Tag Archives: περιβαλλοντικες επιπτώσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ >>> Η “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ” ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ

στε-σκουριες

4. Πως κατέληξαν τα μεταλλεία στα χέρια της El Dorado και της «Ελληνικός Χρυσός»;

Η σύμβαση της TVX –λόγω ακύρωσης της περιβαλλοντικής μελέτης– προσβλήθηκε από το δημόσιο και την ίδια στιγμή υπεγράφη νέα σύμβαση του Δημοσίου με την σημερινή δικαιούχο εταιρεία. Τα μεταλλεία Κασσάνδρας μεταβιβάστηκαν σε αυτή έναντι 11.000.000 ευρώ ενώ υπήρχαν και συγκεκριμένοι όροι: Η εταιρεία είχε την υποχρέωση να εκπονήσει και να υποβάλει σχέδιο εκμετάλλευσης των μεταλλείων, το οποίο θα φροντίζει για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των προγενέστερων εκμεταλλεύσεων, και θα απασχολούσε όλους τους εργαζόμενους της TVX στις εκμεταλλεύσεις που θα ξαναλειτουργούσαν, ώστε να μην χάσει κανείς τη δουλειά του.

Στο ιδιαίτερα εκτενές άρθρο 6 της απόφασης του ΣτΕ αναλύονται όλα τα ανωτέρω και περιγράφεται και με χρονολογική σειρά όλη η ιστορία της ιδιοκτησίας των μεταλλείων.

 

5. Τι συμβαίνει με το τίμημα των 11.000.000 ευρώ που παραχωρήθηκαν τα μεταλλεία; Είναι λίγα τα χρήματα;

Δεν είναι λίγα, διότι το κόστος δεν είναι μόνο το τίμημα της μεταβίβασης των μεταλλείων, αλλά και πολύ μεγαλύτερα ποσά που έχουν σχέση με την αποκατάσταση περιβαλλοντικών προβλημάτων που άφησαν οι άλλες εταιρείες, με την παροχή κοινωνικού έργου στην περιοχή και με την υποστήριξη ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων. Εξ άλλου υπάρχει και κόστος μεταλλευτικών δικαιωμάτων, χωρίς να υπολογίσουμε τις εγγυητικές επιστολές των 50 και πλέον εκατομμυρίων που προβλέπονται. Σύμφωνα δε με τον δήμαρχο Αριστοτέλη Κο Χρήστο Πάχτα, μιλάμε για μια συμφωνία μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών η οποία έγινε με την σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού κράτους, αφού σκοπός πρώτιστα ήταν να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας και να αποκατασταθούν σταδιακά τα προβλήματα που άφησαν οι άλλες εταιρείες

