Tag Archives: Ολυμπιαδα

ELDORADO GOLD: ΜΕ 485.140 ΟΥΓΓΙΕΣ ΧΡΥΣΟΥ ΤΟ 2023 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 143.166 ΟΥΓΓΙΩΝ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

Η Eldorado Gold Corporation έδωσε στη δημοσιότητα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για την παραγωγή χρυσού το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του 2023. Ειδικότερα, οι ποσότητες διαμορφώθηκαν σε 143.166 και 485.140 ουγγιές αντίστοιχα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, η παραγωγή του τέταρτου τριμήνου ήταν εύρωστη σε όλες τις παραγωγικές μονάδες και εναρμονισμένη με την προσδοκία της εταιρείας για ένα ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο το 2023.

Επίσης, η παραγωγή ολόκληρου του έτους (προκαταρκτικά αποτελέσματα) βρέθηκε στο μέσο του πιο μετριοπαθούς στόχου που είχε τεθεί από την Eldorado Gold και κυμαινόταν από 475.000 έως 495.000 ουγγιές, όπως είχε ανακοινωθεί στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2023. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά η παραγωγή ανά μονάδα για το σύνολο του έτους:

H παραγωγή χρυσού της Eldorado Gold στην Ελλάδα

Η παραγωγή χρυσού του τέταρτου τριμήνου στην Ολυμπιάδα ήταν ελαφρώς χαμηλότερη σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο. Συνολικά, η ετήσια παραγωγή του μεταλλείου ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ λόγω της αυξημένης παραγωγής και επεξεργασίας σε μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα του επιχειρησιακού σχεδίου μετασχηματισμού που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Μεταξύ των ενεργειών βελτιστοποίησης της λειτουργίας στην Ολυμπιάδα ήταν ο βελτιωμένος αερισμός, χάρη στον οποίο αυξήθηκε η πρόσβαση σε πολλούς χώρους εργασίας. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγικότητας στον επίπεδο τομέα του μεταλλείου, που έχει μεγαλύτερου μεγέθους μέτωπα, τα οποία επιτρέπουν τη χρήση μεθόδων γόμωσης διατρημάτων.

Οι επιδόσεις της Eldorado Gold σε Καναδά και Τουρκία

Καναδάς

Η παραγωγή χρυσού του συγκροτήματος Lamaque ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ, τόσο κατά το τέταρτο τρίμηνο όσο και για το έτος. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 29% έναντι του τρίτου τριμήνου, λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας και της αυξημένης παραγωγής του τριβείου.

Τουρκία

  • Στο Kisladag, η παραγωγή χρυσού του τέταρτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 24% έναντι του τρίτου τριμήνου, λόγω της αύξησης των τόνων που τοποθετήθηκαν στους χώρους έκπλυσης και λόγω των υψηλότερων ποσοστών καταιονισμού εντός του τριμήνου μετά τη δοκιμαστική λειτουργία του χώρου έκπλυσης του βόρειου σωρού το τρίτο τρίμηνο. Όπως αναμενόταν, το δεύτερο εξάμηνο του έτους ήταν ισχυρότερο λόγω των βελτιωμένων συστημάτων διακίνησης υλικών που περιλάμβαναν τον κύλινδρο λειοτρίβησης υψηλής πίεσης (HPGR), τους μεγαλύτερους ταινιοαποθέτες υψηλότερης δυναμικότητας και το τύμπανο συσσωμάτωσης.
  • Στο Efemcukuru, ο ρυθμός παραγωγής κατά το τέταρτο τρίμηνο ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ, αγγίζοντας κατά μέσο όρο τους 1.500 τόνους/ημέρα μαζί με υψηλότερη περιεκτικότητα σε χρυσό που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της παραγωγής χρυσού ολόκληρου του έτους σύμφωνα με το σχέδιο. Η εγκατάσταση αποθήκευσης στείρων έχει ολοκληρωθεί και θα καταστήσει δυνατή την πιο αποτελεσματική τοποθέτηση στείρων και αφύγρανση τελμάτων.

