ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Προανάρτηση κτηματολογικής βάσης Χαλκιδικής. Από 8 Μαρτίου ελέγχουμε, αν έχουν περάσει σωστά τα ακίνητά μας στο κτηματολόγιο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 08/03/2022 έως  21/04/2022 θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, η  ηλεκτρονική Προανάρτηση της κτηματολογικής βάσης στην Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής που περιλαμβάνει… το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.

Με  χρήση των κωδικών taxisnet μπορείτε  να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία των  δικαιωμάτων που σας αφορούν και των αντίστοιχων ακινήτων και να επαληθεύσετε την ορθότητά τους. 

Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία αυτά, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια. 

Εφόσον, δε συμφωνείτε με κάποια από τα  στοιχεία αυτά, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης στοιχείων μέσα στην ανωτέρω προθεσμία:

είτε  κατόπιν ραντεβού στα Γραφεία Κτηματογράφησης τηρώντας όλα τα ισχύοντα μέτρα. 

  1. Γραφείο κτηματογράφησης Πολυγύρου, Μακεδονίας και 22ας Απριλίου, ΤΚ 63100, Πολύγυρος
  2. Γραφείο κτηματογράφησης Θεσ/νίκης, Σαράφη 48Β  ΤΚ 55135 – Φοίνικας, Θεσσαλονίκη 

είτε  αποστέλλοντας την αίτηση  επανεξέτασης στοιχείων με email  στο e-mail  proanartisi_505@geoanalysis.gr  

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την διαδικασία της προανάρτησης μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα https://www.kthma.gr/ 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 5/3/2021]