ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΠΕΡΓΙΓΑΝΤΙΑΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ “ΖΟΡ” ΝΟΤΙΟ-ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μόλις πριν μερικές εβδομάδες η γεωφυσική Εταιρεία SPECTRUM σε συνεργασία με την γεωφυσική Εταιρεία Ι.Ο.Ν. επεξεργάστηκαν και δημοσίευσαν τα αποτελέσματα των σεισμικών Ερευνών στόχων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων μεταξύ Λιβύης και Κρήτης .

Η Εταιρεία “SPECTRUM” παρουσίασε στο Λονδίνο τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης με τίτλο “Ένα θέαμα μέσα από τα μάτια του Zohr: η αναζήτηση του επόμενου Σούπερ Γίγαντα”.

Στην παρουσίαση της σημειώνει ότι Νοτιοδυτικά της Κρήτης εντοπίστηκαν ύφαλοι καρστικών ασβεστολίθων ανάλογοι με αυτούς που υπάρχουν γύρω από το Ύβωμα του Ερατοσθένη στην Κύπρο. Ο πρώτος ύφαλος εμφανίζει εξαιρετικές ομοιότητες με τον αντίστοιχο ύφαλο καρστικού ασβεστολίθου του κοιτάσματος “ΖΟΡ” ο οποίος ως γνωστόν έχει μήκος 10 χιλιόμετρα (km) περίπου.

Επίσης αυτός ο πρώτος Λιβυκός στόχος υφάλου απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Ελληνικά θαλάσσια όρια (όπως αυτά ορίστηκαν από την Λιβυκή πλευρά).

Η “SPECTRUM” διαπίστωσε με εμφανή έκπληξη ότι ο υπεργιγαντιαίος αυτός στόχος τύπου “ΖΟΡ” έχει 100 km μήκος, ο όγκος του δε υπολογίζεται ότι είναι πιθανότατα 10πλάσιος του κοιτάσματος “ΖΟΡ”, άρα 10 φορές υπεργιγαντιαίος. Μόλις 6 χιλιόμετρα ανατολικότερα υπάρχει ένας δεύτερος στόχος από την Λιβυκή πλευρά κοιτάσματος μήκους 80 χιλιομέτρων δηλ. ίσως και 8 φορές μεγαλύτερος από το “ΖΟΡ”.

Από πλευράς μας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τέτοιου είδους στόχοι υφάλων είναι κατά κανόνα επαναλαμβανόμενοι (όπως αυτό συμβαίνει στην Κύπρο) και θα πρέπει να αναμένεται αντίστοιχη ύπαρξη και Ελληνικών υπεργιγαντιαίων στόχων Νοτιοδυτικά της Κρήτης σε πολύ μεγάλα θαλάσσια βάθη (ultradeep) που πλησιάζουν τα 3.000 μέτρα.

Το θαλάσσιο βάθος δεν αποτελεί εμπόδιο στην περίπτωση αυτή -δεδομένου ότι πρόκειται για τεράστιους στόχους κοιτασμάτων- λαμβάνοντας δε υπ’ όψη μάλιστα ότι πρόσφατα Ελληνικής ιδιοκτησίας γεωτρύπανο πραγματοποίησε γεώτρηση σε θαλάσσιο βάθος 3.600 μέτρων!

Εφ’ όσον μελλοντικές έρευνες αποδείξουν τελικά την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου αυτού του μεγέθους το περιεχόμενο τους είναι φανερό ότι θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την Ευρώπη για πολλές 10ετίες.

Οι σημαντικές αυτές τελευταίες αυτές ανακαλύψεις πιστεύουμε ότι θα πολλαπλασιάσει σύντομα το ενδιαφέρον των ξένων πετρελαϊκών Εταιρειών Νότια, Νοτιοδυτικά αλλά και Νοτιοανατολικά της Κρήτης. Οι δυνατότητες πιθανών δε κοιτασμάτων φυσικού αερίου ή και πετρελαίου υπεργιγαντιαίου μεγέθους Νότια της Κρήτης & οι αναμενόμενες νέες επενδύσεις στην Αίγυπτο, Κύπρο, Ισραήλ & Λίβανο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές συνέργειες υποδομών τόσο στην έρευνα όσο και στην Παραγωγή κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η μελέτη της Εταιρείας “SPECTRUM” που με πρόσφατες σεισμικές καταγραφές της συνέβαλε στις ανακαλύψεις από την EXXONMOBIL σημαντικών υποθαλάσσιων κοιτασμάτων πετρελαίου στην Γουϊάνα της Νότιας Αμερικής, υπολογίζει ότι σε περίπτωση ανακαλύψεων κοιτασμάτων πετρελαίου αντί φυσικού αερίου Νοτιοδυτικά της Κρήτης οι πόροι των κοιτασμάτων αυτών θα μπορούσαν με 50% πιθανότητα να ξεπεράσουν τα 10 Δις βαρέλια που αντιστοιχούν σε μία ακαθάριστη αξία υδρογονανθράκων 600 Δις δολαρίων.

[*Η Τερέζα Φωκιανού είναι Πρόεδρος & Δ.Σ. της FLOW Energy S.A. και ο Δρ. Ηλίας Κονοφάγος είναι Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών και Αντιπρόεδρος της FLOW energy S.A.].

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net, των Ηλία Κονοφάγου* και Τερέζας Φωκιανού*, αναδημοσίευση από το http://energypress.gr, 8/4/2017]