Ο Σ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος ανέφερε τα παρακάτω:

Τα πρώτα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού της Αρναίας είναι αρνητικά ως προς την εύρεση σε αυτό κολοβακτηριδίων (E-coli και ολικά κολοβακτηρίδια).

Δεν εφησυχάζουμε! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε και τις υπόλοιπες εξετάσεις (για εντερόκοκους, κοπρανοειδή, νοροϊό κλπ).

Ταυτόχρονα από αύριο θα διενεργηθούν από το ΚΕΠΑΜΑΧ και επαναληπτικές δειγματοληψίες για συνεχή παρακολούθηση του ζητήματος.

Η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού από το υδρευτικό δίκτυο προς πόσιν παραμένει μέχρι να βεβαιωθούμε πλήρως ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Αντιλαμβανόμαστε την αναστάτωση και προς τούτο ζητούμε συγγνώμη αλλά σε θέματα δημόσιας υγείας οφείλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι!

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 19/10/2021]