Tag Archives: EldoradoGold

Ο ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

«Σήμα κινδύνου» εκπέμπουν αναλυτές, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει προβλήματα στον ανεφοδιασμό όχι μόνο σπάνιων γαιών, αλλά και πολλών άλλων κρίσιμων πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Κλειδί η βιώσιμη ανάπτυξη – παράδειγμα η Ελληνικός Χρυσός.

Σημειώνεται ότι πολλές από αυτές τις κρίσιμες πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, σε «πράσινες» τεχνολογίες και στη βιομηχανία ηλεκτροκίνησης. Χωρίς. λοιπόν, όπως τονίζεται, επάρκεια στις κρίσιμες πρώτες ύλες, η Ε.Ε. δεν θα μπορέσει να πρωτοστατήσει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ούτε θα μπορέσει να καλύψει πλήρως τις αμυντικές της ανάγκες.

Αναγνωρίζοντας, πλέον, τη σημασία των κρίσιμων πρώτων υλών, η Ε.Ε. έχει προβεί στην Ευρωπαϊκή Πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (Critical Raw Materials Act -CRMA). προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο ενεργειών για τον ασφαλή και βιώσιμο εφοδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με κρίσιμες πρώτες ύλες και τη μείωση της εξάρτησής της από προμηθευτές μιας χώρας ή λίγων χωρών.

Ο εφοδιασμός, η επεξεργασία και η ανακύκλωση κρίσιμων πρώτων υλών είναι μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη και ταυτόχρονα καταλύτης για υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν τη δυναμική της σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλικότητα για τη σύγχρονη μεταλλευτική βιομηχανία

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσαν στις Βρυξέλλες τα μέλη της Ενωσης Ευρωπαϊκών Μεταλλευτικών Βιομηχανιών, Μεταλλευμάτων &. Βιομηχανικών Ορυκτών (Euromines) δόθηκε έμφαση στην κρισιμότητα των ορυκτών πρώτων υλών για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως το λίθιο, το κοβάλτιο, ο χαλκός και το νικέλιο, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπαταριών αλλά και σε πλήθος άλλων τομέων, όπως ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πράσινες τεχνολογίες με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταλλευτικά. αμυντικές εφαρμογές κ.ά.. αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αξία των υπεύθυνων πρακτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Nicola Beer, κατά την τοποθέτησή της υπογράμμισε την αμοιβαία σχέση υπευθυνότητας και ανταγωνιστικότητας για την Ευρώπη, λέγοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να πραγματοποιεί εξορυκτικές δραστηριότητες με υπεύθυνο τρόπο και προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη προκειμέ-νου να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε άλλες χώρες».

Κοινός τόπος των ομιλητών του συνεδρίου, μεταξύ των οποίων στελέχη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας (π.χ. ο Jean-Andre Barbosa, εκπρόσωπος της Renault) αλλά καιτης ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, ήταν η επίτευξη μιας βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού πρώτων υλών η οποία ενσωματώνει κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές.

Βιώσιμη εξόρυξη ορυκτών και μετάλλων στη μεταλλευτική βιομηχανία

Σύμφωνα, δε, με όσα αναφέρονται από αναλυτές αλλά και τους οικείους συνδέσμους των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, πολλές μεταλλευτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη αλλά και στη χωρά μας υιοθετούν και εφαρμόζουν σήμερα καλές πρακτικές, όπως η αξιοποίηση πηγών ενέργειας και πρώτων υλών χωρίς ορυκτά καύσιμα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, αλλά και η διασφάλιση της ανακύκλωσης των αποβλήτων που είναι πλούσια σε κρίσιμες πρώτες ύλες προκειμένου αυτά να επαναχρησιμοποιούνται.

