ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Σε συντήρηση και γεωλογική έρευνα λόγω εξάντλησης το μεταλλείο Μαύρων Πετρών, ξεκινά το έργο των Σκουριών και η αναβάθμιση της Ολυμπιάδας – Μέριμνα για να μη χαθεί καμία θέση εργασίας.

Την Παρασκευή το μεσημέρι, σε προγραμματισμένη εκδήλωση, ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Ελλάδος της Eldorado Gold κος Χρήστος Μπαλάσκας παρουσίασε τον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός στην ΒΑ Χαλκιδική.

Η εκδήλωση ήταν υβριδική, δηλαδή με ζωντανό και διαδικτυακό ακροατήριο. Στο τέλος δόθηκε η ευκαιρία τόσο στους παριστάμενους όσο και στους συνδεδεμένους ακροατές να υποβάλλουν ερωτήσεις.

Μετά την εισαγωγική παρουσίαση από την κα Έρρικα Ξηρουχάκη, τη Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου, ο κος Μπαλάσκας προχώρησε σε μια λεπτομερή παρουσίαση του στρατηγικού χάρτη της επένδυσης, με έμφαση στους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους της περιόδου 2021-2024.

Η σημερινή εικόνα και οι προκλήσεις

Ο κος Μπαλάσκας ανέφερε πως έχει ήδη περάσει ένα σημαντικό διάστημα από την υπογραφή της νέας Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και του Ελληνικού κράτους και ήρθε ο καιρός να ξεκινήσουν τα επόμενα βήματα.

Ξεκίνησε από μια σύντομη παρουσίαση της επένδυσης, θυμίζοντας πως πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία μέχρι σήμερα μετρά 3,1 δις δολάρια επενδύσεις κεφαλαίων, 1.600 θέσεις εργασίας, 394 εκ. ευρώ κρατικά έσοδα, 907 εκ. ευρώ αξία εξαγωγών, 1 δις ευρώ προμήθειες από ελληνικές εταιρείες, 24 εκ. ευρώ κοινωνικές επενδύσεις και πλέον των 100 εκ. ευρώ σε έργα περιβαλλοντικής μέριμνας και αποκατάστασης. Σε παράθεση, η Νέα Επενδυτική Συμφωνία, η οποία αποσκοπεί στην πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, θα φέρει 1,9 δις δολάρια νέες επενδύσεις, 3.000 θέσεις εργασίας συνολικά, 2 δις ευρώ έσοδα για το κράτος, πλέον των 11 δις ευρώ σε εξαγωγές, πλέον των 3,5 δις ευρώ σε τοπικούς προμηθευτές, 70 εκ. ευρώ σε κοινωνικές επενδύσεις, επιπλέον 191 εκ. ευρώ κρατικά έσοδα από μεταλλευτικά δικαιώματα και 120 εκ. ευρώ σε περιβαλλοντικές επενδύσεις.

Στη συνέχεια ο κος Μπαλάσκας αναφέρθηκε στις τρέχουσες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η επένδυση, και πρέπει να ξεπεραστούν για να γίνει πραγματικότητα το όραμα να καταξιωθεί η Ελληνικός Χρυσός ως μια από τις κορυφαίες μεταλλευτικές εταιρείες στην Ευρώπη, μετατρέποντας τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας σε πηγή ευημερίας για όλους. Αυτές οι προκλήσεις συνοψίζονται:

 • Στο κόστος παραγωγής, που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη
 • Στην μείωση της παραγωγικότητας στα δύο εν λειτουργία μεταλλεία, λόγω της εξάντλησης αποθεμάτων στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών και την μικρή απόδοση λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους στο μεταλλείο Ολυμπιάδας.
 • Στις τιμές της παγκόσμιας αγοράς, όπου η αυξητική τάση των βασικών μετάλλων εξανεμίζεται από τις υψηλές χρεώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας, την αύξηση μεταφορικών κ.λπ.
 • Στην συσσώρευση ενός χρέους ύψους 500 εκ. ευρώ, με 84 εκ, ευρώ ζημιές για το 2020 και 1 δις ευρώ συνολικού δανεισμού.

