Α. και των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλητηρίαζαν συστηματικά επί μία δεκαετία τους πολίτες τους!

Για την πρόσθετη πληροφόρηση των πολιτών να ενημερώσουμε επίσης ότι, το δηλητήριο, η θανατηφόρα  δόση, εκτιμάται για έναν ενήλικα βάρους 70 κιλών ότι είναι: 70.000 – 280.000μg/l.

Σε ό, αφορά τη σύνδεση του προβλήματος με τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή μας, τονίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα και με τους επιστήμονες του ΙΓΜΕ, η περιεκτικότητα σε όποια βαρέα μέταλλα οφείλεται σε γηγενή στοιχεία του εδάφους, είναι τμήμα της φύσης, και δεν πρέπει να συγχέεται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως επιχειρήθηκε να παρουσιασθεί από κάποιους.

Η παλαιά γεώτρηση, στην οποία παρουσιάστηκε αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο, ούτε χωροταξικά ούτε γεωχημικά, είτε με τις ερευνητικές εργασίες είτε με τις εργασίες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Το νερό προέρχεται από γεώτρηση και όχι από επιφανειακά νερά ώστε να επιβαρύνεται από ανθρωπογενείς δράσεις.

Σ’ ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν συγκεντρώσεις αρσενικού, χωρίς να υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα. Μάλιστα σε άλλες περιοχές του Νομού Χαλκιδικής, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, παρατηρήθηκε εκατονταπλάσια περιεκτικότητα σε αρσενικό.

Σαν δημοτική αρχή επενδύουμε στη μακροχρόνια και οριστική επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης, σχεδιάζοντας με ακρίβεια και υπευθυνότητα τις επόμενες κινήσεις μας.

Πιο συγκεκριμένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπογράφτηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής  αποθήκευσης πόσιμου νερού, στη Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου», αρχικού προϋπολογισμού 250.662,00€ το οποίο έχει ενταχθεί στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ σχεδιάσαμε και δρομολογούμε την ανόρυξη δύο νέων υδρογεωτρήσεων 80-100μ., με στόχο την διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην προσχωματική λεκάνη του ποταμού Χαβρία ΒΔ του οικισμού Νεοχωρίου.

Στη περίπτωση που οι υδρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές οι γεωτρήσεις θα αξιοποιηθούν παραγωγικά για την μακροχρόνια επίλυση των υδρευτικών αναγκών του Νεοχωρίου.

Παράλληλα  αξιοποιούμε  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πολύ καλής ποιότητας νερά της πηγής «Τσιλινίκα».

Η δημοτική αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την διασφάλιση της ποσότητας και ποιότητας του πόσιμου νερού, όπως το έκανε με υπεύθυνο τρόπο μέχρι σήμερα.

Καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την σκόπιμη παραπληροφόρηση, τον φόβο στην αλήθεια.

Το πολιτικό συμφέρον δεν είναι άλλο από το συμφέρον του τόπου, το δίκαιο και την αλήθεια.

Και κανένας πολιτικός φορέας δεν μπορεί να έχει άλλο συμφέρον από το να υπηρετεί σταθερά το δίκαιο και την αλήθεια.