Η απόφαση του ΣτΕ της 17-04-2013 αναφέρει αναλυτικά και με σαφήνεια τα ανωτέρω στο άρθρο 31: «Εξ άλλου, ο προβαλλόμενος ισχυρισμός ότι το τίμημα των 11.000.000 ευρώ που συμφωνήθηκε για τη μεταβίβαση των μεταλλείων, χωρίς να έχει διενεργηθεί διαγωνισμός και με απαλλαγή της παρεμβαίνουσας από τους φόρους μεταβιβάσεως είναι ανεπαρκές οικονομικό αντιστάθμισμα και συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση, ως έχει κριθεί με την 48/2008 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεξαρτήτως εάν ο συγκεκριμένος ισχυρισμός προβάλλεται παραδεκτώς στο πλαίσο της παρούσης δίκης, είναι, πάντως, απορριπτέος και κατ’ ουσίαν. Και τούτο διότι η δημόσια ωφέλεια που προκύπτει από το επίμαχο έργο δεν εξαντλείται στο χρηματικό τίμημα που κατεβλήθη για την κατά το άρθρο 144 παρ. 3 του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α΄ 295) απευθείας μεταβίβαση των μεταλλείων, διότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία που προεκτέθησαν, η παρεμβαίνουσα ανέλαβε άμεσα τη διαχείριση των έντονων περιβαλλοντικών προβλημάτων που ανέκυψαν από την προγενέστερη εκμετάλλευση της περιοχής από τις προηγούμενες δικαιούχους εταιρείες, προκειμένου να αποτρέπεται ρύπανση των περιβαλλοντικών μέσων (αντλήσεις υδάτων, συντήρηση υπογείων έργων, λιμνών και τελμάτων, αντιμετώπιση καθιζήσεων και φαινομένου όξινης απορροής) με δικό της κόστος για όλο το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της συμβάσεως έως και σήμερα. Περαιτέρω, στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό που προτάθηκε με τη Μ.Π.Ε. έχει ενσωματώσει όλους τους παλαιούς χώρους απόθεσης και όλες τις περιοχές που έχουν θιγεί από τις προγενέστερες εκμεταλλεύσεις, προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο συστηματικής αντιμετώπισης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, που περιλαμβάνει τη λιθογόμωση των παλαιών εξοφληθέντων κενών ώστε να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της όξινης απορροής, την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων των παλαιών αποθέσεων μέσω της δημιουργίας εγκατάστασης κατάλληλων προδιαγραφών επικινδύνων αποβλήτων, την εξυγίανση των εδαφών των χώρων παλαιών αποθέσεως κατόπιν ειδικού σχεδίου, καθώς και μέτρα για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση υδάτων, επιφανειακών και υπόγειων, που έχουν υποβαθμισθεί. Και ναι μεν, όπως και οι αιτούντες ισχυρίζονται, η αποκατάσταση της λίμνης τελμάτων Ολυμπιάδας αναμένεται να επιφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στην παρεμβαίνουσα από την αξιοποίηση των αποτιθέμενων μεταλλευμάτων, πέραν όμως του κόστους αποκατάστασης των θιγεισών περιοχών, της υλοποίησης, παρακολούθησης και συντήρησης του προτεινόμενου σχεδιασμού, της περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου, της σταδιακής αποκατάστασης των μη λειτουργικών χώρων και της καταβολής των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και ασφαλειών, η παρεμβαίνουσα θα πρέπει να χρηματοδοτήσει και τις κοινωνικές παρεμβάσεις που είναι υποχρεωμένη ή προτίθεται να αναλάβει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της οποίας το φυσικό και κοινωνικό κεφάλαιο χρησιμοποιεί και οι οποίες συνίστανται αφ’ ενός στις οικονομικές επιβαρύνσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του αρχαιολογικού νόμου (ανασκαφικές έρευνες, ανάδειξη και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων, λοιπά μέτρα προστασίας) και αφ’ ετέρου στη συνεισφορά στην τοπική κοινωνία με διάφορα έργα και δράσεις, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά ανωτέρω, συνεκτιμωμένης και της προβλεπόμενης στο άρθρο 84 του Μεταλλευτικού Κώδικα δυνατότητας επιβολής μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε βάρος του φορέα εκμετάλλευσης».

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ: ΕΣΕΙΣ;

Screen Shot 2013-04-19 at 9.56.06 π.μ.

Η κύρια προσφυγή των αντιτιθέμενων στο έργο της εξόρυξης στις Σκουριές απορρίφθηκε εχθές όπως έγινε γνωστό. Σημειωτέον ότι στο ανώτατο δικαστήριο εκκρεμούν ακόμη δύο προσφυγές: η μία αναπτύσσει παρόμοια επιχειρήματα σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στις οικονομικές επιπτώσεις, ειδικά στον τομέα της εκμετάλλευσης του πλούτου χωρίς ανταπόδοση στο ελληνικό κράτος, όπως υποστηρίζεται. Μετά την χθεσινή απόφαση του ΣτΕ και οι άλλες προσφυγές αναμένεται να έχουν την ίδια τύχη. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο το Δ’ τμήμα του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου είχε απορρίψει άλλη μία αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει οκτώ σύλλογοι της Χαλκιδικής, οι οποίοι ζητούσαν να ανασταλεί η από 26.07.2011 υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα εγκατάστασης των μεταλλείων χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Το ζητούμενο είναι τώρα το επόμενο βήμα. Είναι σίγουρο ότι η απόρριψη της προσφυγής απογοήτευσε τους κατοίκους που εναντιώνονται στην επένδυση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή των Σκουριών, αλλά όλα εξαρτώνται πλέον από αυτούς που ηγούνται των κινητοποιήσεων. Οι φωνές της λογικής ακούγονται από κάθε διεύθυνση και μιλούν για την ώρα της ώριμης σκέψης και συμπεριφοράς. Ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοι φαίνονται κουρασμένοι από την κατάσταση: Γείτονες δεν μιλάνε μεταξύ τους, παιδιά έχουν αλλάξει σχολείο, κάποιοι δεν μπορούν να πατήσουν σε συγκεκριμένα καφενεία… Μέχρι πότε θα συμβαίνει αυτό; Όλα μπορούν να λυθούν γύρω από ένα τραπέζι, αρκεί να υπάρχει περίσσευμα καλής θέλησης και εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ

τυπου σαλονικη 2

Απαντήσεις σε όλες τις αιτιάσεις των αντιτιθέμενων στην εξόρυξη χρυσού στην Χαλκιδική δόθηκαν εχθές στη συνέντευξη τύπου στο Μακεδονία Παλλάς από τους εκπροσώπους της εταιρείας και συγκεκριμένα από τον αντιπρόεδρο της ελληνικής Eldorado Gold και γενικό διευθυντή της στην Ελλάδα Εντουάρντο Μούρα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικός Χρυσός , Πέτρο Στρατουδάκη.

