Tag Archives: Ολυμπιαδα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΞΟΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Έχει διαπιστωθεί εδώ και πολύ καιρό η κρισιμότητα της απεξαρτοποίησης των ευρωπαϊκών χωρών από αλυσίδες προμήθειας κρίσιμων και στρατηγικών πρώτων υλών οι οποίες δεν ελέγχονται επαρκώς από την ίδια της Ε.Ε. Το γεγονός ότι στη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών η παραγωγή ορυκτών πρώτων υλών στην Ευρώπη έχει μειωθεί κατά το 1/3, ενώ την ίδια περίοδο οι εισαγωγές αγαθών από τρίτες χώρες έχουν τετραπλασιαστεί (!), είναι ενδεικτικό της κατάστασης και της ανάγκης άμεσης αντίδρασης. Η κρισιμότητα της αυτάρκειας σε πρώτες ύλες είναι πλέον αναγνωρισμένη σε ανώτατο επίπεδο μέσα από την πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Πράξη Critical Raw Materials Act (CRMA), η οποία –κατά γενική ομολογία–, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά από μόνη της δεν αρκεί.

Η ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία έχει προτείνει και διάφορους υποστηρικτικούς άξονες δράσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν άκρως υποστηρικτικά ως προς την CRMA, να επιταχύνουν δηλαδή τις διαδικασίες και να κερδηθεί χρόνος, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή δεν περισσεύει. ‘Έτσι λοιπόν, έχει προταθεί για παράδειγμα η μείωση του ενεργειακού κόστους για τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, αφού σήμερα η Ευρώπη έχει την ακριβότερη ενέργεια παγκοσμίως, αλλά και η προστασία της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εξορυκτικών και μεταλλευτικών εταιρειών έναντι αυτών από τρίτες χώρες.

Ένα από τα πλέον ουσιαστικά ζητούμενα όμως, είναι η άμεση έναρξη πραγματικού διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και διασαφήνιση, επικαιροποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας για τη χωροθέτηση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Εδώ η συζήτηση κρατάει πολλά χρόνια, αφού αφενός υπάρχουν ακόμη και αντιφάσεις στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αφετέρου το κράτος αποφεύγει –για λόγους πολιτικού κόστους– να έρθει σε απ’ ευθείας αντίθεση με αντιδρούσες κοινωνικές ομάδες, ακόμα και όταν αυτή η αντίδραση φτάνει σε σημείο να συγκρούεται με το κράτος δικαίου. Έτσι παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις όπου η αδειοδότηση ενός εξορυκτικού έργου αναβάλλεται λόγω τοπικών μικροσυμφερόντων ή αντιπολιτευτικού ακτιβισμού.

Εδώ έρχονται οι ίδιες οι εξορυκτικές εταιρείες να αντιπαραθέσουν τις στρατηγικές και τις πολιτικές τους (κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κ.ά.) ώστε να καθησυχάσουν την κοινωνία και να αποδείξουν πως υπάρχει αυτό που ονομάζουμε «βιώσιμη εξόρυξη» και πως στη σημερινή εποχή μια εξορυκτική εγκατάσταση μπορεί να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον από όσο ήταν πριν μερικές δεκαετίες και μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Και η αλήθεια είναι πως από τις αρχές του αιώνα η τεχνολογία της εξόρυξης στράφηκε προς την αειφορία και τη βιωσιμότητα με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Τελευταία μάλιστα άρχισε να εφαρμόζεται και η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στην εξόρυξη, μια σημαντική εξέλιξη στην μάχη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Η ουσία είναι πως η ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία πρωτοπορεί στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ζωντανή απόδειξη αυτού είναι μια ελληνική εταιρεία, η Ελληνικός Χρυσός, η οποία διαχειρίζεται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στην ΒΑ Χαλκιδική.

Το θαύμα της Χαλκιδικής

Η Ελληνικός Χρυσός εξελίσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, προχωρώντας στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε Σκουριές, Ολυμπιάδα και Στρατώνι. Έχοντας το πρόσθετο πλεονέκτημα να αντλεί από την εμπειρία της μητρικής Καναδικής εταιρείας Eldorado Gold, επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα μετριάζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταλλευτικής  δραστηριότητας.

