Monthly Archives: February 2023

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης για την Ελλάδα, καθώς παρουσιάζει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ, απασχολεί πάνω από 100.000 εργαζομένους και υποστηρίζει τη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, με πολλαπλά οφέλη για όλους.

Σύμφωνα με την Έκθεση Δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΜΕ) για το 2021, ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος εμφάνισε θετικές επιδόσεις, καταγράφοντας αισθητά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το 2020. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δε, παρουσιάζουν οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η αύξηση των διατιθέμενων πόρων προς την κοινωνία, καθώς οι «κοινωνικές επενδύσεις» που έγιναν από τις 30 μεταλλευτικές εταιρείες του ΣΜΕ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ.

Είναι αξιοσημείωτο πως από το ποσό αυτό το 1,3 εκατ. ευρώ δόθηκε αποκλειστικά από την Ελληνικός Χρυσός για έργα κοινωνικής ευθύνης και για την τοπική ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής. Σε αυτά δεν υπολογίζονται τα επιπλέον 2,6 εκατ. ευρώ που υπολογίζεται ότι θα λάβει ο Δήμος Αριστοτέλη από τα μεταλλευτικά τέλη που η εταιρεία θα καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ για διπλασιασμό του ποσοστού των μεταλλευτικών δικαιωμάτων υπέρ του δήμου για το 2020 και το 2021.

Η Ελληνικός Χρυσός, από την αρχή της δραστηριότητάς της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας που τη φιλοξενεί και τη στηρίζει, μέσω της απασχόλησης -δίνοντας προτεραιότητα σε κατοίκους της περιοχής-, αγορών από τοπικούς προμηθευτές και κοινωνικών επενδύσεων που αφορούν σε έργα υποδομής, εκπαίδευσης, υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αξίζει δε, να σημειωθεί πως, την τελευταία δεκαετία’ η εταιρεία έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 25 εκατ. ευρώ.

Όλες αυτές οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη. Αναγνωρίζοντας πως οι δράσεις και τα έργα κοινωνικού χαρακτήρα που υλοποιεί πρέπει να είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, η εταιρεία κρατά διαχρονικά ανοιχτή επικοινωνία με τους κοινωνικούς της εταίρους για την εύρεση όσο το δυνατόν καλύτερων δράσεων, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Είναι ενδεικτικό ότι η εταιρεία πραγματοποίησε εντός του 2022 περισσότερες από 140 συναντήσεις με τους κοινωνικούς της εταίρους.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Παράλληλα, η εταιρεία, μεταξύ άλλων, έχει ενσωματώσει στις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας της τη δημιουργία του Μηχανισμού Υποβολής Αναφοράς (Grievance Mechanism), όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να θέσει υπόψη της εταιρείας ζητήματα που τον απασχολούν και αφορούν την ίδια τη δραστηριότητα της. Παράλληλα, προχώρησε στην εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, μια άκρως διεξοδική και σε βάθος αποτύπωση των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών παραμέτρων του έργου ανάπτυξης των μεταλλείων, διεξάγοντας μια εκτενή διαδικασία διαβούλευσης, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά.

Οι διαρκείς προσπάθειες της εταιρείας για ειλικρινή και διαφανή διάλογο, καθώς και οι δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα που υλοποιεί, αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευσή της απέναντι στην τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία η εταιρεία στηρίζεται για να σχεδιάζει τα έργα εκείνα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας, η εταιρεία σχεδιάζει εμβληματικές επενδύσεις ουσιαστικής επίδρασης περί τα 80 εκατ. δολάρια σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης εντός της επόμενης 25ετίας, ώστε η μεταλλευτική δραστηριότητα να αποτελέσει πηγή ευημερίας για το παρόν και το μέλλον του τόπου.

ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από τις αρχές του 2022 και έως σχεδόν τα τέλη του ίδιου έτους η εταιρεία έχει υλοποιήσει περί τις 118 δράσεις και έργα κοινωνικής υπευθυνότητας που ξεπερνούν το 1,1 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας κατ’ ουσία τον ήδη αυξημένο προϋπολογισμό του 2021. Από το σύνολο των έργων, το 68% είναι ήδη ολο-κληρωμένα, το 25% είναι σε εξέλιξη και το 8% ετησίως επαναλαμβανόμενα. Ενδεικτικά, επενδύθηκαν σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα: 

  • Δαπάνες άνω των C230 χιλ. σε πρωτοβουλίες και έργα στον τομέα της Εκπαίδευσης.
  • £269 χιλ. σε υγειονομική περίθαλψη και σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών.
  • Δαπάνες άνω των £240 χιλ. σε έργα Υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς οικοδομικών υλικών στον Δήμο Αριστοτέλη.
  • Δωρεά ενός νέου απορριμματοφόρου στον Δήμο Αριστοτέλη, με κόστος €158 χιλ

[ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΙΔΕΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, 24/2/2023]

EUROSTAT: ΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Η κατανάλωση φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη μειώθηκε σε ποσοστό της τάξης του 20% μεταξύ Αυγούστου και Ιανουαρίου, αντανακλώντας την αποφασιστικότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να μετριάσουν τον αντίκτυπο από την εκτίναξη των λογαριασμών. Τα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου από τη Eurostat, σημαίνουν ότι η ΕΕ έχει ξεπεράσει άνετα τον στόχο της για μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15%, ο οποίος υποτίθεται ότι θα είχε επιτευχθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Ο στόχος συμφωνήθηκε το καλοκαίρι ως προληπτική δράση ενάντια στο χειρότερο σενάριο στο οποίο η Ρωσία θα σταματούσε απότομα τις προμήθειες φυσικού αερίου στο μπλοκ ως αντίποινα για τις δυτικές κυρώσεις. Το Κρεμλίνο έκλεισε τελικά τον αγωγό Nord Stream 1 προς τη Γερμανία, αλλά συνέχισε να προμηθεύει αέριο στην Ευρώπη μέσω άλλων αγωγών, αν και σε μικρότερες δόσεις, αλλά και μέσω πλοίων LNG. Τον Ιούλιο, οι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ αποφάσισαν να καταστήσουν τον στόχο του 15% εθελοντικό και να τον κάνουν υποχρεωτικό μόνο σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων. Ωστόσο  ο ήπιος καιρός, η διαφοροποίηση των προμηθευτών και η υπόγεια αποθήκευση βοήθησαν να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο. Σε κάθε περίπτωση, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η ανάγκη εξοικονόμησης χρημάτων στους λογαριασμούς φυσικού αερίου ήταν ισχυρότερη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ή εθνική εντολή.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η κατανάλωση φυσικού αερίου στην ΕΕ μειώθηκε κατά 19,3% μεταξύ Αυγούστου 2022 και Ιανουαρίου 2023 σε σύγκριση με τη μέση κατανάλωση για τους ίδιους μήνες μεταξύ 2017 και 2022. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Φινλανδία (–57,3%), στη Λιθουανία (–47,9%) και στη Σουηδία (–40,2%). Σημαντικές ήταν επίσης οι μειώσεις στην Εσθονία, τη Λετονία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία, τη Δανία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Γερμανία, με όλες τις χώρες να ξεπερνούν το όριο του 19,3%. Η Ισπανία (– 13,7%) και η Σλοβενία (–14,2%) δεν έχουν ακόμη επιτύχει τον εθελοντικό στόχο του 15%, αν και από τεχνικής άποψης, έχουν ακόμη μέχρι τα τέλη Μαρτίου για να το πράξουν. Η Ιρλανδία, ως νησιωτική χώρα δεν αγόρασε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, και σημείωσε το πιο μικρό ποσοστό εξοικονόμησης φυσικού αερίου, με μόλις -0,3% μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Στον αντίποδα, Μάλτα και Σλοβακία ήταν τα μόνα κράτη μέλη όπου η κατανάλωση φυσικού αερίου αυξήθηκε.