Τα κέρδη της Eldorado Gold από τις μεταλλευτικές εργασίες στην Τουρκία φορολογούνται προς τον ισχύοντα συντελεστή και ο επακόλουθος τρέχων φόρος εισοδήματος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί περαιτέρω από άλλα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, η εταιρεία προβλέπει ότι ο τουρκικός τρέχων φόρος εισοδήματος επί των κερδών του μεταλλείου, προς τον ισχύοντα συντελεστή 25%, θα μειωθεί κατά 2 εκατ. στα 4 εκατ. δολάρια.

Η αναμενόμενη μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μειώσεις από την έκπτωση φόρου λόγω επενδύσεων σε σχέση με το Kisladag και το Efemcukuru, καθώς και στον αυξημένο αντίκτυπο των αποσβέσεων από το αναπροσαρμοσμένο πάγιο ενεργητικό. Τα ανωτέρω αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις αυξήσεις που καταγράφηκαν λόγω της εξασθένησης της λίρας έναντι του δολαρίου ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του τριμήνου και λόγω της επακόλουθης δημιουργίας φορολογητέων μη πραγματοποιηθέντων συναλλαγματικών κερδών.

(Φωτό: Ο πρόεδρος και CEO της Eldorado Gold, George Burns © EPA/YANNIS KOLESIDIS)

[ΠΗΓΗ: https://www.powergame.gr/, 16/1/2024]

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

Οι πρώτες ύλες είναι η ίδια η βάση της κοινωνίας μας. Είναι παρούσες παντού στην καθημερινότητά μας και είναι καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ο χρυσός, με τις πολλαπλές και σε πολλούς άγνωστες καθημερινές εφαρμογές του, αναδεικνύει αυτό το γεγονός. Η βιώσιμη εξόρυξη χρυσού στην Ευρώπη συμβάλλει: 

  • Στην οικονομική ανάκαμψη χάρη στις μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν απευθείας στην οικονομία των κρατών μελών. 
  • Διευκόλυνση της συντριπτικής εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές χρυσού από χώρες εκτός Ευρώπης.

Όσον αφορά το πρώτο, οι άμεσες επενδύσεις για την έναρξη και λειτουργία ενός μεταλλείου χρυσού ξεκινούν από τα 100 εκατομμύρια ευρώ και για έργα μεγάλης κλίμακας συχνά ξεπερνούν και το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Εκτός από τις άμεσες επενδύσεις για την υλοποίηση μιας επιχείρησης, ένα μεταλλείο χρυσού έχει πραγματικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Οι τοπικές οικονομίες επωφελούνται από το αυξημένο επίπεδο διαβίωσης και κατανάλωσης των εργαζομένων, ενώ ορισμένες μικρές και μεσαίες εταιρείες ενισχύουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα παρέχοντας τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρειάζεται μια επιχείρηση εξόρυξης. Οι φόροι που καταβάλλονται από την εταιρεία, είτε με τη μορφή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, είτε με φόρους εισοδήματος είτε με φόρους κοινωνικής ασφάλισης, ωφελούν άμεσα τα κράτη μέλη, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πηγή εισοδήματος για να μειώσουν το εθνικό χρέος ή/και να βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές. Όσον αφορά το τελευταίο, η βιώσιμη εξόρυξη χρυσού στην Ευρώπη συνάδει πλήρως με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ που στοχεύουν στην παροχή ασφαλούς και οικονομικά προσιτής πηγής πρώτων υλών και στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Εάν τα τρέχοντα έργα εξόρυξης χρυσού προχωρήσουν στην παραγωγή, θα οδηγήσει σε αύξηση άνω του 100% της παραγωγής χρυσού στην ΕΕ. Θα ωφελούσε έναν αριθμό μεταγενέστερων βιομηχανιών από την εξόρυξη έως τα προϊόντα τελικού καταναλωτή που χρησιμοποιούν χρυσό, καθώς ωφελείται ολόκληρη η αλυσίδα αξίας.

Η ευκαιρία της Ελλάδας (μια δεκαετία μετά…)

Το 2012, το Bloomberg, με την ευκαιρία της μεταβίβασης της εκμετάλλευσης των μεταλλείων Κασσάνδρας στην Eldorado Gold και την Ελληνικός Χρυσός, δημοσίευσε ένα εκτενές άρθρο για τις προοπτικές που έχει η Ελλάδα να καταστεί η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής χρυσού στην Ευρώπη. Το άρθρο σημείωνε, πως μέσα σε μια τετραετία, δηλαδή το 2016, θα μπορούσαμε ακόμη και να ξεπεράσουμε την πρώτη Φινλανδία!