Για την Ελληνικός Χρυσός η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας λειτουργίας της. Προσπαθεί διαρκώς να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε κάθε στάδιο των δραστηριοτήτων της, από τη διερεύνηση, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την αλυσίδα εφοδιασμού έως την αποκατάσταση των εργοταξίων και το οριστικό κλείσιμο αυτών. Επιπλέον, παράλληλα με την ανάπτυξη της παραγωγικής της δραστηριότητας, υλοποιεί και δράσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο.

Μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Integrated Environmental Management System – IEMS) και του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αξιολογείται συνεχώς η αποτελεσματικότητα των πρακτικών της εταιρείας και καθίσταται δυνατή η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Tο IEMS το οποίο εφαρμόζει η Ελληνικός Χρυσός είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και περιλαμβάνει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των δραστηριοτήτων της εταιρείας (δηλαδή την έρευνα για νέα κοιτάσματα, την κατασκευή νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, τη λειτουργία των μεταλλείων, τη μεταφορά υλικών και την αποκατάσταση γης). Ακόμη, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας διαθέτουν Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 50001, το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας. Επιπλέον, όσον αφορά τις μετρήσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064, το οποίο καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις για τη μέτρηση και την αναφορά των εκπομπών.

Επιπροσθέτως, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (Environmental and Social Management System – ΕSMS), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύστημα για τη διαχείριση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας το ότι η εταιρεία λειτουργεί σε συμφωνία και πέρα από τις απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Integrated Environmental Management System – IEMS).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μητρική καναδική εταιρεία Eldorado Gold Corporation έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (Sustainability Integrated management System – SIMS) μέσω του οποίου επιβλέπει συστηματικά τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (Environmental and Social Management System – ΕSMS) αναφορικά με τις δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός και ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές σε ένα σύνολο προτύπων επιδόσεων*.

Να σημειώσουμε πως οι πολιτικές της εταιρείας για το Περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα δεν είναι ανεξάρτητες και παράλληλες. Δεν αποτελούν δηλαδή ένα συνονθύλευμα αποσπασματικών πολιτικών που δεν τέμνονται, που δεν έχουν κοινά σημεία, και οι οποίες εφαρμόζονται κατά περίπτωση. 

Η προσέγγιση της Ελληνικός Χρυσός για μια υπεύθυνη, βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα είναι ολιστική και στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες: Ασφαλής και καινοτόμος παραγωγική δραστηριότητα χωρίς αποκλεισμούς, Υπεύθυνη παραγωγή, Ευημερία και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και Υγιές φυσικό περιβάλλον – στο παρόν και στο μέλλον.

Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγo έχει πετύχει και το σκοπό της και αποτελεί πανευρωπαϊκό παράδειγμα προς μίμηση.

*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα της Βιωσιμότητας στην ιστοσελίδα της Ελληνικός Χρυσός..

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ELDORADO GOLD: ΣΤΑΘΕΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΑΥΞΗΣΗ 13% ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

Για το σύνολο του χαρτοφυλακίου της  Eldorado Gold Corporation  ανά τον κόσμο,  που  συνεχίζουν  να καταγράφουν επιδόσεις εναρμονισμένες με τις προσδοκίες  κατά το πρώτο τρίμηνο, επιτυγχάνοντας  ελεύθερες ταμειακές ροές 33,7 εκατ. δολ., εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών για τις Σκουριές, έκανε λόγο ο  πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος  του Ομίλου George Burns, με την ευκαιρία της παρουσίασης των οικονομικών και επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Στις 117.111 ουγγιές η παραγωγή χρυσού σύμφωνα με τις προσδοκίες για το τρίμηνο: Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 5% από το πρώτο τρίμηνο του 2023, αντικατοπτρίζοντας την υψηλότερη παραγωγή χρυσού στις περισσότερες μονάδες, κυρίως την αύξηση παραγωγής κατά 12% στο Lamaque και 14% στην Ολυμπιάδα.

Πωλήσεις χρυσού: 116.008 ουγγιές σε μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγγιά 2.086 δολ.. Οι πωλήσεις χρυσού αυξήθηκαν κατά 6% από το πρώτο τρίμηνο του 2023, κατά κύριο λόγο ως επακόλουθο της αύξησης της παραγωγής στο Lamaque και την Ολυμπιάδα.

Κόστος παραγωγής: 123,0 εκατ. δολ το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι 109,7 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση οφείλεται στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων και στα ελαφρώς υψηλότερα ταμειακά έξοδα του τριμήνου. Περίπου το ήμισυ της αύξησης του κόστους παραγωγής αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων χρυσού. Το υπόλοιπο αφορά τα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τις αυξήσεις του κόστους εργασίας, λόγω του συνολικού προσωπικού και των τιμών καυσίμων.

