Tag Archives: Ορυκτά

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ – ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τα τελευταία τρία χρόνια και ειδικά μετά την πανδημία του COVID-19, η εξορυκτική βιομηχανία έχει αναλάβει έναν αναβαθμισμένο ρόλο μέσα στην Ε.Ε., συμβάλλοντας σε σημαντικές προτεραιότητες, όπως η εξασφάλιση πλήρους ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, η δημιουργία της Ε.Ε. τη επόμενης ημέρας, η παγκόσμια ηγεσία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων για την καθιέρωση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης, η διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής και εύρωστης οικονομίας, η υπεράσπιση των κοινών αξιών και η ενίσχυση του δημοκρατικού μοντέλου, και η ενίσχυση του ρόλου της Ε.Ε. ως παγκόσμιου παράγοντα.

Ας δούμε στη συνέχεια με ποιο τρόπο συμβάλλει η εξορυκτική βιομηχανία σε κάθε μια από αυτές τις προτεραιότητες:

Ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19

 • Η υγειονομική κρίση του COVID-19 υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των τομέων χημικών υλών, φαρμακευτικών και ιατρικών παρασκευασμάτων που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις πρώτες ύλες.
 • Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξόρυξης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση μετάλλων και ορυκτών για την ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία και άλλους μεταγενέστερους χρήστες.
 • Οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξόρυξης και οι εταιρείες τεχνολογίας εξόρυξης είναι απαραίτητες για τις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και, επομένως, ζωτικής σημασίας για την υπέρβαση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μετά την πανδημία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση του αύριο

 • Τα ορυκτά και τα μέταλλα αντιπροσωπεύουν τη βάση για τη ζωή μας και κάθε βιομηχανική παραγωγική διαδικασία. Παρέχουν καθημερινά προϊόντα και νέες λύσεις για σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες.
 • Η ζήτηση για πρώτες ύλες αυξάνεται συνεχώς στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Όλοι όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη μιας βιώσιμης Ευρώπης βασίζονται σε μέταλλα και ορυκτά.
 • Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι παγκόσμιοι ηγέτες στην καινοτομία. Η βιομηχανία ορυκτών πρώτων υλών της ΕΕ έχει δεσμευτεί να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις της, ακολουθώντας τα υψηλότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα.

Παγκόσμια ηγεσία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

 • Όσο πιο φιλόδοξοι οι στόχοι μας για την κλιματική αλλαγή, τόσο περισσότερα μέταλλα και ορυκτά χρειάζονται για μια μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
 • Η βιομηχανία ορυκτών πρώτων υλών έχει προχωρήσει ριζικά στην παραγωγικότητα και την ενεργειακή απόδοση και εξακολουθεί να εφαρμόζει νέες λύσεις με στόχο την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2.
 • Έχουμε γίνει εξαρτημένοι από εξαιρετικά εξειδικευμένα μέταλλα και κράματα που απαιτούν μια τεράστια γκάμα ορυκτών και μετάλλων. Πολλά μέταλλα και ορυκτά είναι απαραίτητα για την κατασκευή προηγμένων τεχνολογικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων και καθιέρωση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης

 • Η ψηφιοποίηση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρώπη και η εξορυκτική βιομηχανία υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να διασφαλίσει ότι η ψηφιακή τεχνολογία ωφελεί τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις και συμβάλλει στην επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης. Η κρίσιμη εξάρτησή μας από τα ηλεκτρονικά και την τεχνολογία τους, σημαίνει ότι εξαρτόμαστε εξίσου από τις ορυκτές πρώτες ύλες που απαιτούνται για την κατασκευή τους.
 • Για βιώσιμα προϊόντα χρειαζόμαστε μέταλλα και ορυκτά με βιώσιμη εξόρυξη. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξόρυξης χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες για να είναι πιο αποδοτική από πλευράς πόρων.
 • Ο κλάδος αναζητά συνέργειες με άλλους κλάδους για τη βελτίωση των ροών υλικών και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους.