Πέρασε μια δεκαετία γραφειοκρατικής τρέλας, αλλά τελικά φαίνεται να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, προς αυτό που είχε προβλέψει ο αρθρογράφος του Bloomberg σχεδόν πριν μια δεκαετία. 

Όπως δήλωσε τον περασμένο μήνα ο CEO της Eldorado Gold, George Burns, μιλώντας στο δεύτερο Οικονομικό Φόρουμ στο Τορόντο, που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών σε συνεργασία με την Ελληνική Πρωτοβουλία – Καναδάς, το Ελληνο-Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Καναδικό Συμβούλιο Εμπορίου, «αυτή τη στιγμή έχουμε 12 εκατομμύρια ουγκιές χρυσού σε αποδεδειγμένα και πιθανά αποθέματα, το 41% αυτών εντός Ελλάδας. Τόσο η Ολυμπιάδα όσο και οι Σκουριές έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε μεταλλεία παγκόσμιας κλάσης που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες μετασχηματισμού τόσο για την εταιρεία μας όσο και για την Ελλάδα». 

Δήλωσε ακόμη πως εξελίσσοντας όλα τα στρατηγικά πρότζεκτ ανάπτυξης στην χώρα, η Ελλάδα μπορεί να εδραιωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χρυσού στην Ευρώπη. «Αυτή είναι η ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας – και μέσα από τις επενδύσεις μας πιστεύουμε ότι δείχνουμε εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και το μέλλον της» τόνισε ο κ. Burns.

Έτσι, η ανάπτυξη της μεταλλουργίας χρυσού στην Ελλάδα δεν θα εξυπηρετήσει μόνο τοπικά και εθνικά συμφέροντα, αλλά συνάδει πλήρως με τους στόχους πολιτικής της Ε.Ε. που στοχεύουν στην παροχή ασφαλούς και οικονομικά προσιτής πηγής πρώτων υλών και θα συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια της Ε.Ε. να απεξαρτοποιηθεί από τις εισαγωγές πρώτος υλών, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, από τρίτες χώρες.

 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ… ΧΡΥΣΑΦΙ ΥΨΟΥΣ $1,9 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Μέσω της εν λόγω επένδυσης, η Ελλάδα αναμένεται να αναδειχθεί ως κορυφαία χώρα-παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη.

Ένα νέο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσω του οποίου φιλοδοξεί κάνοντας πράξη την υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, να την μετατρέψει σε πηγή ευημερίας, εξέλιξης και προόδου για όλους, δημιουργώντας οφέλη για την εθνική οικονομία, την απασχόληση, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον, υλοποιεί η Ελληνικός Χρυσός. 

Μέσω της εν λόγω επένδυσης, η Ελλάδα αναμένεται να αναδειχθεί ως κορυφαία χώρα-παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται πως η Ελληνικός Χρυσός λειτουργεί από το 2012 ως θυγατρική της Καναδικής Eldorado Gold Corporation, μεταλλευτικής εταιρείας που έχει συμπληρώσει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Μάλιστα, έχοντας ως έδρα το Βανκούβερ του Καναδά, διαχειρίζεται μεταλλευτικά έργα σε Καναδά, Ελλάδα, Τουρκία, Βραζιλία, Σερβία και Ρουμανία, ενώ είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης.

Τι έργα σχεδιάζονται ανά μεταλλείο;

Στο πλαίσιο του καινούριου επενδυτικού σχεδίου, η Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει ανά μεταλλείο μια σειρά από έργα και εν γένει παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα:

Στην Ολυμπιάδα θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού προς αύξηση της δυνατότητας τροφοδοσίας σε 650.000 τόνους/έτος, με κατάργηση της κατασκευής νέου εργοστασίου στην περιοχή του Μάδεμ Λάκκου.