Σύνολο ταμειακών εξόδων: 922 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Τα έξοδα αυξήθηκαν από 857 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2023, πρωτίστως εξαιτίας των αυξήσεων του κόστους εργασίας και των αναλώσιμων όπως τα καύσιμα, καθώς και των υψηλότερων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

Υποστήριξη της Τρέχουσας Παραγωγής («AISC»): Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών & Κεφαλαιουχικού Κόστους για την Υποστήριξη της Τρέχουσας Παραγωγής («AISC»): 1.262 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Τα έξοδα αυξήθηκαν από 1.207 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, αποτυπώνοντας κατά κύριο λόγο τα υψηλότερα συνολικά ταμειακά έξοδα ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και τις υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγής.

Σύνολο κεφαλαιουχικών δαπανών: 122,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, συμπεριλαμβανομένων 52,5 εκατ. δολ. ως κεφάλαιο ανάπτυξης που επενδύθηκε στις Σκουριές, με τη δραστηριότητα εστιασμένη στα σημαντικά χωματουργικά έργα και στην κατασκευή υποδομών. Το κεφάλαιο ανάπτυξης στα ενεργά μεταλλεία ανήλθε σε 32,7 εκατ. δολ. και συνδέεται κατά κύριο λόγο με το Kisladag για τη συνεχή επεξεργασία αποβλήτων, την κατασκευή του χώρου έκπλυσης του βόρειου σωρού και των συναφών υποδομών.

Προοπτικές παραγωγής και κόστους: Η Εταιρεία διατηρεί τον στόχο για την ετήσια παραγωγή του 2024, που αντιστοιχεί σε 505.000-555.000 ουγγιές χρυσού. Το βάρος της παραγωγής συνεχίζει να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το σύνολο των ταμειακών εξόδων για το πλήρες έτος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 840-940 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά και μέσο AISC 1.190-1.290 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά.

Σε 237 εκατ. δολ. ανήλθε μέχρι τις 31/3/2024 το κεφάλαιο ανάπτυξης στις Σκουριές: Αναφορικά με το έργο των Σκουριών,  σε 237 εκατ. δολ. ανήλθε μέχρι τις 31/3/2024 το κεφάλαιο ανάπτυξης που έχει επενδυθεί υπέρ του συνολικού κατ’ εκτίμηση κεφαλαίου των 920 εκατ. δολ. για το έργο. Στο Α’ τρίμηνο 2024 το κεφάλαιο κίνησης που επενδύθηκε στο έργο ανήλθε στα 52,5 εκατ. δολ. Το 2024 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 375 και 425 εκατ. δολαρίων.

Η ομάδα λειτουργιών των Σκουριών αποτελείται από 95 άτομα, εκ των οποίων τα 84 ασκούν ηγετικά καθήκοντα, στα τμήματα βιώσιμης ανάπτυξης, λειτουργιών και υπηρεσιών υποστήριξης, ενώ 11 άτομα είναι ενταγμένα στις ομάδες κατασκευαστικών έργων για τις επιφανειακές εξορύξεις, τις υπόγειες εξορύξεις και την κατασκευή της μονάδας αφύγρανσης τελμάτων. Οι εργασίες προσλήψεων είναι εντός χρονοδιαγράμματος σε σχέση με το σχέδιο για το λειτουργικό εργατικό δυναμικό.

Στις 31 Μαρτίου 2024, στο εργοτάξιο απασχολούνταν περίπου 600 άτομα: Παράλληλα με την ομάδα επιχειρησιακής ετοιμότητας, στις 31 Μαρτίου 2024, στο εργοτάξιο απασχολούνταν περίπου 600 άτομα, αριθμός που προβλέπεται να αυξηθεί στα 1.300 κατά τη διάρκεια του 2024.

Αναφορικά με την πορεία του έργου των Σκουριών μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 η συνολική πρόοδος του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 43% και, εάν ληφθεί υπόψη η πρώτη φάση της κατασκευής (πριν την αναστολή των εργασιών) κατά 73%. Από την επανέναρξη του έργου, ο λεπτομερής μηχανολογικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί κατά 67% και σχεδόν τον σύνολο των προμηθειών.

Η εκτέλεση έργου και η κλιμάκωση των εργασιών συνεχίστηκαν για τα σημαντικά χωματουργικά έργα καθώς οι εργασίες εξελίσσονται για τις λίμνες διαχείρισης υδάτινων πόρων και τους σωρούς μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας.

Σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων: Σύμφωνα με την εταιρεία δρομολογήθηκαν οι εργολάβοι και ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες και οι πασσαλώσεις της υποδομής αφύγρανσης τελμάτων, με τα μεν χωματουργικά έργα να αναμένεται να ολοκληρωθούν ουσιαστικά εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024. Οι πασσαλώσεις για το κτίριο της μονάδας αφύγρανσης ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό άνω του 30%. Σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων του θραυστήρα πρωτογενούς θραύσης μεταλλεύματος, και όπως έχει ήδη επισημανθεί, η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης σε 690V και η αναβάθμιση αερισμού έχουν ολοκληρωθεί.

Τα ορόσημα του 2024 περιλαμβάνουν προμήθειες και μηχανολογικό σχεδιασμό, τη μονάδα κατεργασίας που αφορά κατασκευή της αίθουσας ελέγχου και του κτιρίου ηλεκτρικών συστημάτων: ξεκίνησε εντός του πρώτου τριμήνου του 2024, την κατασκευή της μονάδας πάχυνσης τελμάτων: ξεκίνησε εντός του πρώτου τριμήνου του 2024. Επίσης στα ορόσημα περιλαμβάνονται η εγκατάσταση αφύγρανσης τελμάτων, η ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (IEWMF), οι υπόγειες εργασίες με την ανάθεση της υπόγειας ανάπτυξης και της σύμβασης για τα μέτωπα δοκιμών, ολοκλήρωση περίπου 2.200 μέτρων υπόγειας ανάπτυξης καθώς και η πρόοδος κατασκευής.

Θα επικεντρωθούν στην υπόγεια ανάπτυξη οι εργασίες: Οι εργασίες συνεχίζουν να εντείνονται σε σχέση με την ανέγερση κατασκευών για μείζονα χωματουργικά έργα, όπως οι οδοί μεταφοράς δομικών υλικών, η κατασκευή της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, οι σωροί χαμηλής περιεκτικότητας, η διαχείριση υδάτων, οι εγκαταστάσεις διεργασιών, το κτίριο θραυστήρα και τα κτίρια αφύγρανσης. Επιπλέον, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην υπόγεια ανάπτυξη για να υποστηρίξουν τις εξορύξεις για τα μέτωπα δοκιμών το 2025. Επίσης, θα προχωρήσουν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι σωληνώσεις σε σχέση με όλες τις διεργασίες και τους χώρους υποδομών. Έως το τέλος του 2024 η Εταιρεία προβλέπει να έχει ολοκληρώσει το πρόφραγμα της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και να έχει προχωρήσει σημαντικά τα χωματουργικά έργα για την εν λόγω εγκατάσταση, τις εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων, τη μονάδα διεργασιών και τις μονάδες αφύγρανσης.

Η εταιρεία επισημαίνει πως έχοντας πλέον 12 εταιρικά φορτηγά Cat 745 στο εργοτάξιο σε πλήρη λειτουργία, προβλέπει ότι τα υπόλοιπα επτά θα παραδοθούν έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2024. Στη διάρκεια της κατασκευής, αυτά τα φορτηγά είναι ενταγμένα σε έναν ενιαίο στόλο που χρησιμοποιείται σε συνεργασία με τον εργολάβο κατασκευής των χωματουργικών εργασιών, για την κατασκευή των λιμνών διαχείρισης υδάτινων πόρων ένα και δύο, των σωρών μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας, της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και άλλων εγκαταστάσεων. Αυτά τα φορτηγά θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μόλις τεθεί σε λειτουργία το μεταλλείο των Σκουριών για την κατασκευή των ανυψώσεων της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (IEWMF), που είναι αναγκαίες για την αφύγρανση των παραγόμενων αφυγρασμένων τελμάτων.

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης: Όσον αφορά την υπόγεια ανάπτυξη ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του αερισμού και το 2024 θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία το νέο σύστημα άντλησης υδάτων που έρχονται σε επαφή με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες.Η πρώτη φάση της υπόγειας ανάπτυξης συνεχίζει να προχωρά, η δεύτερη σύμβαση αναμένεται να ανατεθεί, όπως έχει προγραμματιστεί, το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει τις εργασίες για τα μέτωπα δοκιμών καθώς και πρόσθετες εργασίες ανάπτυξης και υπηρεσιών για τη στήριξη της ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου. Η εταιρεία προβλέπει να ολοκληρώσει περίπου 2.200 μέτρα υπόγειας ανάπτυξης έως το τέλος του 2024.

