ΟΡΥΧΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

002 stratoni

Στις περιοχές με παρόν αλλά και παρελθόν στη μεταλλευτική δραστηριότητα, όπου η μεταλλευτική κουλτούρα είναι ακόμη σε ορατή ή λανθάνουσα μορφή, η «μεταλλευτική περιήγηση» μπορεί να αποτελέσει ένα είδος «εναλλακτικού τουρισμού» σαν απάντηση στο καθιερωμένο πρότυπο του παθητικού μαζικού τουρισμού. Η μεταλλευτική περιήγηση, μπορεί λειτουργήσει ως ένα είδος εναλλακτικού ή συμπληρωματικού βιώσιμου τουρισμού, όπως πχ. ο οικοτουρισμός. Μιλάμε βέβαια για νόμιμες και υπεύθυνες εκμεταλλεύσεις, όπου θα αποτελεί μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη δράση που ενθαρρύνει τη προστασία της φύσης και της παράδοσης, έχει μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και εμπλέκει θετικά τους τοπικούς πληθυσμούς και την μεταλλευτική ιστορία του εκάστοτε τόπου.

Η μεταλλευτική περιήγηση όπου έχει εφαρμοστεί ήδη σε σκανδιναβικές χώρες, στην κεντρική Ευρώπη με τα αλατωρυχεία και αλλού, είναι επιτυχημένη διότι καταφέρνει να εξάρει τη φαντασία και να διεγείρει το τουριστικό ενδιαφέρον.

Η χρησιμοποίηση της μεταλλευτικής παράδοσης ενός τόπου για την οργάνωση εναλλακτικού τουρισμού μπορεί να βοηθήσει και το ίδιο το γενικότερο τουριστικό προϊόν της περιοχής εφόσον ουσιαστικά λειτουργεί ως διαφοροποίηση του από το κλασικό μαζικό μοντέλο κι ενίσχυση σε περιόδους κόπωσης του τουριστικού ενδιαφέροντος. Η προώθηση της μεταλλευτικής περιήγησης αποτελεί εργαλείο συγκερασμού των υποτιθέμενα ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της μεταλλείας και του τουρισμού και μάλιστα αναδεικνύοντας και ενισχύοντας και τις δύο δραστηριότητες.

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειες, ας ρίξουν μια ματιά εδώ: Euromines: Regional Development, Mining & Tourism

4 thoughts on “ΟΡΥΧΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Comments are closed.