ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΙΕΡΙΣΣΟ ΠΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021

Σε φάση ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας με την ανάδειξη αναδόχου ,εντός των ημερών, έθεσε ο Δήμος Αριστοτέλη το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ (ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙ)»

Πρόκειται για υποέργο της πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών από τον Απρίλιο του 2019.

Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22/2020 μελέτη, είναι η βελτίωση των συνθηκών τμημάτων του υπόψη περιφερειακού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων Ακάνθου (Ξηροποτάμι), στο οποίο έχουν εντοπισθεί συστηματικές φθορές επί του οδοστρώματος οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και η αντιμετώπισή τους χαρακτηρίζεται αναγκαία, όσο και επείγουσα.

Ειδικότερα κατά την αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών του οδικού δικτύου διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ρηγματώσεις ευρείας κλίμακας στις λωρίδες κυκλοφορίας, παράλληλα, εγκάρσια και επί του άξονά τους, σε βαθμό ολικής καταστροφής του οδοστρώματος σε αρκετές θέσεις του δικτύου.· Αποσύνθεση του οδοστρώματος, δηλαδή κατακερματισμός σε μικρά χαλαρά κομμάτια, με αποκόλληση αδρανών από την επιφάνεια του οδοστρώματος, σε σημείο που απαιτείται ολική ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα σε ορισμένα τμήματα.·Παραμορφώσεις ή στρεβλώσεις της επιφάνειας του οδοστρώματος, έντονες σε αρκετά σημεία, σε μέγεθος και συχνότητα, που αυξάνει την επικινδυνότητα ενός δικτύου με κυκλοφοριακό φόρτο αυξημένο ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Κυριότερες μορφές αστοχίας της κατηγορίας των παραμορφώσεων είναι αυλακώσεις στις τροχιές των τροχών, τοπικές καθιζήσεις, διογκώσεις και εγκάρσιες πτυχώσεις.

Φαινόμενα λείανσης της επιφάνειας του οδοστρώματος που οφείλονται κυρίως στη λείανση των επιφανειακών αδρανών, στην ανάδυση της ασφάλτου στην επιφάνεια του οδοστρώματος ή και στη βύθιση των χονδρόκοκκων αδρανών. Κυριότερη αιτία της ολισθηρότητας φαίνεται να αποτελούν τα λεία αδρανή υλικά στην επιφάνεια κύλισης.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, σημείωσε σχετικά:

«Για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης, κοντά στις διεθνείς συνεργασίες που προωθούμε, οφείλουμε να φροντίζουμε και το δίκτυο στο οποίο κινούνται τόσο οι δημότες μας, όσο και οι επισκέπτες μας. Ο δρόμος προς Ξηροποτάμι, αποτελεί σημαντικό τμήμα αυτού του δικτύου, που εδώ και χρόνια χρειάζεται… θεραπεία, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για τους κατοίκους που τον αξιοποιούν.

Στόχος μας η συνολικότερη αναβάθμιση των εσωτερικών οδικών δικτύων των οικισμών μας. Εντός του 2021 εκπονούμε ένα πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που υπέδειξαν τα τοπικά συμβούλια, δράση η οποία μάλιστα υπερψηφίστηκε και με το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021.

Το ύψος του κονδυλίου που θα διατεθεί θα αγγίζει τα 3.000.000 ευρώ και θα ενισχύεται από χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, από ιδίους πόρους και από τα μεταλλευτικά τέλη. Συνεχίζουμε. Κάθε μέρα και ένα βήμα.»

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 14/1/2021]