Όπως τονίζεται, με τη βοήθεια της τεχνολογικής καινοτομίας, είναι βασικό ζητούμενο σήμερα οι επιχειρήσεις να μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να βελτιώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρουν στελέχη του μεταλλευτικού κλάδου, απαντώντας και στη σχετική έντονη κριτική που δέχονται, η πολυεθνική εταιρεία εξόρυξης Boliden επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στην ανάκτηση μετάλλων από ηλεκτρονικά απόβλητα, δίνοντας έμφαση στην αξία της εξοικονόμησης και της αειφορίας. Επίσης αναφέρουν ότι και στην Ελλάδα, η Ελληνικός Χρυσός, η οποία με τη σφραγίδα της ΕΤΕπ αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη Χαλκιδική (μεταλλευτικά έργα Σκουριών, Ολυμπιάδας. Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών), με μητρική την EldoradoGold, εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια τις πλέον πρόσφατες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου, με κυριότερη την εφαρμογή της μεθόδου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων μέσω πρότερης αφύγρανσής τους, που, πέρα από εξοικονόμηση νερού και τη μείωση της απαιτούμενης επιφάνειας ασφαλούς απόθεσής τους, διασφαλίζει μεταξύ άλλων και τα υψηλότερα δυνατά γεωτεχνικά επίπεδα ασφάλειας κατά την αποθήκευσή τους, αλλά και της μεθόδου της λιθογόμωσης, μέσω της οποίας ανακυκλώνονται τα μεταλλευτικά κατάλοιπα και επαναξιοποιούνται για την ασφαλή πλήρωση των στοών του υπόγειου μεταλλείου μετά το πέρας της αξιοποίησής τους.

Προώθηση βιωσιμότητας – πράσινη μετάβαση

Όπως αναφέρει ο μεταλλευτικός κλάδος, η προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικό-τητας κρίσιμων πρώτων υλών θα ενδυναμώσει την Ευρώπη, προκειμένου να αντεπεξέρχεται σε πιθανές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι οποίες μπορούν να ανακύψουν από απρόβλεπτες, εξωγενείς αιτίες, όπως η πανδημική κρίση της Covid-i9, ώστε να ανταποκρίνεται με αυτονομία και επάρκεια στην αυξανόμενη ζήτηση για ορυκτές πρώτες ύλες στον δρόμο προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία.

[ΠΗΓΗ: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, 14/10/2023]

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πως η θεωρητική προσέγγιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως προκύπτει από τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μετουσιώνεται σε πράξη από μια ελληνική εταιρεία με το όχημα της Παράλληλης Ανάπτυξης

Από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα έγινε κατανοητή στην παγκόσμια κοινότητα η αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και η ανάγκη της ισορροπίας, όσον αφορά τις προσπάθειες επίτευξης των αντίστοιχων στόχων. Αυτό ήταν φυσικό επακόλουθο αφού σε πολλές περιπτώσεις η ανάπτυξη και η ευημερία που κατέγραψαν συγκεκριμένες οικονομίες με την επελαύνουσα παγκοσμιοποίηση των τελευταίων ογδόντα περίπου ετών, προκάλεσαν όχι μόνο των περιβαλλοντικά, αλλά και κοινωνικά προβλήματα, τα περισσότερα των οποίων σχετίζονται με την ισομερή και δίκαιη ανάπτυξη.

Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, άρχισε μια προσπάθεια για να διασφαλιστεί μια μορφή μακροχρόνιας ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό οι σημερινές αλλά και οι μέλλουσες γενεές να απολαμβάνουν τα ευεργετήματα αυτής της ανάπτυξης μειώνοντας κάθε λογής επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές). Αυτός ο στόχος οδήγησε στον όρο «βιώσιμη ανάπτυξη» και φυσικά ταυτίζεται απόλυτα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που διαμορφώθηκαν και μορφοποιήθηκαν σταδιακά.

Έχει διαπιστωθεί πως όσον αφορά τη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη, προϋποθέτει την ύπαρξη κοινωνικής δικαιοσύνης, για παράδειγμα στην πρόσβαση στα κοινά αγαθά. Στην έννοια αυτή της ισότητας εμπίπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων χάραξης πολιτικής τόσο με τη μορφή εξασφάλισης πρόσβασης σε βασικές παροχές, όπως καθαρό/πόσιμο νερό, τροφή, εργασία, εκπαίδευση, στέγη, βασικά φάρμακα και καθαρό περιβάλλον, όσο και με την ενθάρρυνση της καταπολέμησης διακρίσεων λόγω φύλου, θρησκείας, φυλής και λοιπών παραγόντων.

