Tag Archives: eldorado gold

ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΞΟΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Έχει διαπιστωθεί εδώ και πολύ καιρό η κρισιμότητα της απεξαρτοποίησης των ευρωπαϊκών χωρών από αλυσίδες προμήθειας κρίσιμων και στρατηγικών πρώτων υλών οι οποίες δεν ελέγχονται επαρκώς από την ίδια της Ε.Ε. Το γεγονός ότι στη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών η παραγωγή ορυκτών πρώτων υλών στην Ευρώπη έχει μειωθεί κατά το 1/3, ενώ την ίδια περίοδο οι εισαγωγές αγαθών από τρίτες χώρες έχουν τετραπλασιαστεί (!), είναι ενδεικτικό της κατάστασης και της ανάγκης άμεσης αντίδρασης. Η κρισιμότητα της αυτάρκειας σε πρώτες ύλες είναι πλέον αναγνωρισμένη σε ανώτατο επίπεδο μέσα από την πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Πράξη Critical Raw Materials Act (CRMA), η οποία –κατά γενική ομολογία–, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά από μόνη της δεν αρκεί.

Η ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία έχει προτείνει και διάφορους υποστηρικτικούς άξονες δράσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν άκρως υποστηρικτικά ως προς την CRMA, να επιταχύνουν δηλαδή τις διαδικασίες και να κερδηθεί χρόνος, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή δεν περισσεύει. ‘Έτσι λοιπόν, έχει προταθεί για παράδειγμα η μείωση του ενεργειακού κόστους για τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, αφού σήμερα η Ευρώπη έχει την ακριβότερη ενέργεια παγκοσμίως, αλλά και η προστασία της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εξορυκτικών και μεταλλευτικών εταιρειών έναντι αυτών από τρίτες χώρες.

Ένα από τα πλέον ουσιαστικά ζητούμενα όμως, είναι η άμεση έναρξη πραγματικού διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και διασαφήνιση, επικαιροποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας για τη χωροθέτηση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Εδώ η συζήτηση κρατάει πολλά χρόνια, αφού αφενός υπάρχουν ακόμη και αντιφάσεις στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αφετέρου το κράτος αποφεύγει –για λόγους πολιτικού κόστους– να έρθει σε απ’ ευθείας αντίθεση με αντιδρούσες κοινωνικές ομάδες, ακόμα και όταν αυτή η αντίδραση φτάνει σε σημείο να συγκρούεται με το κράτος δικαίου. Έτσι παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις όπου η αδειοδότηση ενός εξορυκτικού έργου αναβάλλεται λόγω τοπικών μικροσυμφερόντων ή αντιπολιτευτικού ακτιβισμού.

Εδώ έρχονται οι ίδιες οι εξορυκτικές εταιρείες να αντιπαραθέσουν τις στρατηγικές και τις πολιτικές τους (κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κ.ά.) ώστε να καθησυχάσουν την κοινωνία και να αποδείξουν πως υπάρχει αυτό που ονομάζουμε «βιώσιμη εξόρυξη» και πως στη σημερινή εποχή μια εξορυκτική εγκατάσταση μπορεί να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον από όσο ήταν πριν μερικές δεκαετίες και μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Και η αλήθεια είναι πως από τις αρχές του αιώνα η τεχνολογία της εξόρυξης στράφηκε προς την αειφορία και τη βιωσιμότητα με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Τελευταία μάλιστα άρχισε να εφαρμόζεται και η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στην εξόρυξη, μια σημαντική εξέλιξη στην μάχη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Η ουσία είναι πως η ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία πρωτοπορεί στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ζωντανή απόδειξη αυτού είναι μια ελληνική εταιρεία, η Ελληνικός Χρυσός, η οποία διαχειρίζεται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στην ΒΑ Χαλκιδική.