Για μια Ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανθεκτική και εύρωστη

 • Αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή ορυκτών, η Ευρώπη γίνεται λιγότερο εξαρτημένη και βελτιώνει τη βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της. Η Ευρώπη έχει τους δικούς της ορυκτούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων πρώτων υλών, κοιτασμάτων παγκόσμιας κλάσης και εξακολουθεί να διαθέτει τεράστιο ορυκτό δυναμικό.
 • Η βελτίωση της βιωσιμότητας και της ευημερίας μας είναι δυνατή μόνο μέσω καινοτομιών και αποτελεσματικότερων εφαρμογών. Η ευρωπαϊκή μεταλλευτική βιομηχανία προμηθεύει μέταλλα και ορυκτά που καθιστούν δυνατές αυτές τις νέες εξελίξεις.
 • Ο μετριασμός του κινδύνου προσφοράς με την παροχή υλικών για πράσινες, βιώσιμες, κυκλικές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βιώσιμη γεωργία και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων αξίας της μεταποίησης της Ευρώπης σημαίνει επένδυση στις πρώτες ύλες της Ευρώπης.

Υπεράσπιση των κοινών αξιών και η ενίσχυση του δημοκρατικού μοντέλου

 • Οι εταιρείες εξόρυξης στην Ευρώπη συνεργάζονται με τοπικές κοινότητες που θα επηρεαστούν άμεσα από την προσπάθεια και προσπαθούν να συνεργαστούν με τα μέλη της κοινότητας για να αναπτύξουν στρατηγικές για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
 • Οι εταιρείες καταπολεμούν τις ανισότητες μέσα από τις εργασιακές τους πολιτικές και στη συνέχεια συνεργαζόμενες με εταίρους για την υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων και ευκαιριών κατάρτισης με επίκεντρο τους περιθωριοποιημένους πληθυσμούς.
 • Η κοινωνική ευθύνη ήταν και αποτελεί μέρος κάθε προγράμματος βιώσιμης λειτουργίας όλων των εξορυκτικών Ευρωπαϊκών εταιρειών.

Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα

 • Ο τομέας της ευρωπαϊκής εξορυκτικής βιομηχανίας είναι από τους πιο εξελιγμένους εταίρους στην αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εταιρείες εξόρυξης εργάζονται για να μοιραστούν αυτές τις εμπειρίες ευρύτερα και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω δέσμευση σε συνεργασίες για την επίτευξη συνεργατικής προόδου στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s).
 • Η ευρωπαϊκή μεταλλευτική βιομηχανία υποστηρίζει τους 17 Στόχους που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη στην ατζέντα της για τη βιώσιμη ανάπτυξη για τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη διασφάλιση της ευημερίας για όλους, και δεσμεύεται για την εκπλήρωσή τους.
 • Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξόρυξης μετάλλων και ορυκτών είναι παγκόσμιος ηγέτης στην βιώσιμη παραγωγή πρώτων υλών.

Ο ρόλος της Ελλάδας

Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής και λόγω της εξωστρέφειας των ελληνικών εξορυκτικών εταιρειών και λόγω του πλούσιου και πολλά υποσχόμενου μεταλλευτικού δυναμικού του ελληνικού χώρου.

Πολλές είναι οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός συνόρων, αλλά θα θέλαμε να σταθούμε σε μία, τόσο λόγω του διεθνούς προφίλ της, όσο και λόγω της προσήλωσής της στη βιώσιμη εξόρυξη και το ευρωπαϊκό όραμα.

Μιλάμε για την Ελληνικός Χρυσός, την εταιρεία που έχει αναλάβει την διαχείριση των ιστορικών Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική.

Εξετάζοντας λεπτομερώς την πολιτική και τις πρακτικές της εταιρείας διαπιστώνει κανείς πως τα υψηλά στάνταρτ που εφαρμόζει η εταιρεία πολλές φορές ξεπερνούν τα οριζόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές. Σχετικά, δε, με τις προαναφερθείσες προτεραιότητες της Ε.Ε., η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί παράδειγμα όσον αφορά τη συμβολή της.