Ενώ η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνικής διάστασης της βιώσιμης ανάπτυξης, η εφαρμογή της εξαρτάται και από κάποια επιπλέον συστατικά του κοινωνικού πυλώνα, τα οποία αλληλεξαρτώνται και έχουν ως κοινό παρονομαστή τον ενεργό ρόλο της κοινωνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κοινωνική συνοχή, η οποία έχει αναχθεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε βασικό κοινωνικό δείκτη με ποικίλες σημασίες και κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει συνδεθεί και με την ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής ατόμων και ομάδων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Επιπλέον, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα βιωσιμότητας, είναι εκ των ουκ άνευ για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης εν γένει.

Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι ο κοινωνικός πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τους άλλους δύο πυλώνες, τον περιβαλλοντικό και τον οικονομικό. Και εδώ αρχίζει ο ρόλος των επιχειρήσεων.

Ο 21ος αιώνας έθεσε εκ των πραγμάτων την επιχειρηματική κοινότητα στο κέντρο των προκλήσεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη, αφού –τουλάχιστον στο Δυτικό κόσμο–, η πλειονότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων εκτυλίσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας μεγάλων ή μικρών εταιριών, αλλά επιπροσθέτως και επειδή οι επιχειρήσεις καθορίζουν –λίγο ή πολύ– την επιλογή των τεχνολογιών και την ένταση χρήσης των πόρων αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το νέο μέτωπο της Βιώσιμης Ανάπτυξης θα μπορούσαμε να πούμε πως οδηγήθηκαν οι εταιρείες λόγω της κριτικής που είχε ήδη αρχίσει να ασκείται σε αυτές από τις αρχές του εικοστού αιώνα. Με αυτό τον τρόπο αναγκάστηκαν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις κοινωνίες με τις οποίες αλληλοεπιδρούσαν.

Σήμερα, οι κάθε λογής εταιρείες καλούνται αφενός να επιβιώσουν σε μια ολοένα και πιο απαιτητική οικονομία, –όλο πιο συχνά σε περιόδους ύφεσης–, και αφετέρου ως παράγοντες οικονομικής δραστηριότητας να συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της περιοχής δραστηριοποίησης τους. Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα κατέχουν την πρώτη θέση σε απασχόληση εργατικού δυναμικού, αποτελώντας την κινητήριο δύναμη της οικονομίας ως προς την επιχειρηματική καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.

Όλα τα ανωτέρω οδήγησαν μαθηματικά στην ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία τις τελευταίες δύο-τρεις δεκαετίες γιγαντώνεται σταδιακά, αν και το θέμα των υποχρεώσεων των επιχειρηματιών προς την κοινωνία είχε αναφερθεί από μελετητές, πίσω τη δεκαετία του 1960.

Αν και δεν υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός ορισμός του όρου, αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε πως, στα πλαίσια της ΕΚΕ μια εταιρεία δεσμεύεται να συμβάλλει στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και να λειτουργεί κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται ή και να ξεπερνά τις ηθικές, νομικές, εμπορικές και δημόσιες προσδοκίες της κοινωνίας μέσω της οικειοθελούς λήψης πρακτικών και μέτρων (πέρα από απαιτήσεις της νομοθεσίας,) από μέρους της για την κοινωνική ευημερία, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τους εργαζομένους, τις οικογένειές τους, και την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία, και όλα αυτά μέσα από συστηματική και στρατηγική προσέγγιση.

Ερχόμενοι στα δικά μας, Ελληνικός Χρυσός, η οποία είναι γενικώς αποδεκτό πως λόγω μεγέθους και κύκλου εργασιών επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το αναπτυξιακό προφίλ της περιοχής της ΒΑ Χαλκιδικής στην οποία δραστηριοποιείται, –αλλά όχι μόνο αυτή αφού έχει οικονομικά οφέλη και σε εθνικό επίπεδο–, από πολύ νωρίς ξεκίνησε να εφαρμόζει τη δική της πολιτική ΕΚΕ. Και μάλιστα συνέχισε να την εφαρμόζει και σε εποχές όπου συγκεκριμένες τοπικές πολιτικές μειοψηφίες ήταν αντίθετες στο αναπτυξιακό όραμα για τον τόπο.