Για την Ολυμπιάδα, προβλέπεται παραγωγή 75.000-85.000 ουγγιών χρυσού: Για το 2024, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την Ολυμπιάδα προβλέπεται παραγωγή 75.000-85.000 ουγγιών χρυσού. Η παραγωγή το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να είναι συνεπής με το πρώτο τρίμηνο.

Το μεταλλείο Ολυμπιάδας παρήγαγε 18.788 πληρωτέες ουγγιές χρυσού το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 14% από τις 16.537 ουγγιές του πρώτου τριμήνου του 2023. Η αύξηση οφείλεται στους αυξημένους όγκους εξορύξεων και επεξεργασίας ως επακόλουθο των βελτιώσεων παραγωγικότητας, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη χαμηλότερη περιεκτικότητα. Επίσης, εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 αυξήθηκε η παραγωγή μολύβδου και ψευδαργύρου σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 λόγω των υψηλότερων όγκων επεξεργασίας. Σύμφωνα με τους στόχους για το 2024, η εταιρεία προβλέπει υψηλότερη παραγωγή υποπροϊόντων μετάλλων και υψηλότερες πωλήσεις καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε στη ζώνη του επιπέδου τομέα.

Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 46,2 εκατ. δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι 41,5 εκατ. δολαρίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, πρωτίστως ως επακόλουθο των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και της υψηλότερης επιτευχθείσας τιμής χρυσού. Η διαφορά ανάμεσα στον παραχθέντα και τον πωληθέντα χρυσό στην Ολυμπιάδα επηρεάστηκε από τη χρονική στιγμή των αποστολών στο τέλος του τριμήνου. Η αποστολή που καθυστέρησε τον Μάρτιο του 2024 ολοκληρώθηκε στις αρχές του Απριλίου. Οι αντίστοιχες ουγγιές χρυσού που πωλήθηκαν και τα σχετικά έσοδα που αποδίδονται στην εν λόγω καθυστερημένη αποστολή θα αναγνωριστούν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η αυξημένη παραγωγή του τριμήνου επέφερε την αύξηση του κόστους παραγωγής σε 35,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 32,3 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.Το υψηλότερο κόστος εργασίας και τα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης οδήγησαν σε αύξηση των συνολικών ταμειακών εξόδων ανά πωληθείσα ουγγιά στα 1.287 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 1.220 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Αυτές οι αυξήσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις ελαφρώς χαμηλότερες χρεώσεις κατεργασίας και εμπλουτισμού χρυσού και τα ελαφρώς χαμηλότερα έξοδα πώλησης λόγω βελτιωμένων διαδικασιών εφοδιαστικής για τις αποστολές.

Το AISC ανά πωληθείσα ουγγιά μειώθηκε ελαφρώς σε 1.527 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 1.532 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023 κυρίως λόγω των υψηλότερων πωληθέντων όγκων και των ελαφρώς χαμηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών υποστήριξης της παραγωγής που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα υψηλότερα συνολικά ταμειακά έξοδα ανά πωληθείσα ουγγιά. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγής της τάξης των 3,5 εκατ. δολαρίων εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 κατά κύριο λόγο περιλάμβαναν την υπόγεια ανάπτυξη και τις υπόγειες γεωτρήσεις πύκνωσης.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2024, το βάρος της ενοποιημένης παραγωγής χρυσού: Αναφερόμενος στα οικονομικά μεγέθη, ο  πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος  του Ομίλου George Burns, δήλωσε πως «Στον απόηχο ενός δυναμικού τέταρτου τριμήνου, προβλέπαμε χαμηλότερη παραγωγή κατά το πρώτο τρίμηνο δεδομένου ότι οι χειμερινές καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τα κινητικά χαρακτηριστικά της έκπλυσης στο Kisladag και τις διακυμάνσεις της ποιότητας των μεταλλευμάτων σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Το βάρος της ενοποιημένης παραγωγής χρυσού συνεχίζει να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2024».

Συμπλήρωσε προσθέτοντας ότι  «στις 31 Μαρτίου επιτύχαμε ένα σημαντικό ορόσημο καθώς γιορτάσαμε την πέμπτη επέτειο εμπορικής παραγωγής στο Συγκρότημα Lamaque στο Κεμπέκ. Αφότου ολοκληρώθηκαν οι κατασκευές εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού, η παραγωγή μας έχει ανέλθει σε 848.014 ουγγιές χρυσού, ποσότητα που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες μας για παραγωγή χρυσού κατά 32% σε σύγκριση με την αρχική προκαταρκτική μελέτη εφικτότητας των 644.100 ουγγιών. Με το εναρκτήριο απόθεμα να αναμένεται στο Ormaque μέσα στη χρονιά, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις επιτυχίες στο Συγκρότημα Lamaque».