 • Την μετά-COVID περίοδο €165.000 εγκρίθηκαν για δράσεις και έργα του πυλώνα “Υγεία & καλή ποιότητα ζωής”, στον οποίο η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει τα μέγιστα, με έμφαση στο «Έκτακτο Ταμείο Αρωγής», για την αντιμετώπιση επιπτώσεων της πανδημίας.
 • Στην Ευρώπη του αύριο τα οι κρίσιμες και στρατηγικές ύλες θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Και τα μεταλλεία Κασσάνδρας παράγουν χαλκό, ένα από τα σημαντικότερα κρίσιμα και στρατηγικά μέταλλα, η ζήτηση του οποίου προβλέπεται να εκτοξευτεί.
 • Στην πρώτη της αξιολόγηση συμμόρφωσης έναντι των προτύπων του πλαισίου «Προς μία Βιώσιμη Μεταλλευτική Δραστηριότητα» (Towards Sustainable Mining – TSM) της Ένωσης Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων του Καναδά (Mining Association of Canada – MAC), της οποίας αποτελεί μέλος μέσω της μητρικής της Eldorado Gold, η Ελληνικός Χρυσός έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση, Επιπέδου ΑΑΑ, σε όλους τους δείκτες αναφοράς στο πρωτόκολλο Διαχείρισης Μεταλλευτικών Καταλοίπων (Τελμάτων) και στο πρωτόκολλο Διατήρησης Βιοποικιλότητας. Συνολικά, η εταιρεία το 2023, αξιολογήθηκε με Τριπλό Α (ΑΑΑ) στους 14 από τους 30 δείκτες αναφοράς του προτύπου TSM. Η εταιρεία έλαβε επίσης αξιολόγηση Επιπέδου AA για τις πρακτικές της ως προς την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και την Υπεύθυνη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Α για την Κλιματική Αλλαγή.
 • Η Ελληνικός Χρυσός έχει ήδη υιοθετήσει ή δοκιμάζει πιλοτικά ψηφιακές λύσεις με γνώμονα τη βιώσιμη παραγωγή, την ασφάλεια των εργαζομένων και την εξοικονόμηση πόρων. Τέτοιες είναι το ιδιωτικό υπόγειο δίκτυο 4G για την άμεση επικοινωνία και εντοπισμό ατόμων, η τεχνολογία απομακρυσμένης πυροδότησης εκρήξεων, το σύστημα και η πλατφόρμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης κ.ά.
 • Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην Ελληνική και συνεπώς στην Ευρωπαϊκή οικονομία είναι γνωστή. Μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί $1 δισ. στην Ελλάδα, €800 εκ. σε Έλληνες προμηθευτές, έχουν εισπραχθεί €620 εκ. από εξαγωγές, έχει €360 εκ. έσοδα το ελληνικό κράτος, έχουν δοθεί €225 εκ. σε μισθούς και επιδόματα. Σε πλήρη ανάπτυξη τα Μεταλλεία Κασσάνδρας θα απορροφήσουν επιπλέον επένδυση $2 δισ., θα δημιουργηθούν άμεσες & έμμεσες θέσεις εργασίας, θα υπάρξει ενίσχυση κρατικών εσόδων κατά €2,5 δισ., καταβολή €2 δισ. σε μισθούς, εξαγωγές ύψους €11,6 δισ., πληρωμές €3,6 δισ. σε Έλληνες εργολάβους και προμηθευτές και επενδύσεις €80 εκ. σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την τοπική κοινωνία.
 • Για τις αξίες και τη δημοκρατική διακυβέρνηση η εταιρεία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τα διεθνή πρότυπα, επιδιώκει την τήρηση δίκαιων εργασιακών πρακτικών. Ενθαρρύνει την παροχή ίσων ευκαιριών και βασίζει τις πρακτικές προσλήψεων στις δεξιότητες και την εμπειρία, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Διαφορετικότητας της μητρικής Eldorado Gold. Όπως περιγράφεται στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και στην Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της εταιρείας, όλοι αναμένεται να διατηρούν ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον και να προωθούν ένα χώρο εργασίας απαλλαγμένο από διακρίσεις και παρενοχλήσεις. Σύμφωνα με την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σέβεται τα δικαιώματα του εργατικού δυναμικού μας, των μελών της τοπικής κοινότητας και άλλων ενδιαφερομένων μερών που ενδέχεται να επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Αναμένει δε από τους επιχειρηματικούς της εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των παροχών ασφάλειας, των εργολάβων και των προμηθευτών να συμμερίζονται αυτή τη δέσμευση για τα δικαιώματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία του λόγου, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το μέγιστο ωράριο εργασίας, τους ελάχιστους μισθούς, τις ίσες ευκαιρίες και την απαλλαγή από διακρίσεις.
 • Για την ενίσχυση του ρόλου της Ε.Ε. ως παγκόσμιου παράγοντα, η τήρηση των ανωτέρω και η συνεχής προσπάθεια της εταιρείας προς την βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη συμβάλουν στους 17 στόχους που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη στην ατζέντα της για τη βιώσιμη ανάπτυξη και παράλληλα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της Ε.Ε. ως σημαντικού παγκόσμιου παράγοντα.

