ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ VDR Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΧΛΑΔΑ – ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΙΝΙΜΟΥΜ 2 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΥΣ ΜΕ 16,5 ΕΥΡΩ/ ΤΟΝΟ

Πιθανός ο κίνδυνος για πώληση και άλλων μονάδων προειδοποιεί η ΔΕΗ

Μια από τις σημαντικότερες αβεβαιότητες σε σχέση με τη λιγνιτική αποεπένδυση αίρεται καθώς χθες αναρτήθηκε στο VDR του διαγωνισμού η σύμβαση που υπέγραψε η ΔΕΗ με τα ορυχεία Αχλάδας.

Η συμφωνία είναι καθοριστική για την ομαλή λειτουργία της μονάδας ενώ η τιμή προμήθειας του λιγνίτη αποτελεί βασικό συντελεστή κόστους και άρα προϋπόθεση για την βιώσιμη λειτουργία της.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρονται στη σύμβαση, τα ορυχεία Αχλάδας εγγυώνται μίνιμουμ ποσότητα 2 εκατ. τόνων ετησίως με τιμή 16,5 ευρώ/τόνο. Η τιμή και οι ποσότητες τελούν υπό την αίρεση ότι θα πραγματοποιηθεί η απαλλοτρίωση στο χωριό Γιουρούκι, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η τιμή και οι ποσότητες ισχύουν από το 2020 και για μία πενταετία, ενώ για το 2019 προβλέπεται τιμή 21 ευρώ/τόνο.

Σημειώνεται ότι τα 2 εκατ. τόνοι αποτελούν τη μίνιμουμ ποσότητα, που είναι εγγυημένη να παραδίδεται από τα ορυχεία Αχλάδας στη Μελίτη, ενώ υπάρχει πρόβλεψη σε περίπτωση που πληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις να αυξηθεί κατά 25% η ποσότητα στα 2,5 εκατ. τόνους ετησίως.

Η συμφωνία με τα ορυχεία της Αχλάδας διασφαλίζει την απρόσκοπτη και βιώσιμη τροφοδοσία της Μελίτης  για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών, ενώ από το 2023 2024 εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί από τον επενδυτή η επιλογή μιας άλλης λύσης είτε με το άνοιγμα του ορυχείου του Κλειδιού είτε με επένδυση για άνοιγμα του ορυχείου της Βεύης.

Η συμφωνία που αναρτήθηκε στο VDR αποτελούσε κύριο ζητούμενο για την επιτυχία του διαγωνισμού καθώς το υψηλό κόστος προμήθειας λιγνίτη ήταν από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν σε αποτυχία την πρώτη διαδικασία.

Βλέπει κίνδυνο και άλλων πωλήσεων

Την ώρα πάντως που βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη λιγνιτική αποεπένδυση, στις καταστάσεις της η ΔΕΗ κάνει ρητή αναφορά σε κίνδυνο για πώληση και άλλων μονάδων. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι δεν θα υποχρεωθεί η Μητρική Εταιρεία να προχωρήσει σε περαιτέρω αποεπενδύσεις λιγνιτικής (ή άλλης) ισχύος παραγωγής στο μέλλον, προκειμένου να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να μειώσει το μερίδιο αγοράς της στις αγορές παραγωγής και προμήθειας Η/Ε”.

Επιπλέον για τον τρέχοντα διαγωνισμό αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν χαμηλότερες προσφορές και να γίνουν αποδεκτές. Χαρακτηριστικά η έκθεση αναφέρει ότι “η μητρική εταιρεία δεν είναι σε θέση να επηρεάσει την τιμή στην οποία θα πωληθούν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία”.

[ΠΗΓΗ: https://energypress.gr/, του Χρήστου Στεφάνου, 25/4/2019]