Από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, αξιωματούχοι της ΕΕ και εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας έχουν επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τον μετριασμό των χειρότερων επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, η οποία προκλήθηκε από μια παγκόσμια αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατά την περίοδο μετά την COVID ανάκτηση.

Ο επείγων χαρακτήρας των μέτρων για από την ενεργειακή κρίση, ωστόσο, φαίνεται να έχει υποχωρήσει καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη στις αρχές Δεκεμβρίου σημείωσαν ευπρόσδεκτη πτώση. Οι συναλλαγές στο  TT, έκλεισαν στις 20 Φεβρουαρίου στα 49,87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, πολύ μακριά από το υψηλό ρεκόρ των 338 ευρώ στα μέσα Αυγούστου, αλλά εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά αυξημένα σε σύγκριση με τα 17 ευρώ που παρατηρήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021. Σημειώνεται τέλος ότι η ηρεμία στις αγορές φυσικού αερίου οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις οικονομικές τους προβλέψεις για την ευρωζώνη, απομακρύνοντας την απειλή της ύφεσης.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Χάρη Φλουδόπουλου, 28/2/2023]

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2023: ΛΗΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήγει σήμερα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας 2023. Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της Κυβέρνησης δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση για την πληρωμή τους και οι εκπρόσθεσμοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολύ μεγάλα πρόστιμα.

Για να δείτε το ειδοποιητήριό σας οδηγηθείτε στο MyCar (εδώ). Σημειώνεται πως, εκτός από την πλατφόρμα MyCar, μπορείτε να εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Σε αυτήν δεν χρειάζεται να κάνετε χρήση των κωδικών TAXISnet. Απλώς θα καταχωρίσετε τον ΑΦΜ, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος των τελών κυκλοφορίας, δηλαδή το 2023.

Δείτε εδώ τι θα πληρώσουμε φέτος, ανάλογα με το όχημα:

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 28/2/2023]

ΓΙΑΤΙ ΠΕΤΑΜΕ ΧΑΡΤΑΕΤΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΤΟ ΕΘΙΜΟ

 

Ενα από τα πιο γνωστά έθιμα το οποίο περνά από γενιά σε γενιά είναι και αυτό του πετάγματος του χαρταετού. Ολοι λίγο ή πολύ έχουν πετάξει την Καθαρά Δευτέρα (κυρίως) έναν χαρταετό της αρεσκείας τους. Λίγοι όμως γνωρίζουν γιατί πετάμε αετό αυτή τη μέρα, πώς ξεκίνησε το έθιμο.

Ο χαρταετός που πετάμε την Καθαρά Δευτέρα, δεν είναι απλώς ένα ακόμα παιχνίδι, που ίπταται στον αέρα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σύμφωνα με αρχαίες θεωρίες το πέταγμα υποδηλώνει την ανάταση, την κάθαρση της ψυχής μετά το διονυσιακό ξεφάντωμα της Αποκριάς.

Ως χριστιανική θεώρηση το πέταγμα του αετού συμβολίζει το ανθρώπινο πνεύμα που είναι πλασμένο για να πετά στα ουράνια και με αυτόν τον τρόπο είναι σα να ερχόμαστε πιο κοντά στον Θεό.

Πατρίδα του είναι η μακρινή Ανατολή. Η ιστορία του χαρταετού έχει βαθιές ρίζες στην αρχαία Κίνα ξεπερνώντας τα 2.400 χρόνια ζωής. Αρχικά, βέβαια, υλικό κατασκευής των χαρταετών δεν υπήρξε το χαρτί, αλλά το ξύλο. Οι λαοί της Ανατολής χρησιμοποιούσαν τους χαρταετούς σε μαγικές τελετές, θρησκευτικές εκδηλώσεις και σε τελετουργίες για τον εξορκισμό του κακού. Πίστευαν ότι όσο ψηλότερα ανεβεί ο αετός τόσο πιο τυχεροί θα είναι.

