Tag Archives: ΜΚΟ

ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ» ΣΤΟ «ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ»…

 

Θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση για τις περίφημες ΜΚΟ. Ξέρετε, με τα αρχικά αυτά χαρακτηρίζονται τόσο οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά και οι Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις. Οι Πρώτες είναι και Μη Κερδοσκοπικές, αλλά οι δεύτερες δεν ανήκουν οπωσδήποτε στις Μη Κυβερνητικές με την ορθή σημασία του όρου… Ας τα κάνουμε λιανά ξεκινώντας με τους ορισμούς:

«Ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (ΜΚΟ) είναι ένας νομικά συγκροτημένος οργανισμός που δημιουργήθηκε από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργεί ανεξάρτητα από κάθε κυβέρνηση , και είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως από τις κυβερνήσεις για να αναφερθούν σε πρόσωπα που δεν ελέγχονται από αυτές. Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως μόνο για οργανώσεις που επιδιώκουν ορισμένους ευρύτερους κοινωνικούς στόχους που έχουν πολιτικές πτυχές, χωρίς να είναι οργανώσεις της “κοινωνίας των πολιτών” ή αναφέρονται με άλλα ονόματα».

Οι MΚΟ ορίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως «ιδιωτικοί οργανισμοί που ασκούν δραστηριότητα για να απαλύνουν τον πόνο, να προωθήσουν τα συμφέροντα των φτωχών, την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, ή αναλαμβάνουν την ανάπτυξη της κοινότητας»

Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ οφείλουν την ύπαρξή τους στην εμφάνιση προβλημάτων όπως η όξινη βροχή, η μόλυνση της ατμόσφαιρας και των νερών, η ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, η εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας, που ευαισθητοποίησαν τους κατοίκους του δυτικού κόσμου σε θέματα περιβάλλοντος. Εξ’ αιτίας αυτών των προβλημάτων διαμόρφωσαν στις αρχές του 20ου αιώνα στις αστικοποιημένες κοινωνίες τα πρώτα οικολογικά κινήματα διατήρησης της φύσης και τροφοδότησαν αργότερα ανάλογες προσπάθειες. Οι οργανώσεις αυτές λειτούργησαν με βάση την εθελοντική εργασία ατόμων με ιδιαίτερες ευαισθησίες προς το περιβάλλον, επιστήμονες και κυρίως με τη συμμετοχή της νεολαίας. (Καμία σχέση με αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας…)

Από την άλλη, Μη Κερδοσκοπικό ονομάζεται ένα νομικό πρόσωπο, όταν σκοπός της λειτουργίας του δεν είναι η επίτευξη κέρδους, αλλά κάποιος κοινωφελής σκοπός –όπως είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας δεν απαγορεύει την ανάληψη από την οργάνωση οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ειδοποιός διαφορά από τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα είναι ότι το τυχόν κέρδος δε διανέμεται στα μέλη του νομικού προσώπου, αλλά παραμένει στην οργάνωση. Πολλές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται οικονομικά, με σκοπό να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την ίδια περιουσία τους, ώστε να έχουν τα μέσα για την επίτευξη του κοινωφελούς τους σκοπού. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας επίσης δεν αποκλείει την πρόσληψη και μισθοδοσία εργαζομένων. Αποκλειστικά μη κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι τα σωματεία (σύλλογοι) και τα ιδρύματα. Μη κερδοσκοπική, ανάλογα με το καταστατικό της, μπορεί να είναι και η αστική εταιρεία. Παρά τις προβλέψεις του νόμου, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μη κερδοσκοπικές οργανώσεις των οποίων οι διαχειριστές λειτουργούν καταστρατηγώντας τον νόμο και τον σκοπό που προβλέπει το καταστατικό. Αυτό κυρίως επιτυγχάνεται μισθοδοτώντας επιλεκτικά με υψηλούς μισθούς, διεξάγοντας οικονομικές πράξεις (αγορές και πωλήσεις) με δυσμενείς όρους σε βάρος της οργάνωσης ή παρεκκλίνοντας από τους σκοπούς του καταστατικού τους λόγους εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων.

