ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΔΩΡΕΑ ΥΨΟΥΣ €10.000 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ “ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ”

Την κοινωνική δράση του Δ. Πολυγύρου “Κανένας μόνος” στηρίζει δυναμικά η Ελληνικός Χρυσός, με δωρεά ύψους €10.000.

Η πρωτοβουλία αφορά στην ενίσχυση των ευπαθών ομάδων του Δήμου, μέσω καθημερινής παράδοσης δωρεάν γευμάτων και τον διαμοιρασμό τροφίμων.