ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Γωνίες Ανακύκλωσης σε έξι σημεία του Δήμου, προβλέπει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα που έχει καταρτίσει ο Δήμος Αριστοτέλη, έχοντας μάλιστα υποβάλλει σχετικό φάκελο χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Το σχέδιο αποσκοπεί αφενός στη δημιουργία υποδομών ανακύκλωσης με διαχωρισμό στην πηγή των ανακυκλώσιμων και αφετέρου στη χρήση οικονομικών εργαλείων και κινήτρων για την εξασφάλιση υψηλής συμμετοχής των δημοτών.

Με προϋπολογισμό 1.872.000 ευρώ, το έργο περιλαμβάνει δύο σκέλη.

1ον) Τη δημιουργία έξι (6) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών με διαλογή και επεξεργασία στην πηγή και παροχή κινήτρων χρήσης τους, από τους δημότες, σε ισάριθμούς οικισμούς του Δήμου. Το κάθε πολυκέντρο ανακύκλωσης θα χρησιμοποιείται για τη χωριστή διαλογή των πλαστικών, μεταλλικών, γυάλινων και χάρτινων υλικών. 

Η αξιοποίηση των Πολυκέντρων ανακύκλωσης θα επιτύχει σημαντική αύξηση των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης υλικών στο Δήμο και επίτευξη των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης υλικών που περιλαμβάνονται στο Εθνικό και Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

2ον) Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα οφέλη της ανακύκλωσης και τη μείωση επιβάρυνσης που προκύπτει τόσο για το περιβάλλον, όσο και επί των ανταποδοτικών τελών που καλούνται να καταβάλουν κατ` έτος οι δημότες.

Ο Δήμαρχος Στέλιος Βαλιάνος δήλωσε σχετικά: «Οι Γωνίες Ανακύκλωσης που προγραμματίζουμε να δημιουργηθούν σε διάφορα σημεία του Δήμου, όπως και η σχεδιαζόμενη δημιουργία Πράσινου Σημείου στη Μεγάλη Παναγία που ήδη ανακοινώσαμε, αποτελούν συνειδητές επιλογές προσαρμογής στα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα της ανακύκλωσης και υποστήριξης της κυκλικής οικονομίας, που μπορεί να αποτελέσει ακόμα και αναπτυξιακό παράγοντα στις σύγχρονες κοινωνίες. Ο Δήμος Αριστοτέλη, κατάφορτος ιστορική οικουμενική ακτινοβολία, μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με την εποχή του και αυτό εξασφαλίζουμε, καλύπτοντας χαμένο έδαφος όπου απαιτείται και αξιοποιώντας όλες τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τα εργαλεία που παρέχουν η Ελληνική Πολιτεία και τη Ε.Ε. για να δημιουργήσουμε έναν έξυπνο και σύγχρονο Δήμο του 21ου αιώνα.»

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 7/7/2021]