ΟΛΑ τα ανωτέρω έχουν σαν πηγή λήμματα της Wikipedia και δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας.

Τώρα, γιατί όλα αυτά; Διότι πολύς κόσμος έχει την εντύπωση πως το «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων» είναι μια ΜΚΟ τύπου Greenpeace ή WWF, ή άντε Ορνιθολογικής Εταιρείας… Καμία σχέση βέβαια… Αυτές στηρίζονται στον μαζικό εθελοντισμό, έχουν οικονομικούς υποστηρικτές, παίρνουν ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα, διαθέτουν πολυπρόσωπα τμήματα και διοικητικά συμβούλια… Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων» είναι ένα προσωπικό μπλογκ, έχει τον Τόλη και την Μαρία, και στην επίσημη σελίδα στο Facebook δηλώνουν Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός. Ακόμη και το επίσημο e-mail που δίνουν για επικοινωνία, είναι το προσωπικό gmail της κας Καδόγλου…

Από κει και πέρα βέβαια, μέσα στο καταστατικό σου αν περάσει από το Πρωτοδικείο, μπορείς να δώσεις ότι όνομα θέλεις… Υπάρχει φορέας με τον όνομα «ΧΧΧΧΧΧΧ Επιμελητήριο Ελλάδας» (δεν θέλω να πω ποιο), το οποίο βάσει του καταστατικού ίδρυσής του, νομικά είναι … σύλλογος!!!

Αυτά τα λίγα για να μη ξεφεύγουμε από τις υφιστάμενες κλίμακες…

ΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ SOMO(Τ)ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΘΕΟΥ!

fbsomo

Το twitter και το #skouries έχουν πάρει φωτιά… Η νέα ανακάλυψη που ονομάζεται SOMO έχει δώσει ελπίδες στον πεθαμένο antigold αγώνα, μπας και κάνει καμιά τελευταία ανακατωσούρα και φασαρία στα ΜΜΕ…

Εν τω μεταξύ κανένας δεν έχει καταλάβει πως η φορολόγηση της μητρικής εταιρείας Eldorado Gold δεν αφορά και τόσο την εξέλιξη της επένδυσης από την Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική… Απλά, φασαρία να γίνεται…

Τα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο περιέχουν σωρεία ανακριβειών και κρύβουν και πολλά σκοτεινά σημεία:

Κατ’ αρχάς αναφέρεται πως «Τα κεντρικά της ElDorado Gold στον Καναδά, όπως επίσης και η ολλανδική και η ελληνική θυγατρική της, ενημερώθηκαν για την έρευνα…». Άρα, υπάρχει εταιρεία στην Ολλανδία, άρα καταρρίπτονται και τα περί ταχυδρομικών θυρίδων και εταιρείας φάντασμα;

Σε άλλο σημείο αναφέρεται «Με δεδομένη την αμφιλεγόμενη φύση των εξορυκτικών σχεδίων της Eldorado στην Χαλκιδική και τη Θράκη…». Ή οι συντάκτες δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται… Ποια «αμφιλεγόμενη φύση»; Τα εξορυκτικά σχέδια είναι ξεκάθαρα: Εξόρυξη χρυσού με νόμιμο, αειφορικό και επωφελή για την περιοχή και την ελληνική οικονομία τρόπο. Αμφιλεγόμενης φύσης είναι μόνο τα κίνητρα αυτών που αντιτίθενται στην επένδυση.