Η Ελληνικός Χρυσός πιστεύει ακράδαντα πως ουσιαστικά η ΕΚΕ συμβαδίζει με την έννοια της τριπλής κατεύθυνσης του επιχειρείν, που αποτυπώνεται στις αρχές της τριπλής προσέγγισης, της ιδέας δηλαδή ότι η συνολική επίδοση μιας επιχείρησης πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη συνδυασμένη συνεισφορά της στην οικονομική ευημερία, την περιβαλλοντική ποιότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή στο τρίπτυχο άνθρωπος, περιβάλλον, κέρδος.

Έτσι, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναπτύξει στο έπακρον την λεγόμενη «Παράλληλη Ανάπτυξη». Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται η πολιτική ΕΚΕ είναι η αειφόρος ανάπτυξη της εταιρείας και του περιβάλλοντος δραστηριοποίησής της, αφού χωρίς παράλληλη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος η ζημία θα είναι και για τα δύο μέρη νομοτελειακή. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής ΕΚΕ που εφαρμόζει η Ελληνικός Χρυσός είναι πως οι δράσεις της είναι στοχευμένες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και την κάλυψη ρεαλιστικών αναγκών, και όχι δράσεις βιτρίνας και δημοσιότητας, τις οποίες δυστυχώς συναντάμε στο πρόγραμμα ΕΚΕ αρκετών εταιρειών.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα των δράσεων τις οποίες υλοποίησε πρόσφατα η εταιρεία σε συνεργασία με τοπικούς φορείς θα βοηθήσουν στην πληρέστερη κατανόηση της κατεύθυνσης που ακολουθεί η πολιτική ΕΚΕ της εταιρείας.

Με την σκέψη πως η τουριστική περίοδος συνιστά μια σημαντική εποχική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, η εταιρεία φρόντισε τα κάτωθι, που αποτελούν δράσεις προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των υποδομών του Δήμου και αύξησης της τουριστικής επισκεψιμότητας:

  • Έγινε καθαρισμός των παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη, ώστε να είναι έτοιμες για την υποδοχή παραθεριστών την φετινή τουριστική περίοδο. Μάλιστα, οι εργασίες καθαρισμού έγιναν με μηχανήματα του Δήμου, μισθωμένα από την ίδια την εταιρεία (Κόστος 40.000€).
  • Έχει δρομολογηθεί η άμεση παράδοση στον Δήμο 600 κάδων αξίας άνω των 100.000€, προκειμένου να μπορεί ο Δήμος να διαχειριστεί τα απορρίμματα που λόγω της πληθυσμιακής αύξησης από τον τουρισμό θα είναι κι αυτά αυξημένα. Αυτή η δράση συμπληρώνει την δωρεά του καινούργιου απορριμματοφόρου που από την Ελληνικός Χρυσός προς τον Δήμο Αριστοτέλη, πέρυσι.
  • Έχει εγκριθεί η μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων από τη Δημοτική Ενότητα Παναγίας (τοπική κοινότητα Παναγίας και Πυργαδικίων), συνολικού κόστους 25.000€.
  • Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για επισκευαστικές εργασίες στο χώρο θέας στην Ολυμπιάδα (Κόστος 3.500€
  • Καλύφθηκε από την Ελληνικός Χρυσός το κόστος των μελετών για την ανάδειξη της οικίας του Αλέξη Ζορμπά στο Παλαιοχώρι προκειμένου να αξιολογηθεί η δημιουργία επισκέψιμου χώρου/μουσείου (65.000€).
  • Χρηματοδοτείται η μελέτη χωροθέτησης καταδυτικού πάρκου στο Στρατώνι, κόστους 30.000 ευρώ.
  • Ολοκληρώθηκε με χωματουργικά μηχανήματα και προσωπικό της Ελληνικός Χρυσός η συντήρηση δρόμου προς τους καταρράκτες της Βαρβάρας ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμοι.
  • Η εταιρεία στάθηκε χορηγός τοπικών εκδηλώσεων όπως πρωτάθλημα beach volley και η Γιορτή Μυδιού στην Ολυμπιάδα με συνολική δαπάνη 9.000€
  • Η ελληνικός Χρυσός προχώρησε σε προμήθεια εξοπλισμού (τραπεζοκαθίσματα, ηχητικό εξοπλισμό κ.λπ.) για τοπικούς συλλόγους (πολιτιστική εταιρεία Αρναίας, σύλλογο επαγγελματιών Στρατωνίου και αθλητικό σύλλογο Στρατονίκης/Σταγείρων) με σκοπό την διευκόλυνση διοργάνωσης εκδηλώσεων. (Συνολικό κόστος 30.000€).