Παράλληλα, μέσω της στρατηγικής επιλογής μείωσης της παραγωγής της γ’ φάσης λειτουργίας από 800.000 τόνους/έτος σε 650.000 τόνους/έτος, θα επιτευχθεί η παράταση ζωής του μεταλλείου, με την ταυτόχρονη  διατήρηση των θέσεων εργασίας για ακόμη περισσότερα χρόνια.

Όλα τα έργα αναβάθμισης υλοποιούνται εντός των ορίων της υφιστάμενης έκτασης δραστηριοποίησης, ενώ θα υπάρξει αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης νερού, καθώς επίσης και η εφαρμογή μιας καινοτόμου τεχνολογίας (λιθογόμωση πάστας) με χρήση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των υπόγειων στοών μετά την εκμετάλλευση, συμβάλλοντας στην μείωση αποθήκευσης τελμάτων και τον περιορισμό της μεταφοράς αποβλήτων.

Σε ότι αφορά στις Σκουριές, λειτουργεί ένα εργοστάσιο εμπλουτισμού μεταλλεύματος, για την παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού-χρυσού προς εξαγωγή σε εργοστάσια κατεργασίας. Διαδικασία που με τη σειρά της υιοθετεί τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες σε κάθε πτυχή της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της διαχείρισης μεταλλευτικών καταλοίπων και υδάτων.

Εκτιμάται πως θα επιτευχθεί σημαντική μείωση στο συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο, με εφαρμογή της τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης και την κατασκευή ενός νέου Oλοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων.

Στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και τον λιμένα Στρατωνίου, βρίσκονται σε εξέλιξη διερευνητικές γεωτρήσεις για τον εντοπισμό νέων, όσο και οικονομικά βιώσιμων αποθεμάτων. Παράλληλα, αναβαθμίζονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και ο λιμένας Στρατωνίου, ενώ στο χώρο ξηρής απόθεσης Κοκκινόλακκα χρησιμοποιείται η προηγμένη τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης, ενσωματώνοντας υλικά που προέρχονται από τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των παλαιών χώρων απόθεσης, καθώς και τα τέλματα και στείρα, που παράγονται από τις δραστηριότητες του μεταλλείου Ολυμπιάδας.

Πολλαπλά κέρδη και οφέλη 

Με βάση το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός, από τα $1,9 δισ. επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το $1 δισ. αναμένεται να υλοποιηθεί και διατεθεί εντός της πρώτης πενταετίας. Τα δε εκτιμώμενα κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο, όπως λ.χ. δικαιώματα εκμετάλλευσης, φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές, θα διαμορφωθούν στα €2 δισεκατομμύρια.

Παράλληλα, τα έσοδα από τα μεταλλευτικά δικαιώματα για το κράτος και την τοπική κοινωνία της βορειοανατολικής Χαλκιδικής εκτιμάται πως θα ξεπεράσουν τα €191 εκατ.

Όσο για την αξία των εξαγωγών που θα προκύψουν από το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός, αναμένεται να φτάσει στα €11,3 δισ., συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος στο εθνικό ισοζύγιο πληρωμών.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ύψος της αξίας των αγορών σε επίπεδο αγαθών και υπηρεσιών από μέρους Ελλήνων προμηθευτών, καθώς θα υπερβεί τα €3,5 δισεκατομμύρια.

Οι δε άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, θα διαμορφωθούν σε 5.000. Μέγεθος, που είναι κατά 1.400 θέσεις εργασίας αυξημένο σε σχέση με ότι ισχύει σήμερα. Αξιοσημείωτο είναι και το πλήθος των επιπλέον θέσεων εργασίας σε σχέση με τις απαιτούμενες κατασκευαστικές εργασίες, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν στις 900. Όπως υπογραμμίζουν τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός, διαχρονική προτεραιότητα για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας δίνεται στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη, όπου και εδρεύει η επένδυση και τα Μεταλλεία. 

Μάλιστα, $80 εκατ. θα διατεθούν για σημαντικές επενδύσεις στον Δήμο Αριστοτέλη, αφορώντας σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με ενημέρωση από μέρους της εταιρείας, ποσό $15 εκατομμυρίων θα διατεθούν για έργα εντός της πρώτης 5ετίας. 