Το θαύμα της Χαλκιδικής

Η Ελληνικός Χρυσός εξελίσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, προχωρώντας στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε Σκουριές, Ολυμπιάδα και Στρατώνι. Έχοντας το πρόσθετο πλεονέκτημα να αντλεί από την εμπειρία της μητρικής Καναδικής εταιρείας Eldorado Gold, επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα μετριάζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταλλευτικής  δραστηριότητας.

Για την Ελληνικός Χρυσός η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας λειτουργίας της. Προσπαθεί διαρκώς να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε κάθε στάδιο των δραστηριοτήτων της, από τη διερεύνηση, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την αλυσίδα εφοδιασμού έως την αποκατάσταση των εργοταξίων και το οριστικό κλείσιμο αυτών. Επιπλέον, παράλληλα με την ανάπτυξη της παραγωγικής της δραστηριότητας, υλοποιεί και δράσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο.

Μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Integrated Environmental Management System – IEMS) και του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αξιολογείται συνεχώς η αποτελεσματικότητα των πρακτικών της εταιρείας και καθίσταται δυνατή η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Tο IEMS το οποίο εφαρμόζει η Ελληνικός Χρυσός είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και περιλαμβάνει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των δραστηριοτήτων της εταιρείας (δηλαδή την έρευνα για νέα κοιτάσματα, την κατασκευή νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, τη λειτουργία των μεταλλείων, τη μεταφορά υλικών και την αποκατάσταση γης). Ακόμη, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας διαθέτουν Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 50001, το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας. Επιπλέον, όσον αφορά τις μετρήσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064, το οποίο καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις για τη μέτρηση και την αναφορά των εκπομπών.

Επιπροσθέτως, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (Environmental and Social Management System – ΕSMS), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύστημα για τη διαχείριση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας το ότι η εταιρεία λειτουργεί σε συμφωνία και πέρα από τις απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Integrated Environmental Management System – IEMS).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μητρική καναδική εταιρεία Eldorado Gold Corporation έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (Sustainability Integrated management System – SIMS) μέσω του οποίου επιβλέπει συστηματικά τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (Environmental and Social Management System – ΕSMS) αναφορικά με τις δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός και ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές σε ένα σύνολο προτύπων επιδόσεων*.

Να σημειώσουμε πως οι πολιτικές της εταιρείας για το Περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα δεν είναι ανεξάρτητες και παράλληλες. Δεν αποτελούν δηλαδή ένα συνονθύλευμα αποσπασματικών πολιτικών που δεν τέμνονται, που δεν έχουν κοινά σημεία, και οι οποίες εφαρμόζονται κατά περίπτωση. 

Η προσέγγιση της Ελληνικός Χρυσός για μια υπεύθυνη, βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα είναι ολιστική και στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες: Ασφαλής και καινοτόμος παραγωγική δραστηριότητα χωρίς αποκλεισμούς, Υπεύθυνη παραγωγή, Ευημερία και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και Υγιές φυσικό περιβάλλον – στο παρόν και στο μέλλον.

Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγo έχει πετύχει και το σκοπό της και αποτελεί πανευρωπαϊκό παράδειγμα προς μίμηση.

*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα της Βιωσιμότητας στην ιστοσελίδα της Ελληνικός Χρυσός..

ΣΚΟΥΡΙΕΣ: «ΠΥΡΕΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΟ 2025

Σημαντική πρόοδο καταγράφει το έργο των Σκουριών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Eldorado Gold, μητρική της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Η συνολική πρόοδος του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 43% και, εάν ληφθεί υπόψη η πρώτη φάση της κατασκευής (πριν την αναστολή εργασιών), κατά 73%. Παράλληλα, από την επανέναρξη του έργου, ο μηχανολογικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί κατά 67% και σχεδόν τον σύνολο των προμηθειών. 

