ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής ΑΕ αποφάσισε την παράταση της Ημερομηνίας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής, των προτάσεων της πρώτης Πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Χαλκιδικής «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα έως τις 14/06/2019 και ώρα 15:00.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER/ΕΠΑλΘ

Πασαλής Γεώργιος

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 8/5/2019]