Τα δε κέρδη για την τοπική κοινωνία και οικονομία δεν σταματούν εδώ, καθώς μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, η αποκατεστημένη γη θα αποδοθεί στις τοπικές κοινότητες για νέες χρήσεις, όπως λ.χ. γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία κ.ά.

Επιπροσθέτως, αναμένεται να υπάρξει σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Σκουριές, χάρη στην επένδυση συνολικά €130 εκατ. για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, που περιλαμβάνει από την κατασκευή νέου χώρου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων και μιας νέας μονάδας κατεργασίας νερού, με υψηλό βαθμό απόκρισης σε ακραία καιρικά φαινόμενα και προοπτική παροχής καθαρού νερού για άρδευση στην τοπική κοινότητα, μέχρι τον μικρότερο όγκο των μεταλλευτικών καταλοίπων (2 χώροι απόθεσης γίνονται 1) και μεγαλύτερη ασφάλεια στη διαχείριση και αποθήκευση τους, με την πλήρη επαναπλήρωση του επιφανειακού και του υπόγειου ορύγματος μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.

 

[ΠΗΓΗ: https://emea.gr/, 12/11/2023]

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Λίθιο από γεωθερμία, δοκιμαστικές γεωτρήσεις χωρίς… γεώτρηση και απόθεση τελμάτων με 40% λιγότερο αποτύπωμα! Επιστημονική φαντασία; Όχι… απλά, το άμεσο μέλλον της εξόρυξης!

Τον Μάρτιο του 2022, όπως μας πληροφορεί ο έγκυρος ιστότοπος του National Geographic, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διοχέτευσε περισσότερους ομοσπονδιακούς πόρους προς τον τομέα της εξόρυξης μετάλλων και ορυκτών απαραίτητων για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων (EV), συμπεριλαμβανομένων του νικελίου, του κοβαλτίου, του γραφίτη και του λιθίου. Η προεδρική οδηγία ανέδειξε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πραγματικότητες στο επίκεντρο της μετάβασης της πράσινης ενέργειας: Για να περάσουμε από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς άνθρακα και σε ηλεκτρικά οχήματα, χρειαζόμαστε περισσότερη εξόρυξη – η οποία διαχρονικά έχει δαιμονοποιηθεί ως περιβαλλοντικά ασύμβατη δραστηριότητα.

Η εξόρυξη περιλαμβάνει την εκσκαφή μεταλλεύματος από το έδαφος, τη μεταφορά του σε εργοστάσια επεξεργασίας, τη σύνθλιψή του, τον διαχωρισμό και τον καθαρισμό των μετάλλων και στη συνέχεια τη διάθεση των αποβλήτων. Διαδικασίες που καταναλώνουν ενέργεια, πόρους, νερό και παράγουν κατάλοιπα.

Αλλά μια σειρά αναδυόμενων τεχνολογιών, από την τεχνητή νοημοσύνη έως τη δέσμευση άνθρακα, θα μπορούσε να κάνει την εξόρυξη των λεγόμενων κρίσιμων ορυκτών και μετάλλων που απαιτούνται για αυτήν την ενεργειακή μετάβαση πιο βιώσιμη από ό,τι είναι σήμερα. Με τη ζήτηση για αυτά τα υλικά να αναμένεται να αυξηθεί καθώς ο πλανήτης απομακρύνεται από τα ορυκτά καύσιμα και αγκαλιάζει την ηλιακή, την αιολική και τα ηλεκτρικά οχήματα, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον τόσο από κυβερνήσεις όσο και από τον ιδιωτικό τομέα να φέρουν νέες τεχνολογίες στην αγορά και γρήγορα.

Ο Douglas Hollett, ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, (DOE) για τα κρίσιμα ορυκτά και υλικά, εκφράζοντας τη θέση του Υπουργείου, θεωρεί πως «η εξασφάλιση κρίσιμων ορυκτών δεν μπορεί απλώς να είναι θέμα εύρεσης των πόρων που χρειαζόμαστε για την εξόρυξής τους. Θα πρέπει να καταλήξουμε με τις χαμηλότερες στοχευμένες επιπτώσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας, καθώς εξετάζουμε τα πάντα, από τη φάση της εξερεύνησης μέχρι την εξόρυξη, την επεξεργασία και μετά το τέλος της ζωής των προϊόντων που χρησιμοποιούνται τα εξορυσσόμενα υλικά», λέει ο Hollett.