Το κείμενο μας διαβεβαιώνει πως η τελική έκθεση θα δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2014 ή τον Ιανουάριο του 2015, και η SOMO επέλεξε να δημοσιεύσει τα «προκαταρκτικά ευρήματα» ώστε να επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν… Και έρχονται τα σκοτεινά σημεία: «Ως ενδιαφερόμενοι θεωρούνται ελληνικές τοπικές δικτυώσεις οργανώσεων που κινητοποιούνται [λέγε με Τόλη] και άτομα ενεργά που επηρεάζονται από τις εξορυκτικές δραστηριότητες [λέγε με Χριστόδουλο], ακαδημαϊκοί με ειδίκευση στην οικονομία και τα οικονομικά [ποιοι είναι αυτοί;;;], το Ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών [Ώπα!!!] και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές».  Με άλλα λόγια ΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΤΗΣ SOMO ΣΕ ΡΟΛΟ ΘΕΟΥ-κριτή των πάντων!!!

Γιατί και με ποιοι τρόπο θεωρείται ενδιαφερόμενο το Ολλανδικό υπουργείο οικονομικών για τη συγκεκριμένη επένδυση στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Χαλκιδική; Αν υποθέσουμε ότι αυτό ισχύει και δεν είναι μπαρούφες για λαϊκή κατανάλωση, γιατί η επίσημη Ολλανδική κυβέρνηση δεν έθιξε το θέμα στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές, αλλά βάζει μπροστά την SOMO;

Ζήτησαν οι «αρμόδιες ελληνικές αρχές» την συνδρομή του Ολλανδικού υπουργείου οικονομικών ποτέ, για τον έλεγχο των φορολογικών της Eldorado; Δεν έχουμε δικούς μας ελεγκτικούς και εισπρακτικούς μηχανισμούς και θέλουμε Ολλανδική βοήθεια, και μάλιστα από μια αμφιλεγόμενη ΜΚΟ όπως η SOMO η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με επαγγελματίες ακτιβιστές όπως η βελγική CATAPA, η οποία είχε κάνει την εμφάνισή της και στην Χαλκιδική;

Και τέλος, ποιος κρύβεται πίσω από όλη αυτή την πρεμούρα για τα φορολογικά της Eldorado; Η SOMO είναι επαγγελματίες και πληρώνονται για τις έρευνές τους… Ποιοι πληρώνουν την έρευνα αυτή; Η Ολλανδική κυβέρνηση; Γιατί; Κάποιος άλλος; Ποιος;

Πολλά τα ερωτήματα και κυρίως αναπάντητα….

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ “ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ” ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

image

Δεν μας έφτανε το θέμα με τις ελληνικές ΜΚΟ, έχουμε και εισαγωγή ΜΚΟ από το εξωτερικό! Μιλάμε για την Ολλανδική SOMO, μια εταιρεία ΜΚΟ η οποία δηλώνει «ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας σε θέματα κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά». Από το 1973, η οργάνωση ερευνά τις πολυεθνικές εταιρείες και τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, κύριος χρηματοδότης της είναι η Ολλανδική κυβέρνηση, η οποία για το 2013 έδωσε 2.434.896 ευρώ στο σύνολο των 3.064.323του προϋπολογισμού της SOMO, ποσοστό που αγγίζει το 80%. Άλλοι χρηματοδότες της είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και διάφοροι αναπτυξιακοί οργανισμοί και funds.

Μέχρι σήμερα, η SOMO έχει ασχοληθεί με την Ελλάδα μόνο σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής και ποτέ σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων. Πρόσφατα όμως εμφανίζεται να επιτίθεται στην εταιρεία Eldorado Gold και την θυγατρική της Ελληνικός Χρυσός, που διαχειρίζεται την μεγάλη επένδυση εξόρυξης στην ΒΑ Χαλκιδική, διοργανώνοντας μάλιστα στη Θεσσαλονίκη ημερίδα από κοινού με το… μονοπρόσωπο blog «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων», το οποίο ανήκει στον ένθερμο πολέμιο και γνωστό για τις ακτιβιστικές του πρακτικές κο Απόστολο Παπαγεωργίου.