Για την θεωρία ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί χωρίς να επεκταθεί στον χρυσό, διευκρινίστηκε ότι η υφιστάμενη δραστηριότητα αφορά μόνο στα μεταλλεία του Στρατωνίου και έχει χρόνο ζωής το πολύ μία διετία ακόμη. Για την προτεινόμενη τεχνολογία flash smelting η οποία θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία, είπαν πως σε καμία περίπτωση δεν είναι πειραματική μέθοδος όπως ακούστηκε, αφού χρησιμοποιείται σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο – ακόμη και σε μονάδα επεξεργασίας μέσα στο κέντρο της Φρανκφούρτης. Για το θέμα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ο κ. Στρατουδάκης μίλησε για την περίπτωση των Σκουριών και διευκρίνισε ότι η αποκατάσταση του χώρου θα ξεκινήσει σε έξι μόλις χρόνια, πριν ακόμη η παραγωγική δραστηριότητα φτάσει στο απόγειό της.

Τέλος, στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε ότι οι δύο πρόσφατες θετικές για την επένδυση αποφάσεις του ΣτΕ σε αντίστοιχες προσφυγές, προσεγγίζουν επί της ουσίας και την κύρια προσφυγή, η οποία έχει κατατεθεί κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την οποία η απόφαση αναμένεται τους επόμενους μήνες. Τονίστηκε, δε, ακόμα μια φορά ότι Η ΜΠΕ, η οποία ως γνωστόν έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι μέσα στο πλαίσιο της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας.

ΤΟ ΣτΕ ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΕ

002 stratoni

Δικαιώθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Mεταλλεία Χαλκιδικής, αφού το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμόν 110 2013 απόφασή του, απέρριψε την αίτηση οκτώ περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, αγροτικών, αλιευτικών κ.ά. συλλόγων, οι οποίοι είχαν προσφύγει κατά της εγκυρότητας της μελέτης – η οποία σημειωτέον είχε εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ. Στα κυριότερα σημεία της η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη συνέχιση της λειτουργίας των μεταλλείων, καθώς επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δραστηριότητες βρίσκονται ουσιαστικά εκτός προστατευμένων ζωνών. Η Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ έκρινε ότι δεν είναι βάσιμοι σι λόγοι που προβάλλουν σι αιτούντες για πάγωμα των περιβαλλοντικών όρων, ανάβοντας ουσιαστικά πράσινο φως για τη συνέχιση των έργων. Επίσης στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται ότι όπως προκύπτει από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει γίνει ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου, τόσο στους προστατευόμενους τόπους του δικτύου Natura όσο και στους οικότοπους και στους προστατευόμενους τόπους από την ευρωπαϊκή οδηγία 92/43 ΕΟΚ. Ακόμα προβλέπεται και η αποκατάσταση μιας έκτασης περίπου 2,4 στρεμμάτων στην περιοχή της Ολυμπιάδας που θα χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή απόθεση τελμάτων. Αυτή είναι η μοναδική που ανήκει οριακά σε προστατευόμενη περιοχή, συγκεκριμένα στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Ορος Στρατωνικό Κορυφή Σκαμνί», αλλά στην Περιβαλλοντική ΜΕλέτη χαρακτηρίζεται ως άγονη και προβλέπεται να αποκατασταθεί στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του έργου.

Υπομνήματα κατά της προσφυγής των οργανώσεων κατάθεσε εκτός από την δικαιούχο εταιρεία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ελληνικός Χρυσός Α.Ε και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής. Η νομιμότητα της αξιολόγησης θα κριθεί με την αναμενόμενη δικαστική απόφαση. Τέλος, η Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ δέχθηκε ότι δεν υπάρχει λόγος να παραπεμφθεί η αίτηση αναστολής σε μείζονα σύνθεση, αφού δεν υπάρχει και αντίθετη νομολογία.

Να σημειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση έχει υποβληθεί και άλλη αίτηση ακύρωσης που συζητήθηκε τον περασμένο Ιούνιο και αναμένεται η έκδοση της απόφασης, ενώ πριν από μήνες το ΣτΕ είχε απορρίψει κι άλλη αίτηση αναστολής των κατοίκων, αφού προηγουμένως συνεκτίμησε τη βλάβη που υποστήριζαν ότι θα υποστεί το δασικό οικοσύστημα, σε συνδυασμό με το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετείται με την συγκεκριμένη επένδυση.