Ερευνητική γεώτρηση χωρίς… τρυπάνι!

Πολύ πριν κατασκευαστεί ένα ορυχείο, οι γεωλόγοι στέλνονται στο πεδίο για διερευνητικές γεωτρήσεις στο έδαφος και την αναζήτηση των πολύτιμων κοιτασμάτων. Η εξερεύνηση είναι συνήθως το λιγότερο επιζήμιο για το περιβάλλον στάδιο της εξόρυξης, αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων εξερεύνησης ορυκτών πιστεύουν ότι μπορούν να την αντικαταστήσουν με την «εξόρυξη δεδομένων» (data mining).

Μία από αυτές είναι η startup KoBold Metals, η οποία χρησιμοποιεί εξελιγμένα εργαλεία πληροφορικής και τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) για να αναζητήσει στοιχεία για αποθέσεις μετάλλων μπαταρίας σε τεράστιους όγκους δημόσιων και ιστορικών δεδομένων, καθώς και δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία κατά τη διάρκεια προγραμμάτων πεδίου που καθοδηγούνται από AI. Με την υποστήριξη της Breakthrough Energy Ventures του Bill Gates, το KoBold στοχεύει να πολλαπλασιάσει τα ποσοστά επιτυχίας 20 φορές σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθοδους έρευνας πεδίου, μειώνοντας την ποσότητα του εδάφους που πρέπει να διαταραχθεί για την εύρεση νέων κοιτασμάτων.

Η Holly Bridgwater, γεωλόγος πεδίου στην αυστραλιανή εταιρεία καινοτομίας σε θέματα γεωεπιστημών, Unearthed, πιστεύει ότι ο στόχος της KoBold είναι «εφικτός» δεδομένου του πολύ χαμηλού ποσοστού επιτυχίας του τομέα εξόρυξης: Σήμερα, οι γεωλόγοι εκτιμούν ότι λιγότερο από μία στις 100 τοποθεσίες που ερευνώνται για εξόρυξη γίνεται στην πραγματικότητα ορυχείο.

Η KoBold πραγματοποιεί επιτόπια έρευνα αυτό το καλοκαίρι σε διάφορες τοποθεσίες στον Καναδά και τη Ζάμπια, όπου έχει βρει στοιχεία για κοιτάσματα νικελίου και κοβαλτίου. Ωστόσο, ο συνιδρυτής και πρόεδρος της KoBold, Josh Goldman λέει ότι η εταιρεία απέχει «δύο χρόνια ή περισσότερα» από το να αποφασίσει αν αξίζει να εξορύξουμε κάποιο από αυτά. Εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να ανακαλύψει καλά κρυμμένα αλλά ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας μεταλλεύματα, αυτό θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις της εξόρυξης, λέει ο Goldman.

«Αν βρεθούν κοιτάσματα χαμηλής ποιότητας, πρέπει να εξορυχθεί μια τεράστια ποσότητα υλικού» για να εξαχθεί το μέταλλο, λέει ο Goldman. «Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και μια τεράστια ποσότητα επιπλέον καταλοίπων. Η εύρεση κοιτασμάτων πραγματικά υψηλής ποιότητας είναι κρίσιμης σημασίας.»

Λίθιο από… άλμη!

Η ανακάλυψη μεταλλευμάτων υψηλότερης ποιότητας θα μπορούσε να μειώσει τον αντίκτυπο της εξόρυξης, αλλά οποιαδήποτε παραδοσιακή διαδικασία εξόρυξης με την ανάσυρση, την σύνθλιψη και την επεξεργασία των πετρωμάτων είναι πολύ ενεργοβόρα. Ο τομέας εξόρυξης αντιπροσωπεύει το 6% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης και το 22% των παγκόσμιων βιομηχανικών εκπομπών. Ενώ πολλές εταιρείες εξόρυξης έχουν αρχίσει να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και ορισμένες πειραματίζονται με εναλλακτικές μεταφορές, όπως φορτηγά με καύσιμο υδρογόνο, ο κλάδος εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα για την τροφοδοσία των βαρέων μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων που απαιτούν ενέργεια.

