ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΛ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Η ανακοίνωση της παραίτησης: «Η Συντονιστική Επιτροπή των ΑΝΕΛ, του Δήμου Αριστοτέλη, θέλοντας να κρατήσει την ιθαγένεια του μεγάλου μας φιλοσόφου Αριστοτέλη, Ελληνική Μακεδονική και όχι μακεδονική-σκοπιανή, αποφάσισε να παραιτηθεί διότι οι ενέργειες του προέδρου μας δεν συνάδουν με την ελληνική συνείδηση.

Ο συντονιστής: Θάνος Ψέμμας

Ο γραμματέας: Κων/νος Σωτηρίου

Ο ταμίας: Ιωάννης Αλούρδας».

[ΠΗΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 22/06/2018]