ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ EUROPEAN COMMISSION ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΧΟΙΝΑ

Δείτε εδώ το βίντεο με ολόκληρη την τελετή ανακήρυξης ως Επίτιμου Δημότη Αριστοτέλη, του Αντιπροέδρου της European Commission Μαργαρίτη Σχοινά, από τον Δήμαρχο Στέλιο Βαλιάνο σε υλοποίηση σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 25/8/2022]