ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ANTIGOLD.ORG…

stratoni-splashΕπιτέλους και μια ανάρτηση στο «Παρατηρητήριο του Τόλη» η οποία λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει τίτλο «Νέα μελέτη για τη ρύπανση του Στρατωνίου από τη μεταλλευτική δραστηριότητα» και ημερομηνία 24/10/2016.(Περιττό να σας ενημερώσω πως δημοσιεύεται και στην ΑΥΓΗ της 25ης Οκτωβρίου…).

Αναφέρεται στην εργασία «Ραδιενέργεια και συγκεντρώσεις μετάλλων σε θαλάσσια ιζήματα σχετιζόμενα με μεταλλευτικές δραστηριότητες στον Κόλπο της Ιερισσού, Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα» και δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 2016 στον τόμο «Εφαρμοσμένη Ακτινοβολία και Ισότοπα» των εκδόσεων Εlsevier.

Το άρθρο μας πληροφορεί για τα κάτωθι:

  • Τα ιζήματα του όρμου Στρατωνίου παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις ραδιενεργών στοιχείων, ιδιαίτερα ραδίου (Ra-226) και ουρανίου (U-235). Και αυτό διότι τα απόβλητα εμπλουτισμού [από τη μεταλλευτική δραστηριότητα στο Στρατώνι] διατίθεντο ευθέως στο παράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρατωνίου μέχρι το 1983. Όπως ξέρουμε αυτό έχει πλέον σταματήσει, οπότε η όποια ραδιενέργεια βαίνει μειούμενη. O υπολογισμός της δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνουν οι υδρόβιοι oργανισμοί με το ειδικό εργαλείο ERICA έδειξε – και είναι σημαντικό να το τονίσουμε – ότι δεν υφίσταται ραδιολογικός κίνδυνος. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από ραδιενέργεια.
  • «Οι συγκεντρώσεις μετάλλων (αρσενικού As, χαλκού Cu, ψευδαργύρου Zn, μολύβδουPb, μαγγανίου Mn) δίπλα και κοντά στην περιοχή της σκάλας φόρτωσης βρέθηκαν μέχρι και 3 τάξεις μεγέθους (1000 φορές) υψηλότερες από αυτές στο σημείο αναφοράς (Ιερισσό)». Μάλιστα. Γιατί αυτά; Διότι η απόρριψη των τελμάτων εμπλουτισμού γινόταν απευθείας στη θάλασσα μέχρι το 1983. Σήμερα γίνεται διάθεση επεξεργασμένων νερών από τις δύο μονάδες (Μαντέμ Λάκκου και Κοκκινόλακα), η ποιότητα των νερών προς διάθεση στον αποδέκτη ελέγχονται συνεχώς και μόλις σημειωθεί κάποια υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων λαμβάνονται μέτρα.
  • Και ερχόμαστε στο σημαντικότερο σημείο. Τα νερά του κόλπου είναι πεντακάθαρα, όπως διαπιστώνεται από τις μετρήσεις του εργαστηρίου του ΚΕΠΑΜΑΧ που πραγματοποιεί ελέγχους των νερών. Αν τα επεξεργασμένα νερά από Μαντέμ Λάκκο και Κοκκινόλακα είχαν πρόβλημα, θα είχαν πρόβλημα και τα νερά του κόλπου. Το πρόβλημα όμως των βαρέων μετάλλων βρίσκεται στα υπάρχοντα ιζήματα του πυθμένα.Να σημειωθεί πως το ΚΕΠΑΜΑΧ κάνει μετρήσεις υδάτινης στήλης και όχι ιζημάτων πυθμένα. Άρα τα βαρέα μέταλλα προφανώς βρίσκονται εκεί από τις απορρίψεις πριν το 1983 και την απορροή των παλαιών τελμάτων που καθαρίζονται.

Ευχαριστούμε Τόλη, όλα ξεκάθαρα, σαν τα νερά του κόλπου Στρατωνίου… (που τα χαίρονται όλα τα παιδιά μας, εκτός τα παιδιά εκείνου του « ερευνητή του ΕΛΚΕΘΕ που δήλωσε “δεν θα άφηνα τα παιδιά μου να κολυμπήσουν εκεί”», και τα χαίρεται και η μοναδική αποικία τωνιππόκαμπων…).