Θα μπορούσαμε συμπερασματικά να πούμε και από αυτό και μόνο το παράδειγμα πως η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία κοιτάει στα μάτια τους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει τη δυνατότητα να παίξει ακόμα σημαντικότερο ρόλο με την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΘ: «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ!

Περίπου 160 τόνοι χρυσού, 2.000 τόνοι αργύρου, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο τόνοι μολύβδου και ψευδαργύρου και πάνω από 1 εκατομμύριο τόνοι χαλκού. Αυτός υπολογίζεται πως είναι ο ανεκμετάλλευτος θησαυρός της ΒΑ Χαλκιδικής, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού και άλλων ορυκτών υλών στην Ευρώπη.

Τη διαπίστωση έκανε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, καθηγητής Μιχάλης Βαβελίδης στο περιθώριο ημερίδας που διοργανώθηκε σήμερα, με θέμα “Αναζήτηση και εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα”, από το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ και το Aristotle University of Thessaloniki Student Chapter της Society of Economic Geologists.

«Στο Στρατώνι, τις Σκουριές και την Ολυμπιάδα, βρίσκονται από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον ευρωπαϊκό χώρο. Βέβαια, η εξόρυξη γενικότερα είναι εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία- υπολογίζεται ότι από τον εντοπισμό μέχρι την εξόρυξη ενός κοιτάσματος, στοιχίζει 400 εκατομμύρια δολάρια- και θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί μεγάλη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, με την τήρηση της νομοθεσίας», ανέφερε ο κ.Βαβελίδης προσθέτοντας ότι, ο χρυσός της Χαλκιδικής χρησιμοποιήθηκε από την προϊστορική εποχή, ενώ από την περιοχή προέρχονται ο χρυσός και ο άργυρος που βρίσκονται στην φαρέτρα του Φιλίππου του Β’ και στην ασπίδα του.

Στα 2,4 τρισ. ευρώ η αξία του ελληνικού ορυκτού πλούτου

Σε 2,4 τρισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται η ακαθάριστη αξία, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, του ελληνικού ορυκτού πλούτου, όπως ανέφερε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9FM», ο καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, Ανέστης Φιλιππίδης, ο οποίος στην ημερίδα έκανε μία συνοπτική αποτίμηση των ορυκτών πόρων της Ελλάδας, σχετικά με τα αποθέματα και την αξία τους.