Και αυτά μόνο για την φετινή τουριστική περίοδο.

Ο κατάλογος των δράσεων ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός είναι μακρύς και προσβάσιμος σε όλους μέσα από την ετήσια απολογιστική Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας. Εκεί μπορεί να βρει κανείς δράσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την υγεία, το περιβάλλον, την απασχόληση, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τον πολιτισμό και την παράδοση… Πάντοτε εύστοχες και αποτελεσματικές όσον αφορά τους αποδέκτες. Ο συνοπτικός απολογισμός για το 2022 ήταν το λιγότερο εντυπωσιακός… Η εταιρεία προχώρησε το 2022 σε κοινωνικές επενδύσεις συνολικής δαπάνης 1,45 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση 137 συνολικά έργων και δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, με επικέντρωση στους εξής στρατηγικούς άξονες: Εκπαίδευση, Περιβάλλον, Υγεία και Αθλητισμός, Κοινοτική Ανάπτυξη, Τέχνες και Πολιτισμός. Από αυτές τις δαπάνες, 1,1 εκατ. ευρώ (75%) επενδύθηκαν αποκλειστικά σε δράσεις και έργα εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη!

Συμπερασματικά, αναλύοντας την στάση της εταιρείας απέναντι στην κοινωνία μέσα από την πολιτική ΕΚΕ που εφαρμόζει, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως η Ελληνικός Χρυσός έχει πάει ένα βήμα παραπέρα την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Συνδυάζοντας τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης με την δικιά της, καινοτόμο αντίληψη περί Παράλληλης Ανάπτυξης, έχει συνθέσει μια πολιτική ΕΚΕ κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της τοπικής κοινωνίας, την οποία εφαρμόζει με επιτυχία, μένοντας προσηλωμένη απαρέγκλιτα στην αρχή της δίκαιης ανάπτυξης.

Και για να καταλάβετε τι θα επακολουθήσει, σημειώστε πως βάσει της νέας επενδυτικής συμφωνίας, θα δρομολογηθούν επενδύσεις 80 εκ. δολάρια σε έργα κοινωνικής υπευθυνότητας, εκ των οποίων τα 15 εκ. δολάρια θα δοθούν εμπροσθοβαρώς στα πρώτα χρόνια του έργου.

Οπότε, φανταστείτε… βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή….

ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ…

Πολλά είναι τα κάθε μορφής ΜΜΕ και ακόμα περισσότερα τα μπλογκ που ασχολούνται από το πρωί με τις αλλοπρόσαλλες δηλώσεις Καμμένου που έπεσαν όχι και τόσο ως κεραυνός εν αιθρία, αλλά προς υποστήριξη του ήδη δυναμιτισμένου κλίματος μεταξύ εταιρείας και κυβέρνησης σχετικά με την πρόοδο της επένδυσης της ΒΑ Χαλκιδικής…

