ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΞΠΡΕΣ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ependyseis-660_0

Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα, η επιχειρηματική δραστηριότητα καθίσταται εξαιρετικά σημαντικός μοχλός ανάπτυξης, που θα συντελέσει καθοριστικά στη συνολική προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας μας και θα αποτελέσει κύριο παράγοντα αντιμετώπισης της ανεργίας, με τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Το περιορισμένο έως σήμερα επενδυτικό ενδιαφέρον αναφορικά με τις Στρατηγικές Επενδύσεις οδήγησε, άλλωστε, στη διαπίστωση της ανάγκης εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, καθώς και στη δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης για την αδειοδότηση και τον εν γένει συντονισμό Στρατηγικών Επενδύσεων, ως κίνητρο για την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων στη χώρα, μιας υπηρεσίας που θα ανήκει στο στενό δημόσιο τομέα κατά τη σχετική συνταγματική επιταγή και θα νομιμοποιείται σε εκτέλεση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών. Με το νέο επενδυτικό νόμο 4146 2013 (ΦΕΚ Α’ 90) επιδιώχθηκαν η βελτίωση του επενδυτικού πλαισίου και η κινητροδότηση για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Προκειμένου όμως το νέο πλαίσιο να επιτύχει, είναι αναγκαίο να υπάρξουν ταυτόχρονη και ανάλογη ρύθμιση και εναρμόνιση των διατάξεων για την απονομή δικαιοσύνης και την εκδίκαση υποθέσεων που στρέφονται κατά των επενδύσεων προκειμένου να υπάρξει επιτάχυνση στην εκδίκασή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας με σύντομες προθεσμίες, που στόχο θα έχουν τόσο την απονομή δικαιοσύνης και εξέτασης τυχόν ζητημάτων που θίγουν το κοινό συμφέρον από επενδυτικά σχέδια όσο και την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδυτικών αυτών σχεδίων για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος με αποτροπή άσκοπων και παρελκυστικών δικών που δεν έχουν στόχο το δημόσιο συμφέρον αλλά ιδιοτελείς σκοπούς. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία συνηγορούν στη σχετική διευθέτηση για την επιτάχυνση εκδίκασης των επενδυτικών διαφορών, με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματικότητα και οι επενδυτές από την αντιπολίτευση της Αριστεράς αντιμετωπίζονται ως εχθροί της χώρας και του λαού και όχι ως μοχλός ανάπτυξης και ευημερίας που θα βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας.

Υπάρχουν επενδύσεις αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ που μένουν επί μήνες και άλλες επί χρόνια εγκλωβισμένες στις διαδικασίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα στην υπόθεση της λεγόμενης διπλής ανάπλασης του Ελαιώνα Βοτανικού. Σ’ αυτήν την υποβαθμισμένη περιοχή της πρωτεύουσας, όπου σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από την Ακρόπολη, το λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού, βρίσκεται η πιο βρόμικη περιοχή (η χωματερή ) ίσως των Βαλκανίων. Η αναβάθμιση θα περιελάμβανε την ανακατασκευή αφενός του υποβαθμισμένου Βοτανικού και αφετέρου του χώρου του σημερινού (παλιού) σταδίου του Παναθηναϊκού στους Αμπελοκήπους, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλη τη βούληση της Πολιτείας και τις σχετικές αποφάσεις, τα έργα στον Βοτανικό δεν προχώρησαν γιατί η επένδυση είχε μπλοκαριστεί από προσφυγές κατοίκων της περιοχής έπειτα από σχετικές κινητοποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αποτελεί η πρόσφατη θετική απόφαση του ΣτΕ για την επένδυση στις Σκουριές Χαλκιδικής ύψους 1,3 δια ευρώ. Με δεδομένα τα ανωτέρω καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για βελτίωση του νομικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο (ΣτΕ) καλείται να εκδικάσει ζωτικής οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας ζητήματα. 

[ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 15/09/2013]