Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ

Δεν άργησε και ο φιλοκυβερνητικός κίτρινος τύπος να πιάσει το «μπαλάκι» που πέταξε το Παρατηρητήριο του Τόλη σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Εννοείται πως το άρθρο είναι βασισμένο 100% στην κινδυνολογία, υπερβολή και μπουρδολογία του Παρατηρητηρίου και κανείς από την Εφ.Συν. δεν μπήκε καν στον κόπο να διαβάσει τις διευκρινιστικές εκθέσεις της εταιρείας (σιγά μην το έκαναν…).

Παράλληλα, η «Εφ.Συν.» απευθύνθηκε στην «Ελληνικός Χρυσός» ζητώντας τη θέση της επί των πορισμάτων των επιθεωρητών Περιβάλλοντος, και βέβαια, έλαβε την αναμενόμενη απάντηση, ως ακολούθως:

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει απαντήσει αναλυτικά και τεκμηριωμένα σε όλες τις αιτιάσεις, μέσω της σχετικής έκθεσης διευκρινίσεων που έχει υποβάλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Πέραν αυτού, επισημαίνεται ρητά ότι εφαρμόζει κατά γράμμα την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους όρους που διέπουν τη δραστηριότητά της, υιοθετώντας πρακτικές με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη δραστηριότητά της στην περιοχή. Οι εγκαταστάσεις και υποδομές της εταιρείας μας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς και οι τεχνολογίες και μέθοδοι που χρησιμοποιούμε, διέπονται από τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας και βασίζονται απαρέγκλιτα στην αρχή της βέλτιστης περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Μία διεθνώς αναγνωρισμένη περιβαλλοντική πρακτική είναι αυτή της αποκατάστασης & εξυγίανσης των επιφανειών που έχουν επιβαρυνθεί στο παρελθόν από την απόθεση μεταλλευτικών καταλοίπων/υλικών.

Από το 2012 μέχρι και σήμερα, η εταιρεία μας έχει αναλάβει με απόλυτη ευθύνη και έχει ήδη απομακρύνει 2,6 εκατ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων που ήταν αποτεθειμένα στην περιοχή τα τελευταία 40 χρόνια και σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της εξυγίανσης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης.

Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης εντός και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, με το οποίο παρακολουθεί με συστηματική καταμέτρηση 12 περιβαλλοντικές παραμέτρους της περιοχής (ενδεικτικά: ατμόσφαιρα, σκόνη, ύδατα, δονήσεις, σεισμικότητα κ.ά.), ενώ το σύνολο των στοιχείων των μετρήσεων ανάλυσης ποιότητας περιβάλλοντος και εκπομπών υποβάλλονται τακτικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.

Ως εκ τούτου, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι με τη γνωμοδότησή τους, οι Υπηρεσίες όχι μόνο παραβλέπουν τις ουσιώδεις βελτιώσεις που έχει επιφέρει το έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην περιοχή και η περιβαλλοντική δράση της εταιρείας εν γένει, αλλά παρακωλύουν και εμποδίζουν την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου μας, όπως αυτό της περιβαλλοντικής αποκατάστασης που αποτελεί ζωτικής σημασίας έργο για την περιοχή».

Αυτό βέβαια, δεν εμποδίζει το antigold μέτωπο να επιμένει στις θέσεις του και την εταιρεία να προσπαθεί να αποδείξει πως δεν είναι… ελέφαντας…