Ο αυτοκράτορας της Κίνας Γουέν Χσουν έκανε πειράματα πτήσεων με αετούς φτιαγμένους από μπαμπού, χρησιμοποιώντας για επιβάτες τους κρατούμενούς του. Οι τυχεροί που επιζούσαν κέρδιζαν την ελευθερία τους.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές γιορτές με χαρταετούς που ‘‘χορεύουν’’ στους αιθέρες πραγματοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στη Βόρεια Ινδία, για την υποδοχή της άνοιξης, με εντυπωσιακές τελετές που έχουν τις ρίζες τους στην ινδουιστική μυθολογία. Για τον ίδιο λόγο, στη Λαχώρη του Πακιστάν κάθε Φεβρουάριο γίνονται πανηγυρικές εκδηλώσεις, που επανα- φέρουν στη μνήμη παγανιστικές συνήθειες του παρελθόντος.

Και στην αρχαιότητα

Αλλά και στην ελληνική αρχαιότητα, ο χαρταετός δεν ήταν άγνωστος. Αναφέρεται ότι ο αρχιμηχανικός Αρχύτας του Τάραντα -4ος αι. π. Χ.- χρησιμοποίησε στην αεροδυναμική του τον αετό, ενώ υπάρχει και ελληνικό αγγείο της κλασικής εποχής με παράσταση κόρης, η οποία κρατά στα χέρια της μια μικρή λευκή σαΐτα (είδος αετού) με το νήμα της, έτοιμη να την πετάξει.

Πιθανότατα βέβαια, τα πειράματα ή τα παιχνίδια των Αρχαίων Ελλήνων με τους “αετούς” θα πρέπει να γίνονταν με πανί τουλάχιστον ως το Μεσαίωνα, καθώς η χώρα μας δεν διέθετε σε αφθονία το χαρτί.

Πολύ αργότερα ο Μάρκο Πόλο γυρίζοντας από τα ταξίδια του, φέρνει το χαρταετό στην Ευρώπη του Μεσαίωνα, όπου τον περιγράφει και για τις επικίνδυνες επανδρωμένες πτήσεις του.

Τα νεότερα χρόνια, πολλές λεπτομέρειες για την παρουσία του χαρταετού στη Γηραιά Ήπειρο έχουμε το 1450 στη Γερμανία και το 1606 στην Ισπανία. Στη δεύτερη περίπτωση, ένας κληρικός αναφέρει στο ημερολόγιό του ότι χρησιμοποιούσαν τον χαρταετό σαν παιχνίδι χαράς την ημέρα του Πάσχα.

Ακολουθούν οι χρόνοι της επιστημονικής χρησιμοποίησης των χαρταετών (ή και υφασματαετών) ώσπου το 1752 στην Αμερική ο Βενιαμίν Φραγκλίνος εκτέλεσε το διάσημο πείραμά του, διαπιστώνοντας με τεχνητό αετό τον ηλεκτρισμό της ατμόσφαιρας και του κεραυνού, οπότε και κατασκεύασε το αλεξικέραυνο. Το 1880 ο Αυστραλός Hargrave σχεδίασε έναν τεράστιο αετό για μετεωρολογικές παρατηρήσεις.

Υπάρχει προφορική παράδοση που αγγίζει τα όρια του μύθου, ότι τη μεγάλη γέφυρα του Νιαγάρα την άρχισαν, ρίχνοντας απέναντι με χαρταετό το πρώτο σχοινί.

Ο Χαρταετός έφθασε στην Ελλάδα πρώτα από τα λιμάνια Ανατολής (Σμύρνη-Χίο-Κωνσταντινούπολη), τα λιμάνια της Επτανήσου, της Σύρας, των Πατρών και ακολούθησαν τα αστικά κέντρα, όπου μπορούσε κανείς να αγοράσει σπάγκο και χρωματιστό χαρτί. Η κατασκευή ενός χαρταετού σήμερα είναι σχετικά εύκολη υπόθεση καθώς υπάρχουν όλα τα τεχνικά μέσα.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 27/2/2023]