ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε), μετά:

  • την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,
  • την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης από της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 (Αρ. Πρ. 4503/21.6.2019) και…
  • σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 21/21.6.2019 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD, 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τον οριστικό πίνακα κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση, τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.docx

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com, 1/7/2019]