Αύξηση 13% πέτυχαν τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2024: Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, τα Έσοδα έφτασαν στα 258,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή αύξηση 13% από έσοδα 227,8 εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού.

Οι Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 95,3 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση από 41,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων χρυσού και της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν στα 108,3 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 16% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2023, κυρίως λόγω της υψηλότερης παραγωγής χρυσού και των υψηλότερων όγκων πωλήσεων. Τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και προθεσμιακές καταθέσεις έφτασαν τα 514,7 εκατ. δολ. στις 31 Μαρτίου 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 25,7 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2023, κυρίως λόγω των προσωρινών διακυμάνσεων του κεφαλαίου κίνησης σε συνδυασμό με τις συνεχείς επενδύσεις σε κεφάλαιο ανάπτυξης.

Τα Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του πρώτου τριμήνου του 2024 που είναι αποδοτέα στους μετόχους της Εταιρείας ήταν 35,2 εκατ. δολ. ή 0,17 δολ. κέρδη ανά μετοχή. Τα αυξημένα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2024 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 αποδίδονται κατά κύριο λόγο στους αυξημένους όγκους πωλήσεων και στην υψηλότερη μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού.

Αυξημένη παραγωγή χρυσού και αυξημένες οι πωλήσεις: Τα Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων («Αναπροσαρμοσμένο EBITDA») ανήλθαν στα 120,6 εκατ. δολ έναντι 100,6 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή χρυσού και στις αυξημένες πωλήσεις χρυσού και στην υψηλότερη μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού. Τα Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 55,2 εκατ. δολ. (0,27 δολ. κέρδη ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη16,7 εκατ. δολ.(0,09 δολ. κέρδη ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2024 περιλάμβαναν τον αντιλογισμό συναλλαγματικής ζημίας 5,3 εκατ. δολ. λόγω της μετατροπής των αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, μετά την αφαίρεση της λογιστικής αναπροσαρμογής του πληθωρισμού της Τουρκίας, μη πραγματοποιηθείσας ζημίας 16,9 εκατ. δολ. από παράγωγα μέσα και κέρδους 2,1 εκατ. δολ. από τη μη ταμειακή αναπροσαρμογή του παραγώγου που συνδέεται με δικαιώματα προαίρεσης εξαγοράς για τα γραμμάτια υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της εταιρείας.

[ΠΗΓΗ: https://metoxes.online/, 29/4/2024]

ELDORADO GOLD: ΜΕ 485.140 ΟΥΓΓΙΕΣ ΧΡΥΣΟΥ ΤΟ 2023 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 143.166 ΟΥΓΓΙΩΝ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

Η Eldorado Gold Corporation έδωσε στη δημοσιότητα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για την παραγωγή χρυσού το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του 2023. Ειδικότερα, οι ποσότητες διαμορφώθηκαν σε 143.166 και 485.140 ουγγιές αντίστοιχα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, η παραγωγή του τέταρτου τριμήνου ήταν εύρωστη σε όλες τις παραγωγικές μονάδες και εναρμονισμένη με την προσδοκία της εταιρείας για ένα ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο το 2023.

Επίσης, η παραγωγή ολόκληρου του έτους (προκαταρκτικά αποτελέσματα) βρέθηκε στο μέσο του πιο μετριοπαθούς στόχου που είχε τεθεί από την Eldorado Gold και κυμαινόταν από 475.000 έως 495.000 ουγγιές, όπως είχε ανακοινωθεί στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2023. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά η παραγωγή ανά μονάδα για το σύνολο του έτους:

H παραγωγή χρυσού της Eldorado Gold στην Ελλάδα

Η παραγωγή χρυσού του τέταρτου τριμήνου στην Ολυμπιάδα ήταν ελαφρώς χαμηλότερη σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο. Συνολικά, η ετήσια παραγωγή του μεταλλείου ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ λόγω της αυξημένης παραγωγής και επεξεργασίας σε μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα του επιχειρησιακού σχεδίου μετασχηματισμού που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Μεταξύ των ενεργειών βελτιστοποίησης της λειτουργίας στην Ολυμπιάδα ήταν ο βελτιωμένος αερισμός, χάρη στον οποίο αυξήθηκε η πρόσβαση σε πολλούς χώρους εργασίας. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγικότητας στον επίπεδο τομέα του μεταλλείου, που έχει μεγαλύτερου μεγέθους μέτωπα, τα οποία επιτρέπουν τη χρήση μεθόδων γόμωσης διατρημάτων.

