ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ COASTING PLUS ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ

Με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, επαγγελματιών στο χώρο του τουρισμού και κατοίκων , στο νησί της Αμμουλιανής πραγματοποιήθηκε το Ενημερωτικό Σεμινάριο του έργου “COASTING PLUS – Transferring Coastal Integrated governance for sustainable tourism” τη Δευτέρα 16 Μαΐου στο ξενοδοχείο SUNRISE.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης έγινε από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε– Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εταίρο του έργου από Ελλάδα, τον #Δήμο_Αριστοτέλη, ο οποίος συμμετέχει με το νησί της Αμμουλιανής ως πιλοτική περιοχή σχεδιασμού και εφαρμογής της Μεθοδολογίας του έργου, και τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Αμμουλιανής.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, κ. Στέλιος Βαλιάνος , ο οποίος έκανε αναφορά στα εγκεκριμένα έργα του Δήμου Αριστοτέλη τα οποία θα υλοποιηθούν στην επόμενη περίοδο καθώς και στη σημασία του βιώσιμου τουρισμού για τους προορισμούς του Δήμου.

Στη συνέχεια ο κ. Νικόλαος Ι. Αυγερινός , Αντιδήμαρχος του Δ. Αριστοτέλη, αναφέρθηκε στις δράσεις προβολής και προώθησης του Δήμου αναφορικά με το τουριστικό προϊόν του.

Ο κ. Nikitas Martigakis , πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Αμμουλιανής αναφέρθηκε στις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες του νησιού της Αμμουλιανής κάνοντας παράλληλα και μια μικρή αναφορά σε προβλήματα τα οποία εντοπίζονται στην περιοχή. Κλείνοντας τους χαιρετισμούς της Ημερίδας, ο κ. Ιάκωβος Σαρηγιάννης, Γενικός Διευθυντής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. παρουσίασε κάποιους από τους στόχους και τις δράσεις της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. από την ίδρυσή της έως και σήμερα καθώς και σημαντικά στοιχεία αναφορικά με το έργο COASTING PLUS και τους στόχους της εκδήλωσης που χωρίστηκε σε δύο μέρη .

Στη διάρκεια του πρώτου μέρους έγινε από εκπρόσωπο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., κο Χαράλαμπο Βασιλειάδη, η παρουσίαση των κύριων στοιχείων και σταδίων του έργου COASTING PLUS καθώς επίσης και η παρουσίαση καλών πρακτικών Διακυβέρνησης και Βιώσιμου Τουρισμού σε τουριστικές περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες συλλέχθηκαν από το εταιρικό σχήμα του έργου.

Οι καλές πρακτικές οι οποίες παρουσιάστηκαν ήταν:

  • Το νησί CULATRA της Πορτογαλίας και το έργο “CULATRA 2030” το οποίο στοχεύει στην ενεργειακή αυτονομία του μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως και το έτος 2030.
  • Η περιοχή COASTA DE SOL της Ισπανίας και οι δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην μετεξέλιξη της σε έξυπνο τουριστικό προορισμό.
  • Οι περιοχές CADIZ, MALAGA και ALMERIA της Ισπανίας και το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη της περιοχής.
  • Οι δράσεις του έργου “TUNE UP” στο ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ και το Τοπικό Συμβόλαιο Διαχείρισης και Προστασίας της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής.

Το δεύτερο μέρος του Ενημερωτικού Σεμιναρίου ουσιαστικά αποτέλεσε μια διαδραστική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων πάνω στα προβλήματα του νησιού και στις προτεινόμενες λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν για την αντιμετώπιση τους. Το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας ήταν η θέσπιση κοινής συμφωνίας των συμμετεχόντων πάνω σε ένα κοινό όραμα και στόχευση αναφορικά με την εξέλιξη της περιοχής. Κατά τη λήξη της Ημερίδας και μετά από την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή των τοπικών φορέων και κατοίκων του νησιού στη συζήτηση, η στόχευση η οποία δόθηκε και συμφωνήθηκε αναφορικά με την περιοχή ήταν η κοινή προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κατοίκων σχετικά με τη μετατροπή του νησιού σε έναν πράσινο προορισμό χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Αμμουλιανή – Πράσινο Νησί (Zero emissions & Zero Waste Island)». Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, κάποιες κατευθύνσεις οι οποίες δόθηκαν αφορούσαν:

  • -Την προσπάθεια σύναψης συνεργασιών με επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων δημόσιων οχημάτων στο νησί
  • -Την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη υποδομών αφαλάτωσης
  • -Την προώθηση της χωριστής συλλογής των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων καθώς και την προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη υποδομών παραγωγής ενέργειας από βιοαπόβλητα.
  • -Τη συνεχή συζήτηση και επιδίωξη αναφορικά με την ενεργειακή επάρκεια του νησιού.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στους στόχους και τις κατευθύνσεις οι οποίες τέθηκαν. Οι κατευθύνσεις και το όραμα της περιοχής θα ενσωματωθούν στο Τοπικό Πρωτόκολλο του έργου COASTING PLUS, το οποίο θα κληθούν να υπογράψουν οι τοπικοί φορείς του νησιού, εκφράζοντας την επίσημη συμφωνίας τους.

Το έργο “COASTING PLUS – Transferring Coastal Integrated governance for sustainable tourism”, συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022. Στο εταιρικό σχήμα του έργου COASTING PLUS συμμετέχουν έξι οργανισμοί από την Ισπανία, την Κροατία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ελλάδα και την Ιταλία.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 18/5/2022]