Η εκτέλεση έργου και η κλιμάκωση των εργασιών συνεχίστηκαν για τα σημαντικά χωματουργικά έργα. Επιπροσθέτως, ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες και οι πασσαλώσεις της υποδομής αφύγρανσης τελμάτων, με τα χωματουργικά έργα να αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του β’ τριμήνου του 2024. Οι πασσαλώσεις για το κτίριο της μονάδας αφύγρανσης ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό άνω του 30%, ενώ σημειώθηκε πρόοδος και σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων του θραυστήρα πρωτογενούς θραύσης μεταλλεύματος. Σημειώνεται πως το κεφάλαιο ανάπτυξης που επενδύθηκε ανήλθε συνολικά σε 52,5 εκατ. δολ. το α’ τρίμηνο του 2024. Στις 31 Μαρτίου 2024, το κεφάλαιο ανάπτυξης που επενδύθηκε υπέρ του συνολικού κατ’ εκτίμηση κεφαλαίου των 920 εκατ. δολ., ανήλθε συνολικά σε 237 εκατ. δολ.

Προεργασία για τα μέτωπα δοκιμών το 2025

Όπως έκανε γνωστό η Eldorado Gold, το 2024 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 375 και 425 εκατ. δολαρίων. Όσον αφορά στις εργασίες, αυτές συνεχίζουν να εντείνονται σε σχέση με την ανέγερση κατασκευών για μείζονα χωματουργικά έργα. Επιπλέον, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην υπόγεια ανάπτυξη για να υποστηρίξουν τις εξορύξεις για τα μέτωπα δοκιμών το 2025. Επίσης, θα προχωρήσουν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι σωληνώσεις σε σχέση με όλες τις διεργασίες και τους χώρους υποδομών.

Σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται το κτίριο της μονάδας αφύγρανσης που προχωρά, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες πασσάλωσης εντός του α’ τριμήνου του 2024. Η σύμβαση για την κατασκευή της μονάδας αφύγρανσης είναι σε στάδιο ανάθεσης εντός του β’ τριμήνου του 2024. Παράλληλα, οι εργασίες για το κτίριο του τριβείου/επίπλευσης βρίσκονται σε εξέλιξη με εργασίες πριν από την έναρξη λειτουργίας για τις γερανογέφυρες, την εγκατάσταση φωτισμού και ικριωμάτων κατασκευής και την έναρξη των εργασιών δομικού χάλυβα.

Σε τελική ευθεία το πρόφραγμα για την εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων

Εως το τέλος του 2024 η εταιρεία προβλέπει να έχει ολοκληρώσει το πρόφραγμα της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και να έχει προχωρήσει σημαντικά τα χωματουργικά έργα για την εν λόγω εγκατάσταση, τις εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων, τη μονάδα διεργασιών και τις μονάδες αφύγρανσης. Αξίζει να σημειωθεί πως ολοκληρώθηκε κι η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του αερισμού και το 2024 θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία το νέο σύστημα άντλησης υδάτων που έρχονται σε επαφή με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες.

Τέλος, η πρώτη φάση της υπόγειας ανάπτυξης συνεχίζει να προχωρά στη δυτική ράμπα και έχει πρό-σβαση στα μέτωπα δοκιμών με τοπικό εργολάβο. Το Φεβρουάριο το πρώτο μετάλλευμα απαντήθηκε στην άνω περιοχή πρόσβασης στα μέτωπα δοκιμών. Η δεύτερη σύμβαση για την υπόγεια ανάπτυξη αναμένεται να ανατεθεί το β’ τρίμηνο του 2024. Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει τις εργασίες για τα μέτωπα δοκιμών καθώς και πρόσθετες εργασίες ανάπτυξης και υπηρεσιών για τη στήριξη της ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου. Η εταιρεία προβλέπει να ολοκληρώσει περίπου 2.200 μέτρα υπόγειας ανάπτυξης έως το τέλος του 2024.

