Η μεταλλευτική στον 21ο αιώνα

Οι εξελίξεις σε επίπεδο τεχνολογικής καινοτομίας έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Σήμερα η τεχνολογία είναι παντού, αλλάζοντας τα δεδομένα της διεθνούς αγοράς με αστραπιαίες ταχύτητες. Οι επιχειρήσεις γίνονται πιο εξωστρεφείς και επιδιώκουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Έτσι αναδιαμορφώνουν τους κανόνες και διεκδικούν κορυφαίες θέσεις στον εκάστοτε τομέα.

Κάθε πρωτοβουλία τεχνολογικής εξέλιξης στοχεύει όχι απλώς στην επιβίωση, αλλά κυρίως στην περαιτέρω ανάπτυξη κάθε οργανισμού ξεχωριστά αλλά και της αγοράς εν γένει. Σε αυτήν ακριβώς την τροχιά κινούνται και οι μεταλλευτικές εταιρείες για να μην χάσουν το τρένο της νέας εποχής.

Ιστορικά, η εξορυκτική βιομηχανία υπήρξε αρκετά συντηρητική όσον αφορά την υιοθέτηση νέων μεθόδων και τεχνολογιών, λόγω έλλειψης οικονομικών κινήτρων για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αλλά και λόγω του ισχυρού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητές της. Ωστόσο, οι εταιρείες έχουν μεγάλο κίνητρο να παρακολουθούν την κατάσταση τόσο του προσωπικού όσο και του εξοπλισμού γι’ αυτό έχουν αρχίσει να συνεργάζονται με κατασκευαστές εξοπλισμού (OEM) για την εφαρμογή συνδεδεμένων λειτουργιών.

Τα τελευταία 25 χρόνια η μεταλλευτική βιομηχανία έχει εξελιχθεί ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως λόγω της τεχνολογικής προόδου καθώς και των κανονισμών που έχουν θεσπιστεί από διεθνείς φορείς και διέπουν τον κλάδο. Ταυτόχρονα, νέες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενη ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατ’ επέκταση για συγκεκριμένα μέταλλα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση του χαλκού, ο οποίος αποτελεί βασικό στοιχείο για την κατασκευή ανεμογεννητριών, ηλεκτρικών καλωδίων και πολλών άλλων υλικών που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτροδότηση.

Οι εξελίξεις σε επίπεδο τεχνολογικής καινοτομίας έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής βιομηχανίας. Από την εξερεύνηση έως την εξόρυξη και την εξαγωγή μεταλλευμάτων στο εξωτερικό, η τεχνολογία έχει πλέον εισέλθει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για παράδειγμα, νέα εργαλεία και εξειδικευμένα λογισμικά χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση της επιφάνειας του εδάφους και του υπεδάφους, βοηθώντας τις εταιρείες να αξιολογήσουν εάν ένα απόθεμα πληροί τις προδιαγραφές ώστε να προχωρήσει η διαδικασία εξόρυξης, αποφεύγοντας τη διενέργεια μη αναγκαίων γεωτρήσεων. Επιπλέον, η χρήση  εξειδικευμένου εξοπλισμού επιτρέπει στις εταιρείες να λαμβάνουν άμεσα αποτελέσματα όσον αφορά το είδος των μετάλλων που περιέχει ένα απόθεμα, με αποτέλεσμα την υλοποίηση μίας πιο στοχευμένης και αποδοτικής διαδικασίας εξερεύνησης και εξόρυξης.

Σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις σημειώθηκαν και ως προς τη βελτίωση της ανάκτησης μετάλλων από μεταλλοφόρα πετρώματα καθώς και από παλαιά ορυχεία και χώρους εναπόθεσης τελμάτων κατεργασίας. Ειδικότερα, για χώρες όπως η Ελλάδα, αυτού του είδους εξελίξεις μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που είχαν προκληθεί από την εξόρυξη μετάλλων στο παρελθόν.

Η σημερινή μεταλλευτική δραστηριότητα οφείλει να είναι υπεύθυνη και πολλαπλά ωφέλιμη για τον τόπο και την κοινωνία. Έτσι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεταλλευτικής, με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, αλλά και στις πλέον βέλτιστες πρακτικές, με στόχο να ξεκλειδώσει κάθε δυνατότητα εξέλιξης και να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της δραστηριότητας. Τα σύγχρονα μεταλλεία λειτουργούν υπό το πλέον αυστηρό πλαίσιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας, διαθέτοντας μέχρι και συστήματα 4G/LTE, δηλαδή ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων μέσα στις στοές, παρέχοντας ασύρματη επικοινωνία σε κάθε σημείο του μεταλλείου.

Εκτός από την έμφαση που δίνεται στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, η σύγχρονη μεταλλευτική βιομηχανία επικεντρώνεται, επίσης, στην κοινωνική ευημερία καθώς και την εξασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων. Οι εργασιακές συνθήκες στον κλάδο έχουν βελτιωθεί καθώς οι εξελίξεις στη ρομποτική τεχνολογία και στα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης έχουν οδηγήσει σε ασφαλέστερους τρόπους εξόρυξης μετάλλων, καταναλώνοντας παράλληλα λιγότερη ενέργεια.

Ήδη το πρώτο βήμα έγινε: Ερευνητές της κινεζικής εταιρείας Baidu Research Robotics και του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, στις ΗΠΑ κατασκεύασαν αυτόνομο ρομποτικό εκσκαφέα λατομείων, ικανό να λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το πρωτότυπο μηχάνημα θα αντιμετωπίσει ελλείψεις ειδικευμένου προσωπικού και είναι ικανό να βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλείας σε λατομεία και εργοτάξια σε όλο τον κόσμο.

Πιθανότατα η μέρα της από απόστασης εξόρυξης μεταλλευμάτων, χωρίς την παρουσία εργαζομένων στις στοές να μην είναι πολύ μακριά…

(Με στοιχεία από economy today)