ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : ΜΗΠΩΣ Ο ΥΠΕΝ, ΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ;

Όπως είναι γνωστό σε όσους παρακολουθούν, έστω εκ του μακρώθεν, το θέμα της επένδυσης χρυσού στον Δήμο Αριστοτέλη, επί ένα και πλέον έτος εκκρεμούν οι απαντήσεις του ΥΠΕΝ, κου Σταθάκη, επί των αιτήσεων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., για τη χορήγηση αδειών ρουτίνας προς υλοποίηση της επένδυσής της στη ΒΑ Χαλκιδική, στις επονομαζόμενες «Σκουριές». Επίσης, από τα τέλη Μαρτίου, επί τρεις σχεδόν μήνες (περίπου 90 ημέρες), εκκρεμεί η απάντηση του ΥΠΕΝ, κου Σταθάκη, επί της τροποποίησης της τεχνικής μελέτης αξιοποίησης του κοιτάσματος των Σκουριών ως προς τον τρόπο απόθεσης των υπολειμμάτων της διαδικασίας εμπλουτισμού του μεταλλεύματος, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα έτη περαιτέρω, με την κατάργηση του ενός εκ των δύο φραγμάτων απόθεσης τελμάτων.

Επιπροσθέτως, από τις 4 Απριλίου 2018, (περίπου για 75 ημέρες) οπότε και δημοσιοποιήθηκε το αποτέλεσμα της πολυδιαφημιζόμενης από τον ίδιο τον ΥΠΕΝ διαδικασίας διαιτησίας, σύμφωνα με το οποίο :

  1. η εκμετάλλευση περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο κομμάτι την κατασκευή εργοστασίου για την παραγωγή καθαρού χρυσού,
  2. η μη παραγωγή καθαρού χρυσού αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης,
  3. οι μέχρι τώρα παραλείψεις από την πλευρά της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. δεν αποτελούν επαρκείς ενδείξεις για τη στοιχειοθέτηση παραβίασης της σύμβασης, εκκρεμεί η απόκριση του ΥΠΕΝ ως προς την περαιτέρω πορεία και το μέλλον της επένδυσης, παρότι αναγνώρισε τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από την ίδια την σύμβαση.

Τα ανωτέρω αποτελούν αδιαμφισβήτητα δεδομένα.

Αδιαμφισβήτητο δεδομένο αποτελεί επίσης και το άρθρο 10, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος, όπου αναφέρεται το εξής :

«Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.»

Συνεπώς, αβίαστα προκύπτει από τα ανωτέρω ότι ο ΥΠΕΝ, κος Σταθάκης, με την έως σήμερα στάση του, καταπατά το Ελληνικό Σύνταγμα.

Ενδεχομένως ορισμένοι να αναρωτηθούν… Και ποια είναι η είδηση; Πράγματι δεν υπάρχει είδηση. Η παρούσα κυβέρνηση έχει κατ’ επανάληψη καταπατήσει το Ελληνικό Σύνταγμα.

Είναι επιτακτική η ανάγκη όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι οι κυβερνώντες των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν σέβονται και δεν τηρούν το Ελληνικό Σύνταγμα.

Είναι επιτακτική η ανάγκη να μην λησμονήσουμε τη συμπεριφορά τους και τα έργα τους όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη των Εθνικών εκλογών.

Είναι επιτακτική η ανάγκη, σε αυτές τις εκλογές, να ψηφίσουμε διαφορετικά. Να ψηφίσουμε όχι στους ψεύτες, όχι στους κλέφτες.

Με εκτίμηση, Αθανάσιος Γ. Καρίνας

[ΠΗΓΗ: http://olahalkidiki.blogspot.com/, του Αθανάσιου Καρίνα, 23/6/2018]