Οι παράξενες συμπτώσεις

Για όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην ΒΑ Χαλκιδική και στο μέτωπο της τοπικής αντιπαράθεσης για την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, θα έχουν διαπιστώσει πως η αντιπαράθεση έχει περάσει σε πολιτικό επίπεδο, αφού κόμματα της αντιπολίτευσης με προεξάρχον τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πάρει σαφείς θέσεις υπέρ του antigold κινήματος για να αντιπαρατεθούν με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά, που υποστηρίζουν την επένδυση. Θα έχουν παρατηρήσει ακόμη, πως η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός εξασφαλίζει την μία αδειοδότηση μετά την άλλη, καταρρίπτοντας διαδοχικά όλα τα νομικά και νομικίστικα εμπόδια που προέβαλλαν οι πολέμιοι της επένδυσης. Έτσι, τον τελευταίο καιρό έχουν παρατηρηθεί κάποιες συμπτώσεις, μάλλον… απίθανες.

Με υπογραφές 311 κατοίκων (σε σύνολο 18.294), που συγκέντρωσε ο Χριστόδουλος Αγγελόγλου, ένας τοπικός αρχιμανδρίτης απολυμένος από την ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, πρόκειται να συγκληθεί εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο του νεοεκλεγέντα δημάρχου Γιάννη Μίχου –ο οποίος τηρεί μάλλον ουδέτερη στάση–, με θέμα το θέμα της εξόρυξης. Ο ίδιος γραφικός κληρικός, επονομαζόμενος και «Παπαφλέσσας των Σκουριών», κατέθεσε προσφυγή στο ΣτΕ για την έγκριση κατασκευής των φραγμάτων τελμάτων των ορυχείων! Συγχρόνως, το «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων» κάνει δημόσια καταγγελία για το ορυκτό τρεμολίτη, δημοσιεύεται κινδυνολογικό άρθρο στο Hot Doc του Βαξεβάνη για το ίδιο θέμα (το οποίο έχει λυθεί με ειδική μελέτη από το Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου από το 2013), δημοσιεύεται ένα μπαράζ antigold άρθρων στην Ελευθεροτυπία από τον ορκισμένο εχθρό της επένδυσης Σάκη Αποστολάκη, και κάνει την εμφάνισή του «νέο σκάνδαλο » με την υποτιθέμενη φορολόγηση κερδών της εταιρείας στα Μπαρμπέιντος(!) και την SOMO να πρωτοεμφανίζεται στην Ελλάδα. Και εντελώς τυχαία, είχαμε και αναζωπύρωση του εμφυλιοπολεμικού κλίματος στην Ιερισσό, με επεισόδια με οξύ σε αυτοκίνητα εργαζομένων στα μεταλλεία…

Κάποιοι βιάζονται

Η SOMO, εμφανίζεται να βιάζεται να παρουσιάσει τις κατηγορίες της στην Ελλάδα, αντίθετα από τις αρχές της, οργανώνοντας ημερίδα στην Θεσσαλονίκη στις 1 Νοέμβρη, ενώ λέει καθαρά πως η τελική της έκθεση θα είναι έτοιμη τον Δεκέμβρη, και τώρα θα παρουσιάσει μόνο «τα πρώτα ευρήματα». Είναι φανερό πως κάποιοι σπεύδουν να προλάβουν την συνεδρίαση του Δήμου Αριστοτέλη, ώστε να έχουν «επιχειρήματα», εκβιάζοντας τη νέα δημοτική αρχή να εκδώσει ψήφισμα κατά της εξόρυξης.

Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων είναι εμφανής εδώ, αφού το ενημερωτικό φυλλάδιο για την ημερίδα της SOMO στηρίζεται κυρίως στην επιχειρηματολογία του Παρατηρητηρίου και βρίθει ανακριβειών και προπαγάνδας, μιλώντας για «αρχέγονο δάσος», «οικολογική καταστροφή», «τοξική σκόνη» και άλλα επιχειρήματα, από αυτά που τόσες φορές έχουν δημοσιευτεί και αναμασηθεί από το τύπο τον φίλα προσκείμενο στους αντιδρώντες στην επένδυση.