Προς την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας

Όπως περιέγραψε ο κος Μπαλάσκας, το έργο υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να χωριστεί σε 3 φάσεις:

Της «Εξέλιξης», 2021-2024: Προβλέπει οικονομική εξυγίανση της Ελληνικός Χρυσός και διασφάλιση της βιωσιμότητας, την ανασυγκρότηση, βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την υλοποίηση του έργου των Σκουριών, την εξασφάλιση χρηματοδότησης και τον σχεδιασμό του πλάνου των κοινωνικών επενδύσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Όλη η φάση έχει λάβει το κωδικό όνομα «Project ΕΞΕΛΙΞΗ 2021-2024»

Της «Ανάπτυξης», 2025-2029: Είναι η φάση μετάβασης στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης. Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των έργων ανάπτυξης και αναβάθμισης, την λήψη όλων των αδειοδοτήσεων, την μεγιστοποίηση της απασχόλησης, την έναρξη της εμπορικής παραγωγής του έργου των Σκουριών και την υλοποίηση εμβληματικών έργων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Και της «Ωρίμανσης», 2030+: Βρισκόμαστε στην πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Υπάρχει παραγωγική σταθερότητα και ασφάλεια εργασίας, συνεχίζονται οι επενδύσεις σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα, ενώ συνεχίζεται η παράλληλη αποκατάσταση της μεταλλευτικής περιοχής.

Ο Οδικός χάρτης

Ο κος Μπαλάσκας ανέφερε τα σημαντικά ορόσημα μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Έτσι, μετά την έναρξη του προγράμματος «Project ΕΞΕΛΙΞΗ 2021-2024», τον Νοέμβρη ακολουθεί η έναρξη των προκαταρκτικών κατασκευαστικών έργων στις Σκουριές, όπου θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Επίσης εντός του έτους θα υποβληθεί η νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με τις βελτιωμένες λύσεις απόθεσης των υπολειμμάτων, ενώ θα ολοκληρωθεί και η Μελέτη Σκοπιμότητας για το έργο των Σκουριών.

Στις Αρχές του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης (πιθανότατα με συνδυασμό δανεισμού και στρατηγικού επενδυτή), ενώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο αναμένεται να έχει εγκριθεί και η νέα ΜΠΕ. Ακολουθεί η εφαρμογή των επενδυτικών μέτρων στις Σκουριές και η πρώτη φάση της αναβάθμισης του μεταλλείου Ολυμπιάδας με νέες τεχνολογίες και μεθόδους εξόρυξης. Μέσα στο 2022 προβλέπεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του και το εταιρικό Τεχνικό Κέντρο Εκπαίδευσης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλή τεχνική κατάρτιση και προγράμματα κατάρτισης στους εργαζόμενους (ή και σε κατοίκους της τοπικής κοινωνίας). Μέσα στο 2023 θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση της αναβάθμισης του μεταλλείου Ολυμπιάδας και να έχει κατατεθεί η μελέτη για την μεταλλουργία στις Σκουριές, όπως έχει προγραμματιστεί. Στα τέλη του έτους ή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024, προβλέπεται να ξεκινήσει η εμπορική παραγωγή στις Σκουριές.

Απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή αυτού του προγραμματισμού θεωρούνται η επιτυχής ενίσχυση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης και η έγκαιρη ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων.

Η οργάνωση των δράσεων της Ελληνικός Χρυσός

Η εταιρεία, σύμφωνα με την παρουσίαση του κου Μπαλάσκα, έχει οργανώσει τις δράσεις της σε τρεις Πυλώνες:

Σχετικά με τους ανθρώπους της, σχετικά με την δραστηριότητά της και σχετικά με τους συμμετόχους.

Για τους ανθρώπους προβλέπεται ανασχεδιασμός της οργανωτικής δομής, ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων και σταθερό εργασιακό περιβάλλον.

Για την δραστηριότητα σχεδιάζεται εκσυγχρονισμός μέσω των επενδύσεων, ενίσχυση της παραγωγικότητας και έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων και τις νέες τεχνολογίες. Ενδεικτικά, προβλέπεται επένδυση 800 εκ. ευρώ για το έργο των Σκουριών, και περισσότερα από 130 εκ. για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Τελμάτων & Υδάτων. Επίσης εταιρικό δίκτυο 4G στις στοές για την ασφάλεια των εργαζομένων και την βελτιστοποίηση της οργάνωσης παραγωγής.

Για τους συμμετόχους οι δράσεις αποσκοπούν στην βιώσιμη ανάπτυξη της επένδυσης με τη χρήση προτύπων Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), στην τοπική ανάπτυξη και τις κοινωνικές επενδύσεις με 70 εκ. ευρώ σε εμβληματικές επενδύσεις, υποδομές και κοινωνική μέριμνα στο Δήμο Αριστοτέλη (τα 15 εκ. την επόμενη τριετία) και τέλος στη χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για το σεβασμό στο Περιβάλλον με πράξεις (παράλληλη αποκατάσταση, ξηρή απόθεση, εξελιγμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, κ.ά.).

Οι εξελίξεις ανά έργο

Η παρουσίαση του κου Μπαλάσκα τελείωσε με την ανακοίνωση του επόμενου βήματος ανά έργο.

Έτσι για το Μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, του οποίου τα βεβαιωμένα αποθέματα εξαντλήθηκαν και ήδη είναι ζημιογόνο με συσσωρευμένες ζημίες 76,5 εκ. ευρώ, ο κος Μπαλάσκας δήλωσε πως θα τεθεί σε καθεστώς συντήρησης και έναρξης γεωλογικής έρευνας για νέα αποθέματα, ώστε να παραταθεί η διάρκεια ζωής του για 7-10 χρόνια. Οι θέσεις εργασίες πρέπει να θεωρούνται εξασφαλισμένες δήλωσε ο κος Μπαλάσκας, αφού το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων θα απασχοληθούν στο μεταλλείο Ολυμπιάδας και στο νέο έργο των Σκουριών άμεσα, πιθανότατα με κάποιες αλλαγές ειδικοτήτων.

Στο μεταλλείο Ολυμπιάδας θα χρειαστούν περισσότερα άτομα με την αναβάθμιση και την προσπάθεια αύξησης της παραγωγής με τη λήψη νέων αδειών και τη βοήθεια νέων επενδύσεων.

Στο έργο των Σκουριών ξεκινούν άμεσα τα προπαρασκευαστικά έργα και αναμένεται να μπει σε φάση παραγωγής μέσα στο 2024, με την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης. Να σημειωθεί πως με τον υπάρχοντα σχεδιασμό η επιφανειακή εξόρυξη θα περιοριστεί σε μια διάμετρο έως 800 μέτρων ενώ παρόμοιες εκμεταλλεύσεις συνήθως καταλαμβάνουν περιοχές με διάμετρο 3 έως 5 χιλιόμετρα, όπως τόνισε ο κος Μπαλάσκας.

Ευοίωνες προοπτικές

Από τις ερωτήσεις που υπέβαλλαν οι δημοσιογράφοι, ας κρατήσουμε κάποια σημεία που επιβεβαιώνουν τις ευοίωνες προοπτικές της επένδυσης για τον τόπο.

 • Η εταιρεία ξεκινά άμεσα διαβούλευση με σωματεία και εργαζόμενους για να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας
 • Δεν υπάρχει πρόθεση μείωσης προσωπικού από την εταιρεία. Αντίθετα, βάσει του σχεδίου, στις Σκουριές θα χρειαστούν 900 άτομα μόνο στη φάση της κατασκευής και 1.400 άτομα για τη λειτουργία του έργου.
 • Η πιθανότητα να μη βρεθεί χρηματοδότηση είναι μηδαμινή, διότι ήδη το ενδιαφέρον των τραπεζών και υποψήφιων επενδυτών είναι αυξημένο.
 • Η μελλοντικός επενδυτής θα είναι μειοψηφικός. Η μητρική Eldorado Gold προτίθεται να διατηρήσει τον έλεγχο και τη διαχείριση της επένδυσης.
 • Οι εργασίες στις Σκουριές ξεκινάνε άμεσα, δεν περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησης.
 • Βάσει του σχεδίου, η Ολυμπιάδα θα εμφανίσει κερδοφορία μέσα στην επόμενη χρονιά.
 • Οι ομολογιούχοι της Eldorado Gold, σύμφωνα με τα report διατηρούν στο ακέραιο την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία, και μάλιστα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ότι πριν δύο χρόνια.