Οι επιδόσεις της Eldorado Gold σε Καναδά και Τουρκία

Καναδάς

Η παραγωγή χρυσού του συγκροτήματος Lamaque ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ, τόσο κατά το τέταρτο τρίμηνο όσο και για το έτος. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 29% έναντι του τρίτου τριμήνου, λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας και της αυξημένης παραγωγής του τριβείου.

Τουρκία

  • Στο Kisladag, η παραγωγή χρυσού του τέταρτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 24% έναντι του τρίτου τριμήνου, λόγω της αύξησης των τόνων που τοποθετήθηκαν στους χώρους έκπλυσης και λόγω των υψηλότερων ποσοστών καταιονισμού εντός του τριμήνου μετά τη δοκιμαστική λειτουργία του χώρου έκπλυσης του βόρειου σωρού το τρίτο τρίμηνο. Όπως αναμενόταν, το δεύτερο εξάμηνο του έτους ήταν ισχυρότερο λόγω των βελτιωμένων συστημάτων διακίνησης υλικών που περιλάμβαναν τον κύλινδρο λειοτρίβησης υψηλής πίεσης (HPGR), τους μεγαλύτερους ταινιοαποθέτες υψηλότερης δυναμικότητας και το τύμπανο συσσωμάτωσης.
  • Στο Efemcukuru, ο ρυθμός παραγωγής κατά το τέταρτο τρίμηνο ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ, αγγίζοντας κατά μέσο όρο τους 1.500 τόνους/ημέρα μαζί με υψηλότερη περιεκτικότητα σε χρυσό που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της παραγωγής χρυσού ολόκληρου του έτους σύμφωνα με το σχέδιο. Η εγκατάσταση αποθήκευσης στείρων έχει ολοκληρωθεί και θα καταστήσει δυνατή την πιο αποτελεσματική τοποθέτηση στείρων και αφύγρανση τελμάτων.

Τα κέρδη της Eldorado Gold από τις μεταλλευτικές εργασίες στην Τουρκία φορολογούνται προς τον ισχύοντα συντελεστή και ο επακόλουθος τρέχων φόρος εισοδήματος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί περαιτέρω από άλλα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, η εταιρεία προβλέπει ότι ο τουρκικός τρέχων φόρος εισοδήματος επί των κερδών του μεταλλείου, προς τον ισχύοντα συντελεστή 25%, θα μειωθεί κατά 2 εκατ. στα 4 εκατ. δολάρια.

Η αναμενόμενη μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μειώσεις από την έκπτωση φόρου λόγω επενδύσεων σε σχέση με το Kisladag και το Efemcukuru, καθώς και στον αυξημένο αντίκτυπο των αποσβέσεων από το αναπροσαρμοσμένο πάγιο ενεργητικό. Τα ανωτέρω αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις αυξήσεις που καταγράφηκαν λόγω της εξασθένησης της λίρας έναντι του δολαρίου ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του τριμήνου και λόγω της επακόλουθης δημιουργίας φορολογητέων μη πραγματοποιηθέντων συναλλαγματικών κερδών.

(Φωτό: Ο πρόεδρος και CEO της Eldorado Gold, George Burns © EPA/YANNIS KOLESIDIS)

[ΠΗΓΗ: https://www.powergame.gr/, 16/1/2024]

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

Οι πρώτες ύλες είναι η ίδια η βάση της κοινωνίας μας. Είναι παρούσες παντού στην καθημερινότητά μας και είναι καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ο χρυσός, με τις πολλαπλές και σε πολλούς άγνωστες καθημερινές εφαρμογές του, αναδεικνύει αυτό το γεγονός. Η βιώσιμη εξόρυξη χρυσού στην Ευρώπη συμβάλλει: 

  • Στην οικονομική ανάκαμψη χάρη στις μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν απευθείας στην οικονομία των κρατών μελών. 
  • Διευκόλυνση της συντριπτικής εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές χρυσού από χώρες εκτός Ευρώπης.