Τι μπλογκ http://politesaristoteli.blogspot.gr πάντα στην πρώτη γραμμή των τοπικών ειδήσεων και δη της μεταλλευτικής, αφού μετέφερε στους αναγνώστες του τις δηλώσεις Καμμένου και την άμεση απάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου της Δημήτρη Δημητριάδη, μας θύμισε πως ο κος Καμμένος είναι ο δεύτερος κατά σειρά υπουργός της κυβέρνησης που επιτίθεται με βαρύτατες κατηγορίες εναντίον του επενδυτικού σχήματος που διοικεί τα μεταλλεία Κασσάνδρας. Είχε προηγηθεί ο κος Σκουρλέτης ο οποίος είχε δηλώσει πως ο πρώην πρόεδρος της Eldorado Gold Πωλ Ράϊτ σορτάρει τη μετοχή της εταιρεία στο χρηματιστήριο! Μόνο η ψυχραιμία και η λογική εμπόδισαν τον τότε CEO της Eldorado να καταθέσει μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση όπως είχε διαρρεύσει.

Το μπλογκ όμως, στο τέλος της ανάρτησής του  θέτει και έναν πολύ σημαντικό προβληματισμό:

«Μένει να δούμε τι εξέλιξη θα έχει το νέο μέτωπο που άνοιξε η κυβέρνηση με την εταιρεία και αν βεβαίως ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προσφέρει πολιτική στήριξη στον κ. Καμμένο».

Πράγματι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση του Μαξίμου… Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις… Πρώτον κάνουμε το… κουνέλι και κουβέντα για την ταμπακιέρα, στο στιλ «Καμμένος είναι, τα συνηθίζει κάτι τέτοια…». Αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο…

Δεύτερη εκδοχή, να προσφέρει στήριξη στον υπουργό του αλλά διακριτικά… Χωρίς υπερβολές και τονισμούς των θέσεων Καμμένου… Αν σκεφθώ και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, μάλλον είναι το επικρατέστερο σενάριο…

Τρίτο και μάλλον απίθανο σενάριο είναι να βγει κάποιος άλλος από την κυβέρνηση και αν δηλώσει πως δεν συμφωνεί με τον υπουργό Άμυνας, πως η κυβέρνηση ψάχνει μέσω της διαιτησίας να βρει κοινό τόπο κ.λ.π…. Απλά ως ανταπόδοση στον Καμμένο για τις δηλώσεις στα όσα υποστήριξε ο Βούτσης περί πατρίδος.. θρησκείας .. οικογένειας… Αλλά μάλλον απίθανο αυτό το σενάριο…

Πάντως ο κος Δημητριάδης αποκρυστάλλωσε την ουσία όλων αυτών σε μια και μόνο πρόταση: «Είναι απαράδεκτο να είμαστε αποδέκτες τέτοιων δηλώσεων ενώ έχουμε επενδύσει πάνω από ένα δισ. Δολάρια στο έργο»! Ο Δημητριάδης το είπε… Το άκουσε όμως κανείς;

 

ELDORADO GOLD: ΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ, Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

cf1588c6dfe84b58b89d6ed7dcf1b3b5Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων στην Κίνα εξασφαλίζει στην Eldorado Gold μία εντυπωσιακή-όπως χαρακτηρίζεται από αναλυτές- θέση ρευστότητας άνω των 1,2 δισ. δολαρίων, η οποία σε συνδυασμό με τον μηδενικό δανεισμό προσφέρει στον καναδικό όμιλο που δραστηριοποιείται στην Βορειοανατολική Χαλκιδική, μέσω της θυγατρικής της Ελληνικός Χρυσός, προσφέρει το συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η Eldorado βρέθηκε στο επίκεντρο της αναλυτών όχι μόνο λόγω της ολοκλήρωσης της πώλησης, προς 600 εκατ. δολάρια, των συμμετοχών της στα έργα WhiteMountain, Tanjianshan και Eastern Dragon,γεγονός που σηματοδότησε το τέλος της 11 ετών ιστορίας της.

Η απόφαση Σταθάκη

Αλλά και επειδή, όπως πρώτο αποκάλυψε το Capital.gr, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης υπέγραψε μία απόφαση ρουτίνας-την οποία ο προκάτοχός του Π.Σκουρλέτης κρατούσε στο συρτάρι- που επιτρέπει την απεμπλοκή της μονάδας εμπλουτισμού στις Σκουριές.