 

[ΠΗΓΗ: https://industry-news.gr/, 29/4/2024]

«ΠΑΚΤΩΛΟΣ» ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΔΙΑΝΥΟΝΤΑΣ μία διαρκώς μεταβαλλόμενη περίοδο, με την παγκόσμια οικονομία να σηκώνει το βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η αγορά των μετάλλων εμφανίζεται με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, κυρίως λόγω της αναγκαιότητάς τους για την επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης. 

Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ζήτηση των ορυκτών πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ηλεκτρικών οχημάτων και την αποθήκευση ενέργειας. Ως εκ τούτου, η αύξηση τιμών των βασικών μετάλλων αποτελεί αναπόφευκτο φαινόμενο, ενώ ειδικά για τον χαλκό, που αποτελεί ταυτόχρονα κρίσιμο μέταλλο για την πράσινη μετάβαση, αναμένεται κατακόρυφη αύξηση των τιμών έως το 2025, λόγω της υψηλής ζήτησης που καταγράφει για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Για να ανταποκριθούν οι εταιρείες του μεταλλευτικού κλάδου σε αυτήν την αυξημένη ζήτηση, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά προκλήσεων, όπως η εντατικοποίηση της παραγωγής, του εφοδιασμού, των επενδύσεων στην έρευνα για νέα εξορυκτικά πεδία και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Ωστόσο, ο κλάδος, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης, έχει να αντιμετωπίσει θεσμικά, λειτουργικά, κοινωνικά ζητήματα, και κάθε διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται στη βάση των αρχών της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Νέα μεταλλευτικά έργα εντός ευρωπαϊκών συνόρων και δη στην Ελλάδα θα συνεισφέρουν στη στρατηγική αυτονομία της χώρας και κατ’ επέκταση της Ευρώπης, με την προϋπόθεση ότι υλοποιούνται με τα πλέον αυστηρά κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης. Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα, όπως αυτό στη ΒΑ Χαλκιδική, που θα καταστήσουν τη χώρα μας ένα σημαντικό παραγωγό χαλκού και μάλιστα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Επενδύοντας σε τέτοιου βεληνεκούς έργα, μπορούμε, ως μεταλλευτική βιομηχανία, να μειώσουμε την ευαλωτότητα στις εξωτερικές διακυμάνσεις της αγοράς και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη, αλλά θεωρούμε ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. 

Με την Πράξη για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το πλαίσιο για την οχύρωση των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού πρώτων υλών, τον μετριασμό των κινδύνων διαταραχών και την προώθηση της κυκλικότητας. Παράλληλα, κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή έκβαση τέτοιων επενδύσεων είναι η παράμετρος της κοινωνικής αποδοχής της εξορυκτικής δραστηριότητας. Η διαχρονική αντίσταση της κοινής γνώμης -κατά βάση λόγω ανεπαρκούς επικοινωνίας για την αξία που δημιουργεί- αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τον κλάδο, κάτι που έχει διαπιστωθεί σε όλες του τις εκφάνσεις. Μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων πρακτικών και της συνεργασίας με την πολιτεία και τις τοπικές αρχές, η εξορυκτική βιομηχανία έχει γυρίσει σελίδα. Ένα από τα βασικά συστατικά της στρατηγικής μας προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αφοσίωση στην ανοιχτή, συστηματική επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες. Προωθώντας τον ειλικρινή διάλογο και τη συνεργασία με τους κοινωνικούς μας εταίρους, ακούμε και λαμβάνουμε υπόψη στον σχεδιασμό μας τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των τοπικών κοινωνιών και μεριμνούμε ώστε τα μακροπρόθεσμα οφέλη του έργου να γίνονται αντιληπτά, διασφαλίζοντας ένα μέλλον με ενότητα και ευημερία για όλους.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, του Χρήστου Μπαλάσκα, Vice President, Commercial, Growth and External Relations, Eldorado Gold, Πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, 24/4/2024]

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΣΤΟ 9ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

Διπλή η συμμετοχή της Ελληνικός Χρυσός στο σημαντικό επιχειρηματικό, οικονομικό και κοινωνικό φόρουμ

Την Τετάρτη 10 Απριλίου ξεκίνησαν οι εργασίες του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ενός θεσμού ο οποίος καθιερώθηκε πλέον ως ένας από τους πλέον σημαντικούς όσον αφορά τις εξελίξεις στο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό, περιβαλλοντικό και γεωπολιτικό γίγνεσθαι του πλανήτη. 