Για τουλάχιστον ένα κρίσιμο ορυκτό, το λίθιο, μπορεί να υπάρχει καθαρότερο μονοπάτι προς τα εμπρός. Ως γνωστόν, χρησιμοποιείται κατά κόρον στις μπαταρίες που τροφοδοτούν τα πάντα, από smartphones έως ηλεκτρικά οχήματα. Η παγκόσμια ζήτηση για λίθιο θα μπορούσε να αυξηθεί περισσότερο από 40 φορές έως το 2040, ειδικά εάν η χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων γενικευτεί.

Για δεκαετίες, οι ερευνητές έχουν εξετάσει τη δυνατότητα εξαγωγής λιθίου από γεωθερμική άλμη – τα ζεστά, πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία νερά που ορισμένοι γεωθερμικοί σταθμοί φέρνουν στην επιφάνεια από τα βάθη της Γης για να παράγουν ενέργεια. Η ιδέα, λέει ο Michael Whittaker, ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Πόρων Λιθίου στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Berkeley του DOE, είναι να τροφοδοτήσει ολόκληρη τη διαδικασία εξαγωγής λιθίου χρησιμοποιώντας γεωθερμική ενέργεια. Η αφαίρεση του λιθίου από την γεωθερμική άλμη έχει επίσης το πλεονέκτημα της χρήσης μικρότερης ποσότητας νερού από τις τεράστιες, υπαίθριες λίμνες εξάτμισης που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση λιθίου από τα πιο ρηχά νερά πλούσια σε ορυκτά που κρύβονται κάτω από τα αλίπεδα στην Αργεντινή και τη Χιλή.

Πρέπει να ξεπεραστούν μεγάλα εμπόδια προτού ληφθούν μεγάλες ποσότητες λιθίου μέσω της γεωθερμικής διαδικασίας. Ο Whittaker λέει ότι η περιεκτικότητα σε λίθιο της γεωθερμικής άλμης είναι «σχετικά χαμηλή» σε σύγκριση με αντίστοιχες θέσεις της Νότιας Αμερικής. Στην άλμη, άλλα στοιχεία, όπως το νάτριο και το κάλιο, τείνουν να υπάρχουν σε πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις από το λίθιο, παρεμποδίζοντας την εξαγωγή του. Επί του παρόντος, λέει ο Whittaker, οι χειριστές γεωθερμικών εγκαταστάσεων φέρνουν καυτή άλμη στην επιφάνεια και εγχέουν την εξαντλημένη άλμη πίσω στο έδαφος πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να εξαχθεί το λίθιο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να πάρουν από τη διαδικασία όση ποσότητα θα μπορούσαν.

Παρά τις τεχνικές προκλήσεις η DOE και οι εταίροι του ιδιωτικού τομέα βλέπουν πολλά υποσχόμενα στη γεωθερμική μέθοδο. Οι πρόχειρες εκτιμήσεις που βασίζονται σε μετρήσεις των χημικών χαρακτηριστικών και του όγκου της άλμης υποδηλώνουν ότι μια τεράστια ποσότητα λιθίου κρύβεται κάτω από μια υπερ-αλμυρή λίμνη στη Νότια Καλιφόρνια, γνωστή ως Θάλασσα Σάλτον.

Απόθεση μεταλλευτικών καταλοίπων με 40% μικρότερο αποτύπωμα!

Όλα τα μεταλλεία παράγουν μια μορφή επεξεργασμένων καταλοίπων που ονομάζονται τέλματα. Για χρόνια η υγρή μάζα των αποβλήτων αυτών αποτελούσε το σημείο τριβής με περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς ανάμεσα στα βουνά των υπολειμμάτων της εξόρυξης υπήρχαν βαριά και άλλα μέταλλα που θα μπορούσαν να ρυπάνουν το περιβάλλον της περιοχής. Ταυτόχρονα, η αλόγιστη σπατάλη νερού υπήρξε μια ακόμη παράμετρο, που δημιουργούσε προβληματισμό στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων. Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά που απασχολούν δικαίως τους περιβαλλοντικά ενεργούς πολίτες, αλλά και τις επιχειρήσεις που σέβονται την τοπική κοινότητα, βρίσκεται όπως σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις στην τεχνολογία. Εδώ και κάποια χρόνια έχει αναπτυχθεί μια μέθοδος διαχείρισης αποβλήτων που ονομάζεται ξηρή απόθεση.

