ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ Μ. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ

Δείτε το πρόγραμμα ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας 2023 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Στεφάνου Αρναίας

Πρόγραμμα ακολουθιών

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ : ὥρα 7.00 π.μ. Αἱ Ὥραι καὶ ὁ Ἑσπερινός μετὰ τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων ώρα 7.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μ. ΤΡΙΤΗ: ὥρα 7.00 π.μ. Αἱ Ὥραι καὶ ὁ Ἑσπερινός μετὰ τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων 

ώρα 7.30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ: ώρα 7.00 π.μ. Αἱ Ὥραι καὶ ὁ Ἑσπερινός μετά τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων. ώρα 6.00 μ.μ. Τὸ Ἅγιον Εὐχέλαιον.

  1. ΠEMΠTH: ώρα 7.00 π.μ. Ο Ὄρθρος καί ὁ Μ. Εσπερινός μετά τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου. 

ώρα 7.00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ώρα 8.00 π.μ. Αἱ Μεγάλαι Ὥραι. 

ώρα 10.00 π.μ. Ο Μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως 

ώρα 7.00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ: ώρα 8.00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς μετὰ τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, 

11.00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως. 

12.00 π.μ. Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως. Ἐν συνέχεια ὁ Ὄρθρος τοῦ Πάσχα και ἡ Ἀναστάσιμος Θ. Λειτουργία.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: ώρα 6.00 μ.μ. Ο Μέγας Εσπερινός τῆς Ἀγάπης

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 28/4/2024]