ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROSPERA “ΟΔΗΓΟΣ” ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Μία ακόμα συνάντηση ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2022 μεταξύ στελεχών του Δήμου Βάρμπεργκ (Varberg) Σουηδίας και της ομάδας έργου του Δήμου Αριστοτέλη.

Ο Δήμος Βάρμπεργκ παρουσίασε 2 επιτυχημένες δράσεις της περιοχής του, τις οποίες ο Δήμος Αριστοτέλη θα προσαρμόσει στην περιοχή μας με στόχο να εφαρμοστούν μέσα από το Σχέδιο καταρτίζεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.

Η πρώτη με τίτλο «Στρατηγικές Ανάπτυξης των Αγροτικών Χωριών» αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο κοινότητας και την εξειδίκευση των μέτρων σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν σε αυτό το επίπεδο, ενώ η δεύτερη, αφορά στο EMC Δίκτυο για την Ανάπτυξη Βιώσιμων και Έξυπνων – Κλιματικά Προσαρμοσμένων Επιχειρήσεων, ένα δίκτυο το οποίο υποστηρίζει επιχειρήσεις της περιοχής για να υιοθετήσουν κατάλληλα εργαλεία για μια ανάπτυξη με γνώμονα την αειφορία.

Αντίστοιχη διαδικτυακή συνάντηση ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών,  πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και με στελέχη του Δήμου Γάνδης (Ghent) του Βελγίου. Ο Δήμος Γάνδης παρουσίασε μια δράση που έχει στόχο να δημιουργήσει μια πιο ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας σχετικά με τα τρόφιμα, να μειώσει τα υπολείμματα τροφίμων και να αυξήσει την αξία των τοπικών προϊόντων προωθώντας την κυκλική οικονομία, μια πρακτική δηλαδή, που ο Δήμος Αριστοτέλη ενδιαφέρεται να εφαρμόσει μέσα από το δικό του Σχέδιο Δράσης.

Οι 3 παραπάνω πρακτικές, είναι αυτές που επιλέχθηκαν από ένα πλήθος καλών πρακτικών που εφαρμόζουν οι εταίροι του έργου PROSPERA, στους οποίους, εκτός των Δήμων Αριστοτέλη, Βάρμπεργκ και Γάνδης που προαναφέρθηκαν, περιλαμβάνονται ακόμα ο Δήμος Ρέτζιο Εμίλια (Reggio Emilia) της Ιταλίας και το Κέντρο αστικής και οικονομικής ανάπτυξης του Ντέμπρετσεν (Debrecen) της Ουγγαρίας.

Οι συναντήσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου PROSPERA «PROmoting Sustainable development and regional attractiveness through PERiurban Areas», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 23/3/2022]