 

Σκοτεινά κίνητρα

Το γεγονός ότι η SOMO δεν φαίνεται να αναλαμβάνει project δωρεάν, αλλά αναλαμβάνει μεμονωμένους πελάτες επί πληρωμή (το 6% των εσόδων της προέρχεται από εταιρικούς πελάτες) σε συνάρτηση ότι συνεργάζεται με άλλες ΜΚΟ δίνει την αίσθηση ότι η συγκεκριμένη εταιρεία προωθεί τα συμφέροντα της Ολλανδικής εξωτερικής πολιτικής, και βέβαια τα συμφέροντα Ολλανδικών εταιρειών. Για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη δηλώνει πως «Τα έξοδα της έρευνας και της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη καλύπτονται αποκλειστικά από τη SOMO».

Εκτός του ότι το σχετικό άρθρο, όπου ανακαλύφθηκε το «μέγα σκάνδαλο», σύμφωνα με το οποίο η Eldorado φορολογείται στα Μπαρμπέιντος(!), έχει πολλές ανακρίβειες,η μίνι έκθεση που έχει αναρτήσει η SOMO στην ιστοσελίδα της  αποκρύπτει τεχνιέντως ότι στην περιοχή αυτή της Χαλκιδικής η μεταλλευτική δραστηριότητα συνεχίζεται αιώνες τώρα και αυθαίρετα θεωρεί πως όλοι οι κάτοικοι της περιοχής είναι πολέμιοι της επένδυσης και “αντιστέκονται”. Αυτό το τελευταίο σε συνδυασμό με την επιχειρηματολογία που υιοθετείται καταδεικνύει πως ουδείς από την SOMO έχει επισκεφθεί ποτέ την περιοχή ή έστω έχει προβεί σε στοιχειώδη έρευνα.

Ακόμα μια πρωτοτυπία  των “Ολλανδών σωτήρων”  της SOMO είναι η χρήση της μεθόδου άντλησης χρημάτων από το ευρύ κοινό (crowdfunding). Δυστυχώς γι’ αυτούς στην συγκεκριμένη περίπτωση το ποσόν δεν συμπληρώθηκε ούτε κατά το ήμισυ! Στο καταστατικό λοιπόν που δημοσιεύουν οι ίδιοι καταγράφεται  ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τα χρήματα επιστρέφονται.  Και ως δια μαγείας, τα χρήματα από τις συνεισφορές ( είναι  12.625€) ΔΕΝ επιστρέφονται, αλλά… ο αγώνας συνεχίζεται και η έρευνα θα μετατραπεί σε “μελέτη περίπτωσης”(!!!!) ως μέρος ευρύτερης έρευνας για την Ελλάδα(???)

Τι είναι λοιπόν αυτό που έκανε την SOMO να παραβεί τους κανόνες της; Ποια η σχέση της με το αμφιλεγόμενο «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων» και τον ιδιοκτήτη του, κατηγορούμενο σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση εμπρησμού στο εργοτάξιο των Σκουριών Απόστολο Παπαγεωργίου;

Αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν σύντομα διότι εκτός από το «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον», ισχύει και το «Εδώ είναι Βαλκάνια…δεν είναι παίξε- γέλασε».

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ

latomeio3

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Δημήτρη Δελεβέγκο, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης των Καναδικών Μεταλλευτικών Εταιρειών Ben Chalmers, αποδομεί τους μύθους που συνοδεύουν την εξορυκτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο κος Ben Chalmers στη συνέντευξή του σημειώνει ότι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου μπορεί να συνυπάρξει με την προστασία του περιβάλλοντος. Επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία, να προσελκύσει σημαντικά κεφάλαια που διατίθενται να τοποθετήσουν μεγάλοι παίκτες της εξορυκτικής βιομηχανίας. Σχολιάζοντας τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει διαμηνύσει ότι, εάν αναλάβει τα ηνία της εξουσίας, θα σταματήσει τα συγκεκριμένα έργα, αναφέρει ότι αντίστοιχα φαινόμενα δεν υπάρχουν στον Καναδά.

