ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ…

Στην επάνω φωτό η πραγματική κατάσταση στον Μαυρόλακκα και στην κάτω η antigold καλλιτεχνική απόδοση…

Πριν λίγες ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας «εικόνες-σοκ» (!!!) –όπως αρέσκονται σε πομπώδεις εκφράσεις οι κατήγοροι της επένδυσης–,σε twitter και σε antigold μπλογκ. Αμέσως η προπαγάνδα διαψεύστηκε με –πραγματικές– φωτογραφίες από τον πρόεδρο της κοινότητας Ολυμπιάδας Γιάννη Πετράκη, ο οποίος πήγε αμέσως στον Μαυρόλακκα και τον φωτογράφισε κατά μήκος της κοίτης του από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας μέχρι και τις εκβολές του στην θάλασσα.

Αλλά ας υποθέσουμε πως ο κος Πετράκης είναι υπέρ της επένδυσης και μεροληπτεί… Ας δούμε τι λένε οι αρμόδιοι φορείς.

Για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής όπου αναπτύσσονται τα υποέργα της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», έχει εκδοθεί το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση ΕΓ οικ. 106/29-01-2014 ΦΕΚ 182 Β731-01-2014), όπως ορίζεται από την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60, το οποίο πρέπει να αναθεωρείται ανά εξαετία. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης γίνεται ταξινόμηση των επιφανειακών υδάτων ως προς την οικολογική-χημική κατάστασή τους και των υπογείων ως προς την ποσοτική-χημική κατάστασή τους και καταρτίζονται προγράμματα μέτρων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Στο ανωτέρω Σχέδιο για το ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας, έχει αξιολογηθεί η κατάσταση των υδάτινων σωμάτων της περιοχής, όπου δραστηριοποιείται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων. Επί του παρόντος, βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης η πρώτη αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης, στην οποία πραγματοποιείται εκ νέου ταξινόμηση των υδατικών σωμάτων βάσει νέων μεθόδων ταξινόμησης και των αποτελεσμάτων από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο σχέδιο, η κατάσταση των υδάτινων σωμάτων της εν λόγω περιοχής δεν παρουσιάζει μεταβολές σε σχέση με το αρχκό σχέδιο, εκτός από τα ποτάμια σώματα του Ασπρόλακκα, του Μπασδέκη και του Μαύρου Λάκκου, των οποίων η χημική κατάσταση από «Κατώτερη της καλής» γίνεται «Άγνωστη», ενώ η οικολογική κατάσταση του Μαύρου Λάκκου από «Μέτρια» γίνεται «Καλή», ενώ στα υπόγεια σώματα δεν καταγράφεται καμία διαφοροποίηση.

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί περιβαλλοντική ζημία στα ύδατα (επιφανειακά και υπόγεια), καθώς στο αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης δεν έχει καταγραφεί επιδείνωση της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων της περιοχής του έργου. Επισημαίνεται ότι η ταξινόμηση των υδάτινων σωμάτων υλοποιείται με βάση μεθόδους που αναπτύχθηκαν από την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της άσκησης διαβαθμονόμησης που διενεργείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης, για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης των ποτάμιων και των λιμναίων υδάτινων σωμάτων της ευρύτερης περιοχής των δραστηριοτήτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», αξιολογήθηκε και σχετική μελέτη του ΑΠΘ (2010).

Επιπλέον, δεν προκύπτει από τη δεύτερη έκθεση εκτίμησης οικολογικής κατάστασης υδάτων στην περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας, που συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση για το έτος 2017, δυσμενής μεταβολή των υδάτων, καθώς στην πλειοψηφία των σταθμών παρακολούθησης, η κατάσταση των υδάτινων σωμάτων παραμένει σταθερή από το 2015 (πρώτη έκθεση του όρου δ4.35 της (4) σχετικής ΚΥΑ) έως και το 2017.

Αν καταλάβατε καλά, η οικολογική κατάσταση του Μαυρόλακκα όχι μόνο δεν εποιβαρύνθηκε, αλλά από «Μέτρια» γίνεται «Καλή»! Και ποιος τα λέει όλα αυτά; Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Δηλαδή οι πλέον αρμόδιοι να μιλάνε… Και που τα λένε αυτά; Σε απόφαση της 18/9/2018, (αριθ. Πρωτοκάλλου οικ. 7838), με την οποία απορρίπτουν antigold αίτημα “ανάληψης δράσης πρόληψης και αποκατάστασης από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και το ΥΠΕΝ, βάσει του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009», που είχαν υποβάλλει «κάτοικοι και σύλλογοι» της περιοχής που… ανησυχούν!

Η απόφαση διασαφηνίζει πως οι ισχυρισμοί για περιβαλλοντική ζημία είναι ανυπόστατοι και δεν υπάρχουν στοιχεία που να τους τεκμηριώνουν.

Περιμένουμε τις επόμενες… δημιουργικές φωτογραφίες από τους antigold καλλιτέχνες…