Όσον αφορά το πρώτο, οι άμεσες επενδύσεις για την έναρξη και λειτουργία ενός μεταλλείου χρυσού ξεκινούν από τα 100 εκατομμύρια ευρώ και για έργα μεγάλης κλίμακας συχνά ξεπερνούν και το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Εκτός από τις άμεσες επενδύσεις για την υλοποίηση μιας επιχείρησης, ένα μεταλλείο χρυσού έχει πραγματικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Οι τοπικές οικονομίες επωφελούνται από το αυξημένο επίπεδο διαβίωσης και κατανάλωσης των εργαζομένων, ενώ ορισμένες μικρές και μεσαίες εταιρείες ενισχύουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα παρέχοντας τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρειάζεται μια επιχείρηση εξόρυξης. Οι φόροι που καταβάλλονται από την εταιρεία, είτε με τη μορφή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, είτε με φόρους εισοδήματος είτε με φόρους κοινωνικής ασφάλισης, ωφελούν άμεσα τα κράτη μέλη, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πηγή εισοδήματος για να μειώσουν το εθνικό χρέος ή/και να βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές. Όσον αφορά το τελευταίο, η βιώσιμη εξόρυξη χρυσού στην Ευρώπη συνάδει πλήρως με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ που στοχεύουν στην παροχή ασφαλούς και οικονομικά προσιτής πηγής πρώτων υλών και στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Εάν τα τρέχοντα έργα εξόρυξης χρυσού προχωρήσουν στην παραγωγή, θα οδηγήσει σε αύξηση άνω του 100% της παραγωγής χρυσού στην ΕΕ. Θα ωφελούσε έναν αριθμό μεταγενέστερων βιομηχανιών από την εξόρυξη έως τα προϊόντα τελικού καταναλωτή που χρησιμοποιούν χρυσό, καθώς ωφελείται ολόκληρη η αλυσίδα αξίας.

Η ευκαιρία της Ελλάδας (μια δεκαετία μετά…)

Το 2012, το Bloomberg, με την ευκαιρία της μεταβίβασης της εκμετάλλευσης των μεταλλείων Κασσάνδρας στην Eldorado Gold και την Ελληνικός Χρυσός, δημοσίευσε ένα εκτενές άρθρο για τις προοπτικές που έχει η Ελλάδα να καταστεί η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής χρυσού στην Ευρώπη. Το άρθρο σημείωνε, πως μέσα σε μια τετραετία, δηλαδή το 2016, θα μπορούσαμε ακόμη και να ξεπεράσουμε την πρώτη Φινλανδία!

Πέρασε μια δεκαετία γραφειοκρατικής τρέλας, αλλά τελικά φαίνεται να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, προς αυτό που είχε προβλέψει ο αρθρογράφος του Bloomberg σχεδόν πριν μια δεκαετία. 

Όπως δήλωσε τον περασμένο μήνα ο CEO της Eldorado Gold, George Burns, μιλώντας στο δεύτερο Οικονομικό Φόρουμ στο Τορόντο, που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών σε συνεργασία με την Ελληνική Πρωτοβουλία – Καναδάς, το Ελληνο-Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Καναδικό Συμβούλιο Εμπορίου, «αυτή τη στιγμή έχουμε 12 εκατομμύρια ουγκιές χρυσού σε αποδεδειγμένα και πιθανά αποθέματα, το 41% αυτών εντός Ελλάδας. Τόσο η Ολυμπιάδα όσο και οι Σκουριές έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε μεταλλεία παγκόσμιας κλάσης που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες μετασχηματισμού τόσο για την εταιρεία μας όσο και για την Ελλάδα». 

Δήλωσε ακόμη πως εξελίσσοντας όλα τα στρατηγικά πρότζεκτ ανάπτυξης στην χώρα, η Ελλάδα μπορεί να εδραιωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χρυσού στην Ευρώπη. «Αυτή είναι η ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας – και μέσα από τις επενδύσεις μας πιστεύουμε ότι δείχνουμε εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και το μέλλον της» τόνισε ο κ. Burns.

Έτσι, η ανάπτυξη της μεταλλουργίας χρυσού στην Ελλάδα δεν θα εξυπηρετήσει μόνο τοπικά και εθνικά συμφέροντα, αλλά συνάδει πλήρως με τους στόχους πολιτικής της Ε.Ε. που στοχεύουν στην παροχή ασφαλούς και οικονομικά προσιτής πηγής πρώτων υλών και θα συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια της Ε.Ε. να απεξαρτοποιηθεί από τις εισαγωγές πρώτος υλών, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, από τρίτες χώρες.