Να διευκρινιστεί εν παρόδω ότι ο κ. Σταθάκης δεν ανακάλεσε την απόφαση Σκουρλέτη για την απόρριψη της αίτησης θεραπείας της Ελληνικός Χρυσός που αφορά την μονάδα μεταλλουργίας που θα κατασκευαστεί στην περιοχή Μαντέμ Λάκκος σε περίπου πέντε χρόνια, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας.

Η απόφαση όμως, Σταθάκη επιτρέπει την απρόσκοπτη κατασκευή της μονάδας εμπλουτισμού στις Σκουριές. Μέχρι την απόφαση του υπουργού οι εργασίες κατασκευής δεν ήταν χωρίς εμπόδια, καθώς ο Π.Σκουρλέτης ούτε ενέκρινε ούτε απέρριπτε την αίτηση της Ελληνικός Χρυσός του συμπληρωματικού -τροποποιητικού τεύχους της τεχνικής μελέτης. Η αίτηση αυτή ήταν απαραίτητη, επειδή η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε ζητήσει την αλλαγή χωροθέτησης δευτερευουσών εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές. Τέτοιου είδους μεταβολές στην χωροθέτηση δευτερευουσών μονάδων είναι σύνηθες φαινόμενο παγκοσμίως και γι’ αυτό οι απαιτούμενες διοικητικές αποφάσεις που λαμβάνονται χαρακτηρίζονται ως ρουτίνας.

Έτσι, η απόφαση αυτή, που ήρθε, βέβαια, με σημαντική καθυστέρηση, σήμανε την πλήρη απεμπλοκή της υλοποίησης της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών.

Ελκυστική αποτίμηση

Όλα αυτά κάνουν τους αναλυτές να μιλούν για ελκυστική αποτίμηση της μετοχής της Eldorado Gold, με 17 χρηματιστηριακές που καλύπτουν την EGO να αποδίδουν σύσταση “Buy”. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Zachs Investment Research, η Goldman Sachs, η Dundee Securities, η RBC Capital Markets και η TD Securities. Βέβαια, η σύσταση “Buy”σχετίζεται και με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε, τέλη Οκτωβρίου, η Eldorado Gold.

Ταυτόχρονα, το τελευταίο διάστημα, οι θεσμικοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων η FidelityInvestments, η VanguardGroup, η Bank of NewYorkMellon και η FranklinResources Inc έχουν αυξήσει τη συμμετοχή τους στην EldoradoGold.

Στην Ελλάδα

Στις Σκουριές, η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί την πρώτη φάση του έργου που ξεκίνησε, εκ νέου, τον Ιούνιο του 2016, ενώ είχε ανασταλεί, τον Ιανουάριο του 2016, λόγω των προσκομμάτων του υπουργού Περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη και της κυβέρνησης. Έτσι, σήμερα στις Σκουριές πραγματοποιούνται χωματουργικές εργασίες, θεμελιώσεις και πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του μεταλλείου όπου θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά επιφανειακή και υπόγεια εξόρυξη.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα της EldoradoGold, η παραγωγή από το μεταλλείο των Σκουριών θα ξεκινήσει το 2019 οπότε η παραγόμενη ποσότητα τοποθετείται σε 6.200 τόνους.

Να σημειωθεί ότι το δεύτερο στάδιο του έργου στις Σκουριές θα απορροφήσει 540 εκατ. δολάρια, ενώ οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες στην περιοχή, για το τρίτο τρίμηνο του 2016, διαμορφώθηκαν σε 13,2 εκατ. δολ.

Στην Ολυμπιάδα, έως τον Μάρτιο του 2017 προβλέπεται να έχει ξεκινήσει η έναρξη λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας. Ο ετήσιος στόχος που τίθεται είναι η παραγωγή 72.000 ουγγιών χρυσού και 55.000 ουγγιών ισοδύναμων χρυσού. Πρόκειται ουσιαστικά, για τη δεύτερη φάση του έργου, με την πρώτη φάση που ολοκληρώνεται, να περιλαμβάνει την επεξεργασία παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Δημήτρη Δελεβέγκου, 27/11/2016]