Tag Archives: Χαλκιδικη

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ

Την κατασκευή αεροδρομίου στη Χαλκιδική, προκειμένου να ενισχυθεί ο τουρισμός και η οικονομία της περιοχής, προτείνει ο ιδρυτής του Φορέα Σκέψης Ενεργών Πολιτών Σάββας Χαλιαμπάλιας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου αναμένεται να προσελκύσει  κι άλλες επενδύσεις και να προσδώσει υπεραξία στη γη ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας. 

«Η Χαλκιδική χρειάζεται ένα τοπικό αεροδρόμιο για τη σύνδεση της, μέσω  απ’ ευθείας πτήσεων – τσάρτερ, με όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί το οδικό δίκτυο του συγκεκριμένου νόμου είναι πολύ μεγάλο και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των ταξιδιωτών. Κατά κύριο λόγο οι τουρίστες προέρχονται από τα όμορα κράτη των Βαλκανίων ενώ είναι λίγοι οι επισκέπτες από τις λεγόμενες πλούσιες χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης που την επιλέγουν ως τουριστικό προορισμό» αναφέρει ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος και βουλευτής Θεσσαλονίκης. 

Στην Κεντρική Μακεδονίας καταγράφεται η χαμηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση των τουριστών, σε σχέση με τι άλλες περιοχές της χώρας. Ένα τοπικό αεροδρόμιο θα μπορούσε  να γίνει στην περιοχή της βόρειας Χαλκιδικής, μεταξύ  Ορμύλιας και  Μεταμόρφωσης. Να υπάρχει δυνατότητα να εξυπηρετεί όλο το νομό, τις παραθαλάσσιες και τις ορεινές περιοχές, καθώς επίσης και το Άγιο Όρος. Έτσι θα φέρουμε τουρίστες υψηλού οικονομικού επιπέδου οι οποίοι θα ενισχύσουν περισσότερο την ελληνική οικονομία» επισημαίνει ο κ. Χαλιαμπάλιας.

«Αυτό το έργο θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στην κεντρική Μακεδονία. Θα ενισχύσει  όλες τις μεγάλες επενδύσεις που ήδη υπάρχουν στο πρώτο και στο δεύτερο πόδι ενώ αναμένεται να αποκτήσει υπεραξία όλη η γη της ευρύτερης περιοχής. Είμαι πεπεισμένος ότι θα προσελκύσει κι άλλες περισσότερες επενδύσεις στο εγγύτερο μέλλον» τονίζει ο κ. Χαλιαμπάλιας.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 28/7/2020]

ΚΑΝΩ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΑΡΑ ΖΩ…

Διαβάζω στην κυβερνητική Αυγή πως η (εξαφανισμένη από τα δρώμενα στην Χαλκιδική) βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα Ιγγλέζη, ζητάει να πληροφορηθεί αν θα ανακληθεί η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Ελληνικός Χρυσός. Αν διαβάσει κανείς το περιεχόμενο της «Επίκαιρης Ερώτησης», διαπιστώνει πως πρόκειται αφ’ ενός για αναμασήματα των επιχειρημάτων Παρατηρητηρίου και Χουντή-Σακοράφα, και αφετέρου για ζητήματα τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί και αποσαφηνιστεί από την ίδια την εταιρεία.

Προφανώς η κα Ιγγλέζη θέλει να δείξει πως «εδώ είμαι κι εγώ», αφού η συστηματική δημόσια απουσία της από τα δρώμενα στην εκλογική της περιφέρεια μας έκανε να ανησυχήσουμε μήπως της έχει συμβεί κάτι…

Η επερώτηση μιλάει για «Συστηματική παραβίαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του 2011 αλλά και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός όπως αποτυπώνονται στα πορίσματα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος». Η κα Ιγγλέζη ζητά να πληροφορηθεί από τον ΥΠΕΝ Γ Σταθάκη «αν θα ανακαλέσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων»!.

