ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Προσφυγή κατάθεσε η δημοτική παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης «Όραμα Πολιτών» κατά πρακτικών της δημοτικής αρχής σχετικά με συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και εγκρίσεις αποφάσεών του. Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:

«Χωρίς ντροπή περιφρονούν τους θεσμούς και ευτελίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο – Με παράνομες πράξεις δεν διστάζουν να νοθεύουν έγγραφα και  να πλαστογραφούν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρναία 26.1.2018

Με το από 27.12.2017 δελτίο τύπου μας καταγγείλαμε την πρωτοφανή μεθόδευση της απόπειρας εν κρυπτώ ψήφισης του τεχνικού προγράμματος και του  προϋπολογισμού του δήμου μας.

Με προσκλήσεις που μας κοινοποιήθηκαν το απόγευμα της 22ας 12.2017, για δύο (2) συνεδριάσεις που θα γίνονταν στην Ιερισσό την 27.12.2017.  Η πρώτη συνεδρίαση, με είκοσι επτά (27) θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ αυτών και η έγκριση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2018, είχε οριστεί  να γίνει την 15.00 ώρα. Η δεύτερη συνεδρίαση του ίδιου οργάνου, με θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού του δήμου για το έτος 2018,  την ώρα 15.30.

Με ανύπαρκτο χρόνο προετοιμασίας των δημοτικών συμβούλων. Από το απόγευμα της Παρασκευής  22.12.2017 ως την ημέρα των συνεδριάσεων,  την 27.12.2017, δε μεσολαβούσε ούτε μία  εργάσιμη ημέρα, που θα έδινε τη δυνατότητα στις παρατάξεις και τους δημοτικούς συμβούλους να συνεργαστούν με τις οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του  τεχνικού  προγράμματος  και του  προϋπολογισμού.

Σε μια ημέρα  προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή  του πολιούχου της Αρναίας Αγίου Στεφάνου.

Αρνηθήκαμε τη σύμπραξη μας στη διακωμώδηση των θεσμών και των διαδικασιών και  καταγγείλαμε τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις και  τον επιχειρούμενο τρόπο συζήτησης σοβαρότατων θεμάτων του δημοτικού συμβουλίου. Δε μπορούσαμε όμως να φανταστούμε το βαθμό του θράσους, το μέγεθος της αλαζονείας της υφιστάμενης δημοτικής αρχής, την πλήρη περιφρόνηση της  στους κανόνες λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την απόλυτη απαξίωση της  στο δημοκρατικό τρόπο λήψης των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, πόσο μάλλον όταν αυτή αναφέρεται στην κορυφαία συνεδρίαση του οργάνου που αφορά στην έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου.

Με επίπλαστη  απαρτία, δήθεν δέκα τεσσάρων  (14) παρόντων δημοτικών συμβούλων,  ενώ παρόντες ήταν μόνο δεκατρείς (13) από αυτούς, με ανύπαρκτη ενημέρωση και μηδενικό διάλογο, με εισηγητές που αντικαθίστανται από άλλους, στην εισήγηση των θεμάτων τους από τον ίδιο τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, λόγω της απουσίας τους, ενώ στις αποφάσεις επί των ιδίων θεμάτων φέρονται ψευδώς ως παρόντες,  δε δίστασαν να «πραγματοποιήσουν» τις δύο συνεδριάσεις του οργάνου του δημοτικού συμβουλίου και να «εγκρίνουν» ομόφωνα όλα τα θέματα.

Η περιφρόνηση των θεσμών και των διαδικασιών φαίνεται να είναι κανόνας στη λειτουργία της παρούσας δημοτικής αρχής. Μετά όμως από τη διαπίστωση σοβαρότατων στοιχείων τέλεσης του ποινικού αδικήματος της  πλαστογράφησης, με τη μορφή της νόθευσης των πρακτικών και των αποφάσεων του οργάνου του δημοτικού συμβουλίου, υποχρεωθήκαμε και προσφύγαμε αρμοδίως, υποβάλλοντας όλα τα σχετικά με το θέμα στοιχεία και  ζητώντας τον έλεγχο και την ακύρωσή τους κατά το νόμο.

Για πληρέστερη ενημέρωση ακολουθεί το κείμενο της προσφυγής μας όπως υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ο επικεφαλής της παράταξης – Χρήστος Αστ. Πάχτας»