Κύριε Chalmers, στην Ελλάδα η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου συναντά σοβαρές αντιδράσεις. Πού θα τις αποδίδατε;

Νομίζω ότι υπάρχει μια συνήθης παρανόηση σχετικά με την αξία της εξορυκτικής δραστηριότητας και τη συμβολή αυτής στην οικονομία μιας χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ένωσής μας, το ποσό των εσόδων που αποφέρει η εξορυκτική δραστηριότητα, όπως και το μέγεθος των κεφαλαίων που δαπανούν όσοι απασχολούνται στη συγκεκριμένη βιομηχανία, είναι πολύ μεγάλο. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται, σε διεθνές επίπεδο, ότι, κατά μέσο όρο, το 80% των εσόδων που παράγει ένα μεταλλείο παραμένει στη χώρα (σ.σ. όπου βρίσκεται η εγκατάσταση), μέσω φόρων, μισθολογικών απολαβών και σημαντικών οικονομικών οφελών, που δίνουν ώθηση στην τοπική οικονομία. Στην Ελλάδα διαθέτετε, ενδεχομένως, μια μοναδική ευκαιρία. Υπάρχει ένας κλάδος που επιθυμεί να επενδύσει στην ελληνική οικονομία και, το βασικότερο, οι επενδύσεις αυτές θα κατευθυνθούν εκτός Αθήνας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και το ζητούμενο είναι η υλοποίηση επενδύσεων στην περιφέρεια και όχι στα αστικά κέντρα. Εξάλλου, η τεχνογνωσία ως προς τη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και η μεγάλη συνεισφορά του συγκεκριμένου κλάδου στους ρυθμούς ανάπτυξης μιας οικονομίας ισχυροποιούν τις συγκεκριμένες επενδύσεις.

Μπορεί να συνυπάρξει η εξορυκτική δραστηριότητα με την προστασία του περιβάλλοντος;

Η καναδική εξορυκτική βιομηχανία διακρίνεται παγκοσμίως για την υιοθέτηση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών. Στον Καναδά, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πολιτεία και εταιρείες συνεργάζονται και διαμορφώνουν από κοινού τις βέλτιστες πρακτικές που καθιστούν τις εξορύξεις μια εξαιρετικά ασφαλή για το περιβάλλον και την κοινωνία δραστηριότητα. Παράλληλα, οι ΜΚΟ ασκούν ένα είδος εποπτείας στις επιχειρήσεις, αξιολογώντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους. Στη συγκεκριμένη βιομηχανία υπάρχουν ορισμένα ειδικά ζητήματα, όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων ή των συμπυκνωμάτων μετάλλων, τα οποία, με την αρωγή της σύγχρονης τεχνολογίας, αντιμετωπίζονται σήμερα με απόλυτη επιτυχία.

Πόσος καιρός απαιτείται για να λάβει το πράσινο φως μια επένδυση στον ορυκτό πλούτο στη χώρα σαs;

Εάν συμπεριλάβουμε το στάδιο της υλοποίησης εξερευνήσεων και γεωτρήσεων, απαιτούνται συνολικά 10 έως 15 χρόνια. Ωστόσο, το αμιγώς αδειοδοτικό στάδιο απαιτεί περίπου δύο χρόνια, καθώς στον Καναδά η νομοθεσία προβλέπει ότι σε διάστημα δύο ετών, κατά το μέγιστο, θα πρέπει η Πολιτεία να έχει προχωρήσει στην αδειοδότηση ή την απόρριψη ενός επενδυτικού σχεδίου. Ο επενδυτής, δηλαδή, γνωρίζει ότι εντός διετίας θα λάβει ένα ναι ή ένα όχι.