«Από το σύνολο του ορυκτού πλούτου, εμείς δυστυχώς εκμεταλλευόμαστε μόλις το 0,15%. Έχουμε γύρω στα 24 πολύ σημαντικά βιομηχανικά ορυκτά που είναι καταπληκτικός αριθμός αν σκεφτούμε την έκταση της Ελλάδας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φιλιππίδης, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί σημασία στον ορυκτό πλούτο, «διότι πέρα από το οικονομικό σκέλος, είναι και μια πολιτική, γεωπολιτική δύναμη, αφού αρκετοί πόλεμοι έχουν γίνει και αρκετά σύνορα δεν έχουν κλείσει μεταξύ κρατών μελών γιατί δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για μία μικρή λωρίδα εδάφους, η οποία είχε σοβαρό ορυκτό πλούτο».

Δείτε εδώ βίντεο από την ημερίδα με δηλώσεις των καθηγητών Φιλιππίδη και Βαβελίδη, από την ΕΡΤ3.

[ΠΗΓΗ: http://www.reporter.gr, 25/4/2017]

ΤΟ «ΚΙΝΗΜΑ», ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

+ú¤ä+++¼-4

Επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί αληθινοί επιστήμονες, απλά κάνουν πολύ λιγότερο θόρυβο από τους λίγους «πολιτικοποιημένους», διαβάστε ένα τεκμηριωμένο άρθρο του Δρ. γεωλογίας κου Νικόλαου Αρβανιτίδη από το Blog  http://nikolaosarvanitidis.eu/ . Αναρωτηθείτε μαζί του και μαζί μας για μια σειρά ερωτήματα που έχουμε κατά καιρούς θίξει και εμείς.

Γίνεται κάποια αναφορά τελευταία για την κοινή παρουσία και εκδήλωση «κινημάτων» για τις Σκουριές, για τα ”χημικά” της Συρίας, και διαφόρων άλλων ”κινημάτων” για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Και βέβαια η έννοια της λέξης Κίνημα συνδέθηκε και συνδέεται πάντοτε με παναθρώπινους αγώνες για σκοπούς και στόχους υπέρτατης αξίας, όπως είναι τα απελευθερωτικά Κινήματα, τα αντιρατσιστικά Κινήματα, τα ειρηνικά Κινήματα. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις το «κίνημα» περί Σκουριών, αλλά και όλα τα παρόμοια του, αποτελούνται στην ουσία από κάποιες ομάδες και πρόσωπα που ενδιαφέρονται περισσότερο για ατομικά ή/και συλλογικά συμφέροντα και προβολή, και λιγότερο για ιδεολογικές αξίες. Βασικό τους χαρακτηριστικό η προσπάθεια να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη με βάση τη δική τους ατζέντα. Η κινδυνολογία, η καταστροφολογία, η απειλή, το τρομακτικό μέλλον, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της φρασεολογίας τους. Άλλωστε δεν κοστίζει τίποτα και πουλάει εύκολα. Ποιες είναι όμως οι αιτίες εμφάνισης τους και ποια η τυχόν ουσιαστική προσφορά τους;

•             Είναι μήπως οικολογικές και στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος; Σε καμία περίπτωση, το αντίθετο μάλλον. Δεν έχουν ούτε το ενδιαφέρον, ούτε την δυνατότητα να το κάνουν. Άλλωστε στις περισσότερες περιπτώσεις οι εξελίξεις και τα γεγονότα τους έχουν χρονικά ξεπεράσει στη βάση συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων. Όλα γίνονται συνεπώς για το περιτύλιγμα. Άλλωστε η οργανωμένη κοινωνία, με τις διαδικαστικές λειτουργίες που η ίδια ανέδειξε και διαχειρίζεται, έχει και θα έχει την ευθύνη των όποιων επιλογών συνολικά. Στις Σκουριές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι απόλυτα ελεγχόμενες και οι λύσεις τους συγκεκριμένες και εφικτές. Στην περίπτωση των ”χημικών” της Συρίας , πέρα από την χαοτική κατάσταση που επικρατεί ως προς την εκτίμηση της πραγματικής διάστασης του προβλήματος, φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένοι που βιάζονται να κάνουν την πολιτική τους επιλογή και να διαλέξουν πλευρά.

