ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Παράκληση πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιερισσού προς όλους μας σε μία πανστρατιά για να γεμίσει το καλάθι του φτωχού αδερφού στις ενορίες μας, στα μοναστήρια μας, στα προσκυνήματα μας και σε όλες τις δομές της Ιεράς Μητροπόλεως.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση Μητροπόλεως:

†Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ  ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Π Α Ρ Α Κ Λ Η  Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Πρός

Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, Ἡγουμενοσυμβούλια

Διοικητικά Συμβούλια Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων

καί τόν Φιλόχριστο Λαό τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Μέ πολλούς κόπους πρό ἀρκετοῦ χρόνου συνεστήσαμε μαζί, σύν Θεῷ, τή δομή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, πού στεγάζεται στό Ἵδρυμα Ἀγάπης τῶν Γερόντων στήν Ἀρναία. Σκοπός ἦταν ἕνας καί μοναδικός: νά στηρίξουμε ὅλοι μαζί τούς ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας, ὥστε κανένας νά μήν πεινάση λόγῳ τῆς κρίσεως πού μαστίζει τά τελευταῖα χρόνια τόν Τόπο μας. Καί μέχρι σήμερα, δόξα τῷ Θεῷ, πῆγαν τά πράγματα καλά μέ τή στήριξη τῆς Παναγίας μας καί τήν προσωπική συμβολή ὅλων μας, Ἐνοριῶν, Ἱερῶν Μονῶν, Προσκυνημάτων, ἐθελοντῶν καί Ὑμῶν, τοῦ εὐλογημένου Πληρώματος τῆς Ἐπαρχίας μας.

Λόγῳ ὅμως τοῦ ὅτι οἱ Ἱεροί μας Ναοί δέν λειτουργοῦνται ἀπό τά μέσα Μαρτίου, τό καλάθι τοῦ πτωχοῦ ἀδελφοῦ πού βρίσκεται στούς Νάρθηκες τῶν Ἐκκλησιῶν μας δέν γέμισε κατά τόν Μάρτιο μῆνα. Ἀλλά, ἀδελφοί, ἔρχεται Πάσχα καί οἱ ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας παραμένουν οἱ ἴδιες, ἄν δέν αὐξάνονται λόγῳ τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωναϊοῦ. Γιά τοῦτο προσπίπτω στήν ἀγάπη Σας καί Σᾶς παρακαλῶ καί Σᾶς προσκαλῶ, μαζί μέ τίς δικές Σας προμήθειες γιά τίς ἡμέρες τοῦ Ἁγίου Πάσχα, γεμίστε καί τό καλάθι τοῦ πτωχοῦ ἀδελφοῦ στίς Ἐκκλησιές μας, σάν νά προσφέρετε ἕνα κερί στόν Σταυρωμένο καί Ἀναστάντα Κύριό μας! Καλύτερο δῶρο σ’ Αὐτόν γιά τό Πάσχα δέν ὑπάρχει!

Μέχρι τήν Δευτέρα, 6η Ἀπριλίου 2020, λοιπόν, παρακαλῶ καί προσκαλῶ ὅλους σέ μιά πανστρατιά, γιά νά γεμίση τό καλάθι τοῦ πτωχοῦ ἀδελφοῦ στίς Ἐνορίες μας, στά Μοναστήρια μας, στά Προσκυνήματά μας καί σέ ὅλες τίς δομές τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Καί τοῦτο γιατί, τήν Τετάρτη, 8η Ἀπριλίου 2020, οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Κοινωνικοῦ μας Παντοπωλείου, ἀφοῦ ἐξετάσουν τήν ποσότητα τῶν ἀγαθῶν πού θά συλλεγοῦν, θά διαμοιράσουν στούς δικαιούχους τήν ὡς ἄνω βοήθεια.

Περιμένω τήν ἀνταπόκρισή Σας, γνωρίζω τίς δυσκολίες, ἀλλά ὅταν ὁ ἀδελφός δέν πεινᾶ, τότε ἐμεῖς εἴμαστε χορτάτοι! Ὅσο ἡ τσέπη μας ἀδειάζει, τόσο οἱ καρδιές μας γεμίζουν! Ὁ Κύριος, διά πρεσβειῶν τῆς Παντάνασσας Μητέρας Του, νά Σᾶς στηρίζη καί νά γεμίζη τά σπίτια Σας!

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 31/3/2020]