Κατά τη γνώμη σας, πού αποδίδεται η μεγάλη καθυστέρηση ως προς την αδειοδότηση των έργων εξόρυξης στην Ελλάδα;

Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος αντιπαραβάλλεται με τον αντίστοιχο κλάδο στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αφρική και στη Βόρεια Αμερική, χώρες με παράδοση στην εξορυκτική δραστηριότητα. Στον Καναδά διαθέτουμε μια λεπτομερέστατη μεταλλευτική νομοθεσία, ενώ οι ρυθμιστικές Αρχές γνωρίζουν πώς λειτουργεί η βιομηχανία και λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Και, σε κάθε περίπτωση, συμβάλλουν στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων επενδύσεων. Την ίδια στιγμή, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ο εξορυκτικός κλάδος, που είναι υψηλής κεφαλαιακής έντασης, είναι η έλλειψη απόφασης. Ο επενδυτής θα μπορούσε να διαχειριστεί τη μη έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου αντιμετωπίζοντας τα προβληματικά σημεία. Ωστόσο, η απουσία απόφασης κρατά σε ομηρία τις εταιρείες.

Στον Καναδά τα συγκεκριμένα έργα βρίσκονται στο επίκεντρο πολεμικής;

Πάντοτε η τοπική κοινωνία εκφράζει ανησυχίες για τις επιπτώσεις των συγκεκριμένων επενδύσεων. Έχουν υπάρξει αντίστοιχης κλίμακας έργα, που πραγματοποιούνται σε μικρές περιοχές. Ωστόσο, οι τοπικές κοινότητες είναι παρούσες, προκειμένου να ελέγχουν εάν οι εξορυκτικές εταιρείες εφαρμόζουν τις ορθές περιβαλλοντικά πρακτικές. Οι πολίτες, τουλάχιστον στον Καναδά, έχουν αποδεχτεί, πλήρως τον ρόλο κλειδί που διαδραματίζει ο εξορυκτικός κλάδος στην οικονομία. Στα τέλη του περασμένου αιώνα οι εξορύξεις αποτελούσαν μια αναδυόμενη οικονομία. Σήμερα συμμετέχουν στον υπερθετικό βαθμό στην τεχνολογικιά εξελιγμένη και «πράσινη» οικονομία.

Για παράδειγμα, μια ανεμογεννήτρια απαιτεί ατσάλι που έχει εξορυχθεί από το υπέδαφος. Αντίστοιχα ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο χρησιμοποιεί 18 κιλά χαλκού. Εν ολίγοις δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονη βιομηχανία χωρίς τα προϊόντα της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Στην χώρα μας η αξιωματική αντιπολίτευση έχει διαμηνύσει πως εάν αναλάβει την εξουσία θα σταματήσει την εξόρυξη και κατεργασία χρυσού που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στην ΒΑ Χαλκιδική. Έχουν υπάρξει αντίστοιχες περιπτώσεις στον Καναδά;

Στον Καναδά δεν έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με αντίστοιχες καταστάσεις. Και αυτό επειδή είναι ιδιαίτερα δύσκολο να σταματήσει ένα έργο εξόρυξης από τη στιγμή που η Πολιτεία έχει επιτρέψει την αδειοδότησή του. Και ιδίως όταν αυτού του είδους οι επενδύσεις δημιουργούν εκατοντάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και δεν είναι επιζήμιες στο περιβάλλον, ώστε να υπάρχει, έστω, αφορμή για τον τερματισμό της λειτουργίας τους. Άλλωστε, οι εταιρείες διαθέτουν το know how για την πλήρη αντιμετώπιση των όποιων περιβαλλοντικών ζητημάτων, ενώ οι πρακτικές που υιοθετούν τελειοποιούνται, χάρη στη συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Πλέον, τα social media έχουν αλλάξει ριζικά τη συγκεκριμένη βιομηχανία, η οποία έχει μετατραπεί από έναν μέχρι πρότινος εσωστρεφή κλάδο σε έναν εξωστρεφή τομέα, όπου είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων συνεχώς.

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 29/03/2014]