•             Είναι μήπως εθνικές αιτίες; Μπορεί φυσικά να είναι, όπως όμως σε κάθε περίπτωση είναι, για όλους τους Έλληνες, αλλά και τους πολίτες κάθε άλλης χώρας. Είναι όμως μόνο αυτό; Γιατί σε πολλές περιστάσεις είναι απόλυτα φανερό ότι πρόκειται για την προφύλαξη κεκτημένων τοπικών και ατομικών συμφερόντων, αλλά και την επίτευξη πολιτικών σκοπιμοτήτων.

•             Είναι μήπως οι αιτίες αναπτυξιακές; Ούτε λόγος να γίνεται. Έτσι και αλλιώς δεν θα χρειασθεί ποτέ να βρεθούν στη θέση να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον του τόπου. Τα «κινήματα», τα μέλη και οι υποστηρικτές τους μένουν δυστυχώς με την «ικανοποίηση» ότι εμποδίζουν την αναπτυξιακή εξέλιξη σε βάρος του δημοκρατικού δικαιώματος των πολιτών για κοινωνική πρόοδο και ευημερία.

Το Κίνημα της πραγματικής ζωής και της αλήθειας είναι αυτό της αξιοποίησης των προκλήσεων, της δημιουργικής απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου μέλη είναι όλοι οι καθημερινοί άνθρωποι που δουλεύουν και παράγουν για το κοινό καλό. Είναι το Αναπτυξιακό Κίνημα που επιλέγει να στηρίξει την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων και άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και του λαού. Να συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και ενός καλύτερου αύριο. Η Ελλάδα δεν μπορεί, ούτε πρέπει να αρνηθεί τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το πλούσιο σε ορυκτά και μέταλλα υπέδαφος της, αλλά ούτε να αφήσει και τα άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει να πάνε χαμένα.

Το «χρυσό» σκαληνό τρίγωνο που περικλείει το δημιουργικό της παρόν και το δυναμικό της αύριο, έχει μεταλλοφόρες γωνίες όπου βρίσκονται,

•             η Χαλκιδική με τις Σκουριές και την Ολυμπιάδα, που κάνουν το χαλκό, το μόλυβδο και τον ψευδάργυρο να λάμπουν σαν άργυρος, πλατίνα, αλλά πάνω από όλα σαν χρυσός,

•             η Θράκη, με τις Σάππες, το Πέραμα, την Κίρκη, το Καλιντήρη να δικαιώνουν ολοένα και περισσότερο την φήμη τους, ότι ο χρυσός κρύβει χαλκό, αντιμόνιο και άλλα μέταλλα,

•             το Άγκιστρο, που με επικεφαλής τα Μαύρα Λιθάρια, αποτελεί τη νέα «χρυσή» ευκαιρία για δυναμικά αποθέματα μεταλλικών κοιτασμάτων.

Είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν μια χώρα και μια γεωγραφική ενότητα ή περιοχή να αγνοήσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες που διαθέτουν; Να εξαρτήσουν το υπαρξιακό τους παρόν και την μελλοντική τους εξέλιξη από ομάδες και πρόσωπα που απλά ικανοποιούνται και έχουν κάνει μόδα τη συμμετοχή τους σε δήθεν «κινήματα»; Δεν είναι καιρός να μάθουν όλοι οι πολίτες ότι ο ελληνικός ορυκτός πλούτος είναι εδώ για να δώσει λύσεις σε αρκετά από τα σημερινά προβλήματα; Να καταλάβουν δηλαδή ότι οι Σκουριές, μαζί με το άλλο κοιτασματολογικό δυναμικό στις τρεις γωνίες και το εσωτερικό του «τριγώνου», να κάνουν το «μεταλλευτικό» μέλλον στην Ελλάδα να λάμπει σαν ”χρυσός”.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ:«Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