Η φετινή διοργάνωση έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο “Μεγάλη Μετάβαση” και στα πολυθεματικά πάνελ τα οποία έχουν προγραμματιστεί η συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από τις κάθε λογής μεταβάσεις που σημειώνονται σχεδόν σε κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής 

Τίτλος της φετινής συνάντησης, που θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 13 Απριλίου 2024, είναι η “Μεγάλη Μετάβαση”, με κεντρικό άξονα των συζητήσεων τις πολύπλευρες μεταβάσεις που παρατηρούνται σχεδόν σε κάθε τομέα της οικονομίας, αλλά και της ζωής. 

Όπως και κάθε χρόνο, κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών. Μεταξύ αυτών ηγέτες κρατών, βραβευμένοι ακαδημαϊκοί, η ελίτ του επιχειρηματικού κόσμου, ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών, και άλλες σημαντικές προσωπικότητες θα περιγράψουν, θα αναλύσουν και θα αξιολογήσουν τις μεταβάσεις που μετασχηματίζουν σήμερα την παγκόσμια κοινότητα.

Η Ελληνικός Χρυσός θα έχει διπλή παρουσία σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Την Πέμπτη η κα Έρρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων Ελλάδας της Eldorado Gold, συμμετεέχε στο inclusivity lounge της Women On Top, με θέμα τη Συμπερίληψη και συγκεκριμένα στο πάνελ με θέμα την Γυναικεία απασχόληση ως βασικό ζήτημα για την ισότητα των φύλων και τη δημογραφική πολιτική. Την ίδια ημέρα, ο κος Χρήστος Μπαλάσκας, Αντιπρόεδρος της Eldorado Gold και Γενικός διευθυντής της Ελληνικός Χρυσός, θα συμμετάσχει σε δύο συνεχόμενα πάνελ, το πρώτο με θέμα τις κρίσιμες πρώτες ύλες, και το δεύτερο με θέμα την συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Πράσινη Μετάβαση.

Το 7ο Inclusivity Lounge

Στις 11 Απριλίου, το Women On Top διοργανώνει το 7ο Inclusivity Lounge στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την υποστήριξη των British Council στην Ελλάδα, Konrad Adenauer Stiftung Ελλάδας και Κύπρου, της Ελληνικός Χρυσός, της Παγκρήτιας Τράπεζας και της Principia.

Το Inclusivity Lounge, με τίτλο “Inclusion: the lost piece in the demographic puzzle”, θα επικεντρωθεί στη συμπερίληψη ως πιθανή λύση στις προκλήσεις του δημογραφικού ζητήματος, και ειδικότερα στους τρόπους με τους οποίους η γυναικεία απασχόληση, η ένταξη των μεταναστ(ρι)ών και των ατόμων με αναπηρία,  η διαγενεακή συμπερίληψη στη φροντίδα και στην αγορά εργασίας και η διαμόρφωση συμπεριληπτικών οικογενειακών πολιτικών μπορούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις στο δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.

Για μία ακόμη χρονιά, το Inclusivity Lounge θα φιλοξενήσει καταξιωμένες ελληνίδες, έλληνες, αλλά και διεθνείς ομιλήτριες & ομιλητές, με σκοπό να τεθούν τα παραπάνω ζητήματα στην καρδιά του Delphi Economic Forum, ανοίγοντας με τρόπο ουσιαστικό τη συζήτηση για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, σε έναν από τους πιο σημαντικούς κόμβους συνάντησης και λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα.