«ΡΑΝΤΕΒΟΥ» ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΧΑΒΡΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Προς τα τέλη του χρόνου θα πρέπει να αναμένονται σοβαρότερες εξελίξεις όσον αφορά στον διαγωνισμό για την κατασκευή του Φράγματος Χαβρία στη Χαλκιδική, προϋπολογισμού περίπου 86 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), που περιλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και αμέσως μετά, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, θα δημοπρατηθεί η Β’ Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Πάντως, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε νέα χρονική παράταση στην εταιρεία «ΝΑΜΑΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.», για τις 8 Νοεμβρίου 2021, όσον αφορά την ολοκλήρωση του Σταδίου ΙΙΙ της Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς υποβοήθηση της Δ18 για τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) στα πλαίσια κατασκευής του έργου “ΦΡΑΓΜΑ ΧΑΒΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΕΝ) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- Α’ ΦΑΣΗΣ”».

Αντίστοιχη παράταση δόθηκε και για τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, δηλαδή τον φορέα «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», όπως και για τον νομικό («ΜΑΡΙΑ Ι. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Αντικείμενο αυτής της σύμβασης (του σταδίου ΙΙΙ) είναι ο έλεγχος, η αξιολόγηση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η έγκριση του Πρακτικού προεπιλογής των Ενδιαφερόμενων (Α΄ Φάση Διαγωνισμού) του δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού που πλέον εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 08-11-2021.

Να σημειωθεί ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών του Σταδίου ΙΙΙ της σύμβασης έχουν ήδη εγκριθεί τέσσερις παρατάσεις με την προηγούμενη ημερομηνία περαίωσης του σταδίου να είχε οριστεί για τις 08/09/2021, κατόπιν σχετικού αιτήματος των συμβούλων. Πλην όμως, ζήτησαν νέα μικρή παράταση που εγκρίθηκε από το αρμόδιο υπουργείο.

Για το έργο είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τρεις κοινοπραξίες: α) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, β) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT – SUEZ ΕAU FRANCE S.A.S. – ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., γ) ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Αρχικά, στις προθέσεις του υπουργείο Υποδομών και μεταφορών ήταν το έργο να έχει προσωρινό ανάδοχο μέχρι το τέλος του έτους και να υπογραφεί εντός του Α’ τριμήνου του 2022, ωστόσο, μένει να φανεί ποιο μπορεί να είναι το νέο χρονοδιάγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι το project έχει εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, η διάρκεια του έργου είναι 30 χρόνια (360 μήνες) εκ των οποίων τα τρία χρόνια θα αφορούν στην κατασκευή του Φράγματος, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και των απαραίτητων δικτύων και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 85,4 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 105,9 εκατ. ευρώ).

Το αντικείμενο της Σύμπραξης αφορά στην Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία του προτεινόμενου έργου και περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποδομών: του Φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων και τα έργα μεταφοράς από το Φράγμα Χαβρία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ), των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ, των εξωτερικών δικτύων.

Η σκοπιμότητα του Έργου αφορά στην ύδρευση των Δημοτικών Ενοτήτων Πολυγύρου και Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου, Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, καθώς και στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Μάμαντα και Νέας Ποτίδαιας της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και την Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς του Δήμου Αριστοτέλη.

Με το έργο θα καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες του 33% του συνόλου των υδατικών αναγκών της Χαλκιδικής, θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και θα εξασφαλιστεί η άρδευση 24.000 στρεμμάτων. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της περιοχής της Χαλκιδικής σε πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμου νερού και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και δημιουργία νέων.

Το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού προέβλεπε πως ο ιδιώτης επενδυτής θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του φράγματος, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, ενώ θα επιστρέψει το έργο στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας, κατά την περίοδο λειτουργίας.

Η πρώτη φάση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατά τη β΄ φάση θα διεξαχθεί ανταγωνιστικός διάλογος που θα οριστικοποιήσει το αντικείμενο του έργου και άλλες παραμέτρους, ενώ στην τρίτη φάση θα δοθούν οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές από τις οποίες θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου.

Τα επόμενα στάδια της σύμβασης είναι:

  • Υποστήριξη της Δ18 κατά τη διαδικασία πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών προσφορών – Φάση Β’ (ανάθεσης) και υποβολής προσφορών. Κατάρτιση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (Διακήρυξη Β΄ Φάσης) και σχεδίου σύμβασης σύμπραξης, με χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών του εντός οκτώ (8) μηνών.
  • Υποστήριξη της Δ18 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και οριστικοποίησης του αποτελέσματος – επιλογής Προσωρινού Αναδόχου. Έλεγχος, αξιολόγηση των προσφορών και επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (προσωρινού αναδόχου), με χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών του εντός έξι (6) μηνών.
  • Υποστήριξη της Δ18 κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης συμβατικών εγγράφων, χρηματοοικονομικού κλεισίματος και υπογραφής Σύμβασης Σύμπραξης. Προετοιμασία, κατάρτιση, διαπραγμάτευση και υπογραφή των συμβάσεων με τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, με χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών του εντός οκτώ (8) μηνών.

[ΠΗΓΗ: https://news.b2green.gr/, του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, 22/9/2021]