ΔΩΡΕΑΝ TEST ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤO ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Τo Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, ενημερώνει για μια δυνατότητα πολύ σημαντική για όποιον θέλει να βεβαιωθεί αν διατηρεί επαρκή αριθμό αντισωμάτων έναντι του κορωνοϊού (μετά από εμβολιασμό ή νόσηση) ή αν έχει υπάρξει φορέας του κορωνοϊού χωρίς να τον έχει εκδηλώσει κάποιο σύμπτωμα (σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιήσει το εμβόλιο).

Ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει δωρεάν έλεγχο αντισωμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το Κέντρο Υγείας για τη συγκεκριμένη εξέταση, μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 2372350000 στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου

Ο Αντιδήμαρχος Ζερβοχωρίων Χρήστος Κομπόγιαννος  μαζί με υπαλλήλους της… Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Πολυγύρου πραγματοποίησαν συμβολικά το Test, συναντήθηκαν με τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας κ. Eλευθερούδη Ιωάννη τον ευχαρίστησαν και τον συγχάρηκαν για την άψογη συνεργασία και  υλοποίηση του προγράμματος.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 2/6/2022]