ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID -19

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΟΙΝ. : 1) Υπουργό Εσωτερικών κο Θεοδωρικάκο Τάκη

2) ΜΜΕ

Αξιότιμοι Κύριοι Δήμαρχοι,

Στις δύσκολες ώρες που διανύει η κοινωνία πρώτιστο καθήκον όλων μας είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Τα Επιμελητήρια της χώρας επικροτούν τη δέσμη μέτρων που

έχουν ληφθεί από τα Υπουργεία Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και φροντίζουν για τη διάδοσή τους στα μέλη και γενικότερα στους πολίτες.

Είναι αναμενόμενο η κρίση αυτή να επηρεάσει πολύ σοβαρά όλους τους κλάδους της οικονομίας και την κοινωνία μας και μάλιστα σε μια εποχή που η αγορά προσπαθεί ακόμη να ορθοποδήσει, μετά από την μακροχρόνια οικονομική κρίση “των μνημονίων”.

Έτσι, σοβούσης της πανδημίας που βιώνει η χώρα με την επέλαση του κορωνοϊού COVID-19, η τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, οφείλει με τη σειρά της να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις που πλήττονται στα πλαίσια της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσής του, που έλαβε η πολιτεία.

Για το λόγο αυτό, εξεδόθησαν μεταξύ άλλων, η ΠΝΠ (ΦΕΚ A’ 68/20.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», όπου στο Άρθρο τριακοστό έβδομο «Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», αναφέρετε στις αποφάσεις και τη δέσμη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης που πρέπει να λάβουν τα Δημοτικά Συμβούλια για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Κύριοι Δήμαρχοι,

όπως πολύ σωστά ανέφερε σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κος Δημήτρης Παπαστεργίου, «Η Αυτοδιοίκηση βάζει πλάτη στις επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν να υπάρξουν την επόμενη ημέρα, μετά την κρίση. Μένουμε σπίτι αλλά μένουμε και πάντα δίπλα στον πολίτη», οφείλεται εμπράκτως να σταθείτε και εσείς στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλλετε στην οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων και των δημοτών σας.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ως φορέας εκπροσώπησης του επιχειρηματικού κόσμου του τόπου μας , αιτείται να αποφασίσετε άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο επί των παρακάτω θεμάτων :

  1. Απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του ν. 25/1975. Το μέτρο ισχύει για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος, για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους.
  2. Απαλλαγή καταβολής των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το χρονικό διάστημα των περιορισμών. Παράταση καταβολής των δόσεων για τα τέλη ως εξής: Α΄ δόση: 30/06, Β΄ δόση: 30/09, Γ’ δόση: 31/12. Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, να διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
  3. Απαλλαγή καταβολής ενοικίου σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για όλο το χρονικό διάστημα επιβολής των μέτρων.
  4. Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
  5. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής της είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
  6. Απαλλαγή καταβολής τροφείων για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους βάσει της ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 16838/2020 – ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020 και της ΚΥΑ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 – ΦΕΚ 956/Β/21-3-2020.
  7. Απαλλαγή καταβολής διδάκτρων στα δημοτικά ωδεία και στις δημοτικές σχολές χορού και απαλλαγή συνδρομής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου, για όλο το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους.

Στα πλαίσια λήψης αποφάσεων στήριξης των πληγέντων επιχειρήσεων από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, σας ενημερώνουμε ότι στηρίζουμε την διεκδίκησή σας ώστε τα ποσά που δεν θα εισπράξετε από τους δημότες και τις επιχειρήσεις του Δήμου σας, τόσο ο Δήμος σας όσο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, και τα οποία έχουν ήδη συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς σας ως έσοδα, να σας δοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε και εσείς να έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε στο έπαρκο τις ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τους δημότες σας.

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής δηλώνει παρόν σε οποιαδήποτε συνέργεια απαιτείται για την προστασία των τοπικών επιχειρήσεων – εργαζομένων, καθώς και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Με εκτίμηση,

Κουφίδης Ιωάννης – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 31/3/2020]