Διαβάστε και το περιεχόμενο της «Επίκαιρης Ερώτησης»:

Η Ιγγλέζη αναφερόμενη στην πρόσφατη πράξη βεβαίωσης των Επιθεωρητών 30/1/2019 ισχυρίζεται ότι αυτή πιστοποιεί «όχι μόνο παραβάσεις της Ελληνικός Χρυσός αλλά και μονομερείς τροποποιήσεις χωρίς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ΕΠΟ με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται το περιβάλλον»!. Παραθέτει δε ενδεικτικά τα εξής:

  • Μονομερής τροποποίηση των όρων κατασκευής του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα και του τρόπου στεγάνωσής του παρ όλες τις υποδείξεις των υπηρεσιών που είχαν προηγηθεί
  • Μη σύννομη διαχείριση στερεών αποβλήτων
  • Λειτουργία του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα και άλλων τμημάτων των υποέργων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις
  • Μη προβλεπόμενη διακίνηση προϊόντων μεταφορά προϊόντων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά παράβαση της ΚΥΑ ΕΠΟ
  • Ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω της διάθεσης μη επαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και μάλιστα σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια που τίθενται από την ΚΥΑ ΕΠΟ
  • Μη επαρκής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων και του επιφανειακού αποδέκτη

Βασιζόμενη στο προγενέστερο πόρισμα (Μάιος 2018) των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος η Ιγγλέζη αναμασά «την εκτός ορίων συγκέντρωση μολύβδου στα επιφανειακά ύδατα Μαυρόλακκα που ξεπερνά κατά 985% το επιτρεπτό όριο»!.

Η διαφοροποίηση του αρχικού σχεδιασμού του περιβαλλοντικά εγκεκριμένου έργου επισημαίνεται και στο από 1/7/317 Πρακτικό της Επιτροπής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα, ενώ θέματα σχετικά με τη μελέτη ασφαλείας για τον Κοκκινόλακκα αναφέρονται και στο υπ. Αρ. 74111/2764/15.1.2019 έγγραφο της ΔΙΠΑ (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) του ΥΠΕΝ, αναφέρει η κα Ιγγλέζη.

Δεν παραλείπει να αναφερθεί και στοδείγμα που ελήφθη από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μετά την ανατροπή φορτηγού που μετέφερε «απόβλητα» για λογαριασμό της εταιρείας τον Μάρτιο του 2018 και ταξινομείται ως επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με το από 5/12/2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Καταλόγου Αποβλήτων του ΥΠΕΝ. Παρά ταύτα λέει, «συνεχίζεται η μεταφορά επικίνδυνων φορτίων χωρίς όμως να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που απαιτούνται θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία»!.

Τέλος, η Ιγγλέζη ζητάει να πληροφορηθεί από τον ΥΠΕΝ «σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας λαμβάνοντας υπόψη και τα πρόσφατα έγγραφα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και μεριμνώντας για διασφάλιση της δημόσιας υγείας» (!).

Ο ΛΥΚΟΣ, Η ΑΡΚΟΥΔΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ!!!

Στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ όλοι τα ξέρουν όλα!!! Έτσι και η περιβαλλοντική ΜΚΟ «Καλλιστώ» που όπως η ίδια παραδέχεται ασχολείται κυρίως με την προστασία του λύκου και της αρκούδας, αποφάσισε να «ενημερώνει, αλλά και να υποστηρίζει τους πολίτες σχετικά με όλα τα ζητήματα που έχουν σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις, όπως για παράδειγμα την εξόρυξη υδρογονανθράκων, την εξόρυξη χρυσού και την ιδιωτικοποίηση του νερού»!!!

Η ΜΚΟ προφανώς έχει ερείσματα μέσα στους κυβερνητικούς κόλπους διότι το εν λόγω απαράδεκτο άρθρο του Γιώργου Θεοδωρίδη, υπεύθυνου επικοινωνίας της «Καλλιστούς», δημοσιεύτηκε αποκλειστικά –που αλλού– στην φιλόξενη ΑΥΓΗ…

Εκεί ο κος Θεοδωρίδης μιλώντας για την εξόρυξη χρυσού ξεκινάει από τα… «αποδεδειγμένα»!