maniatis-456x300
Την πεποίθηση ότι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας σηματοδοτεί ένα ασφαλές και σίγουρο αναπτυξιακό μέλλον εξέφρασε ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης από το βήμα του επιστημονικού συνεδρίου που διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα: «ορυκτός πλούτος: το μέλλον, οι ανάγκες και οι προοπτικές» με συνδιοργανωτές το τμήμα μεταλλειολόγων μηχανικών του ΕΜΠ και το τμήμα γεωλογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα από στελέχη μεταλλευτικών βιομηχανιών, πανεπιστημιακούς καθηγητές και φοιτητές, ο κ. Μανιάτης στάθηκε με έμφαση στην αδήριτη ανάγκη της αξιοποίησης των πλούσιων κοιτασμάτων ορυκτών, που έχουν εντοπιστεί σ’ όλο το εύρος της Ελληνικής επικρατείας.
«Στο υπέδαφος της Ελλάδας έχουν εντοπιστεί και εκτιμηθεί κοιτάσματα ορυκτών αξίας 30 δις ευρώ. Κοιτάσματα που αν και εφόσον αξιοποιηθούν με τις βέλτιστες πρακτικές και με τους ορθούς όρους περιβαλλοντικής διαχείριση,ς έτσι όπως αυτοί προβλέπονται από το εγχώριο και κοινοτικό δίκαιο, θα δώσουν μια τεράστια αναπτυξιακή δυναμική στη χώρα μας, που την έχει απόλυτη ανάγκη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε ανεκμετάλλευτα τα δώρα που προίκισε η φύση την Ελλάδα.»
Επιπλέον, ο Υπουργός ΠΕΚΑ επιφύλαξε πολύ ενθαρρυντικά λόγια προς τους φοιτητές που βρίσκονταν στην αίθουσα λέγοντας ότι οι σπουδές που κάνουν είναι το διαβατήριο για την εξασφάλιση ενός άριστου επαγγελματικού μέλλοντος.
Ο κ. Μανιάτης όμως είχε καλά λόγια να πει τόσο για τους Έλληνες επιστήμονες που ασχολούνται με την αξιοποίηση των ορυκτών όσο και για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο.
«Είμαι πολύ υπερήφανος ως Έλληνας υπουργός για την επιστημονική επάρκεια και το επίπεδο των Ελλήνων Μηχανικών που εργάζονται με υπευθυνότητα και συνέπεια στο άρτιο ανταγωνιστικό περιβάλλον που παρέχουν οι Ελληνικές εξορυκτικές βιομηχανίες.» είπε.
Τέλος, ο κ. Μανιάτης κάλεσε τις μεταλλευτικές εταιρείες να συνεχίσουν να οικοδομούν αλλά και να αναβαθμίσουν το επίπεδο των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εταιρικής ευθύνης με τις κοινωνίες που γειτνιάζουν, προσφέροντας θέσεις εργασίας και συνεχείς δράσεις που θα αποδεικνύουν στην πράξη το σεβασμό του φυσικού τοπίου που επεμβαίνουν.
Τεράστια εντύπωση προξένησε σ όλους τους παριστάμενους σύνεδρους η ειδική μνεία που έκανε ο Γιάννης Μανιάτης προς τους υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών του υπουργείου που ασχολούνται με την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μανιάτης, αν και οι υπηρεσίες του υπουργείου του στελεχώνονται από πολύ λίγα άτομα, παρ’ όλα αυτά χάρη στην αξιοσύνη και την ευσυνειδησία τους κατάφεραν να φέρουν εις πέρας μέσα σε μια μόλις 3ετία, ένα  έργο που κανονικά θα χρειαζόταν μια δεκαετία για να ολοκληρωθεί, “χρεώνοντας” αυτή την πολύ θετική εικόνα και έκβαση στον κ. Κώστα Μαθιουδάκη Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι συζητήσεις, οι εκτιμήσεις και αναλύσεις για το αναπτυξιακό μέλλον της Ελλάδας μέσω του ορυκτού της πλούτου θα συνεχιστούν και αύριο στην Αθήνα σε σχετική ημερίδα που διοργανώνεται και πάλι στο μέγαρο μουσικής υπό την αιγίδα της ΕΕ.
Αναδημοσίευση από το http://politesaristoteli.blogspot.gr