ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) προχώρησε η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας και οι επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, η τελευταία συλλογική σύμβαση είχε υπογράφει το 2011 και η νέα που ακολούθησε είναι αποτέλεσμα επίμονης και πολύμηνης διαδικασίας (17 μήνες). Να σημειωθεί, επίσης, πως υπήρχε Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Λιγνιτωρύχων Ελλάδας, στην οποία συμμετείχαν τα σωματεία μεταλλωρύχων Βορείου Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και τα σωματεία μεταλλωρύχων της Πτολεμαΐδας.

Στην υπογραφή, ωστόσο, της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας δεν συμμετείχαν. Με βάση τα κυρτότερα σημεία της νέας συλλογικής σύμβασης, η διάρκειά της είναι διετής (από 10/3/2017 έως 10/3/2019). Στη νέα σύμβαση έγινε απαλοιφή του όρου «ομοιοεπαγγελματική», έχοντας αποκτήσει σαφή χαρακτηριστικά κλαδικής σύμβασης εργασίας, βάζοντας νέα δεδομένα για τις επόμενες συλλογικές συμβάσεις, προ κειμένου να καλυφθούν όλες οι ειδικότητες που εργάζονται στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Ήδη στη νέα ΣΣΕ που υπογράφηκε έχουν προστεθεί σημαντικές ειδικότητες που δεν υπήρχαν σε προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις, όπως χειριστές μηχανημάτων επιφάνειας, οδηγοί βαρέων οχημάτων, οδηγοί φορτηγών επιφάνειας και Δ.Χ., οδηγοί αυτοκινήτων, χειριστές ελαφρών μηχανημάτων και οχημάτων επιφάνειας, χειριστές μηχανημάτων ολομέτωπης κοπής, χειριστές φορτωτών υπογείων, αρχιτεχνίτες, αρχιγεωτρυπανιστές, γεωτρυπανιστές, χειριστές ηλεκτροκίνητων βαρούλκων ανέλκυσης μεταλλεύματος, χειριστές αεροσυμπιεστών, χειριστές ταινιόδρομων, οικοδόμοι, χειριστές πλατφορμών, χειριστές μηχανικών ξεσκαρωτών, χειριστές φορείων ύλωσης, βοηθοί εργοδηγού, βοηθοί χειριστών / μηχανοτεχνιτών / ηλεκτρολόγων / ηλεκτροσυγκολλητών / οξυγονοκολλητών κ.λπ.

Παράλληλα, έγινε προσθήκη στο επίδομα γάμου και του συμφώνου συμβίωσης. Επίσης, μια σειρά από ειδικότητες που έκτου νόμου έχουν υπαλληλική ιδιότητα εντάχτηκαν από την κατηγορία των ημερομίσθιων στην κατηγορία των έμμισθων. Τέλος, στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων έχουν προβλεφθεί για πρώτη φορά δεσμεύσεις, όπως εκείνη για την προώθηση της κουλτούρας «μηδέν ατυχήματα στους χώρους εργασίας», καθώς και της εθνικής στρατηγικής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία που αφορά τα έτη 2016-2020.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της μελέτης του ΙΟΒΕ για τον ΣΜΕ, η εξορυκτική βιομηχανία εκτιμάται ότι απασχολεί 107.000 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 2,7% της εγχώριας απασχόλησης. Το 53% αφορά εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες, το 25% ηλεκτροπαραγωγή από εγχώριο λιγνίτη, το 10% παραγωγή τσιμέντου από εγχώριο ασβεστόλιθο και το 12% παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου και σιδηρονικελίου.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 4/8/2018]