Οι ξηρές αποθέσεις αποβλήτων κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη μεταλλευτική βιομηχανία, καθώς συνδέονται με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την αποθήκευση των αποβλήτων, ενώ επιπλέον ενσωματώνονται καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης. Παραδοσιακά τα τέλματα αποθηκεύονταν σε υγρή μορφή σε μεγάλες εγκαταστάσεις, που αποκαλούνται λίμνες τελμάτων. Προηγμένη όμως τεχνολογία επιτρέπει στις σύγχρονες μονάδες να αφαιρέσουν το νερό από τα τέλματα αυτά, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα αμμώδες, ξηρό υλικό. Αυτό στη συνέχεια στοιβάζεται και συμπιέζεται αποφέροντας τεράστια πλεονεκτήματα σε ό, τι αφορά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Η διεθνής πρακτική έχει δείξει πως η ξηρή απόθεση συμβάλει στην μικρότερη κατάληψη επιφάνειας των τελμάτων, αλλά και στην εξοικονόμηση νερού, το οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί και να χρησιμοποιηθεί και πάλι στην παραγωγική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, η τεχνολογία των σημείων απόθεσης των στερεών πλέον τελμάτων συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των γεωτεχνικών κινδύνων. Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως μέσω της μεθόδου αυτής, ένα μεταλλείο μπορεί να εξασφαλίσει πως τα βαρέα μέταλλα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το περιβάλλον δεν θα διαρρεύσουν στο υπέδαφος και τους υδροφόρους ορίζοντες της περιοχής. Υπολογίζεται πως το συνολικό αποτύπωμα του έργου διαχείρισης τελμάτων μειώνεται κατά 40% με την μέθοδο της ξηρής απόθεσης. Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης τελμάτων με την μέθοδο της ξηρής απόθεσης αποτελούν μια ιδιαίτερα δαπανηρή επένδυση, που όμως εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη προσφέρει και νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του έργου.

Στην Ελλάδα η πρωτοπόρος μέθοδος εφαρμόζεται από την Ελληνικός Χρυσός, την εταιρεία που διαχειρίζεται τα μεταλλεία Κασσάνδρας στην Χαλκιδική. Ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης που ήδη λειτουργεί στον Κοκκινόλακκα αποτελεί έναν σύγχρονο, ενοποιημένο και κατάλληλα προστατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε βάσει της βέλτιστης και πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για την ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση και εναπόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων από τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου. Σε αυτόν γίνεται διαχείριση και των μεταλλευτικών καταλοίπων της προγενέστερης δραστηριότητας (1976-1995). Στην Ελληνικός Χρυσός τονίζουν την επιτακτική ανάγκη που υπήρχε για κατάργηση των παλαιών χώρων απόθεσης και την δημιουργία ενός νέου ενοποιημένου χώρου, με προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία έχει εντάξει στον σχεδιασμό της τη δημιουργία ενός δεύτερου χώρου ξηρής απόθεσης στις Σκουριές, ένα υψηλής περιεκτικότητας κοίτασμα χρυσού-χαλκού. Κι εδώ προτεραιότητα παραμένει η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, απελευθερώνοντας εκτάσεις που δεν θα χρησιμοποιούνταν χωρίς την τεχνολογία αυτή (486 στρέμματα στη λεκάνη του «Λοτσάνικου») και  εξοικονομώντας σημαντικές ποσότητες νερού από τη διαδικασία της αφύγρανσης. Με την ολοκλήρωση μάλιστα της δραστηριότητας, ο χώρος ξηρής απόθεσης θα ενσωματωθεί πλήρως στο ανάγλυφο της περιοχής μέσω του έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης.