ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Πλήρης αποκατάσταση της εξωτερικής τοιχοποιίας του Δημοτικού Σχολείου Στρατωνίου και ανακαίνιση του στεγάστρου της εξωτερικής σκάλας του κτηρίου.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια απόδοσης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς βελτιωμένων σχολικών μονάδων, ανάφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη κ. Στυλιανός Βαλιάνος

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 1/9/2021]