ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Έχει ολοκληρωθεί η δημοσίευση στο κανάλι στο Youtube του Δήμου Αριστοτέλη όλων των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την έναρξη της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος στο διαδίκτυο:

https://www.youtube.com/channel/UCTALEJnts62RkgrCU3FYzmQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 8/4/2020]