ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε εγκύκλιος που αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων όπου δίνονται διευκρινιστικές οδηγίες και νέες προθεσμίες υποβολής των σχετικών εντύπων στους Δήμους σε εφαρμογή της ΚΥΑ 55904/2019 (ΦΕΚ 3475 Β’/24-05-2023).

Κατεβάστε εδώ:

Τη σχετική εγκύκλιο

Τον Χάρτη Κλιματικής Ταξινόμησης 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 25/4/2024]