«Όπως η εξόρυξη υδρογονανθράκων, έτσι και η εξόρυξη χρυσού είναι αποδεδειγμένα μία απειλή για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς, πέρα από τη ρύπανση, συμβάλει και στην καταστροφή μίας σειράς επαγγελμάτων (τουρισμός, αλιεία, δασοκομία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αγροτική παραγωγή κ.α.)» Κε Θεοδωρίδη αυτά οι μόνοι που τα έχουν αποδείξει –στα λόγια βέβαια–, είναι η κα Ιγγλέζη και ο Τόλης Παπαγεωργίου από το προσωπικό του «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων». Εσείς έχετε κάποια στοιχεία να πειστούμε κι εμείς;

Το πόσο, δε, ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον το αποδεικνύει η αμέσως επόμενη πρόταση: «Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ έχει σταθεί από την πρώτη στιγμή δίπλα στους κάτοικους της Χαλκιδικής που αγωνίζονται για τον τόπο τους και έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με κατασκευασμένες κατηγορίες, ακόμα και για σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης! Μάλιστα τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 αναμένεται να βγει δικαστική απόφαση όπου το κατηγορητήριο θα καταπέσει»!!!

Θα μπορούσατε να βάλετε άνετα στο άρθρο την ένδειξη «πληρωμένη καταχώρηση»… Αυτό το διαπιστώνει ο οποιοσδήποτε νοήμων αναγνώστης βλέπει να αραδιάζετε τίποτα περισσότερο από την χιλιομασημένη antigold επιχειρηματολογία του Παρατηρητηρίου και μάλιστα από την τελευταία ανάρτησή του… Σας πρόδωσε ο ελέφαντας στο δωμάτιο…

Προσωπικά, για  το μόνο που λυπάμαι είναι ο λύκος και η αρκούδα… Και βέβαια και για την Καλλιστώ, για την οποία είχα εντελώς διαφορετική άποψη…

ΔΙΧΤΥΑ-ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΥΦΑΛΟ ΜΕ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Εθελοντές διοργανώνουν από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου τριήμερη καταδυτική δράση για να καθαρίσουν τον ύφαλο στη Χαλκιδική, όπου συγκεντρώνονται αλογάκια της θάλασσας και ο οποίος είναι καλυμμένος τα τελευταία χρόνια από αλιευτικά δίχτυα.

Η ανάσυρση διχτυών «φαντασμάτων», όπως αποκαλούνται τα εγκαταλελειμμένα δίχτυα στις θάλασσες, διοργανώνεται από την Ghost Fishing Greece και τη Healthy Seas, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου και τη συμμετοχή τριών καταδυτικών ομάδων.

Σύμφωνα με την Τζένη Ιωάννου από τη Healthy Seas, «η δράση θα πραγματοποιηθεί σε ένα μοναδικό ύφαλο, στον οποίο συγκεντρώνονται μεγάλα ιχθυοαποθέματα και θαλάσσια ζωή, αλλά λόγω της συγκέντρωσης αλιευτικών διχτυών, ο ύφαλος αυτός αργοπεθαίνει. Υποθαλάσσιος στόχος της ομάδας είναι οι βραχονησίδες “Ελευθερίδες”, περιοχή όπου έχει ανακαλυφθεί αποικία ιππόκαμπων, από τις ελάχιστες στην Ελλάδα» προσθέτει, επικαλούμενη και στοιχεία από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN), σύμφωνα με τα οποία οι ιππόκαμποι βρίσκονται υπό απειλή στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της υποβάθμισης ή της απώλειας του ενδιαιτήματος από καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές.

Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 640.000 τόνοι αλιευτικών εργαλείων αφήνονται στις θάλασσες και τους ωκεανούς, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται σ΄ αυτά εκατομμύρια θαλάσσια ζώα, όπως καρχαρίες, δελφίνια φώκιες και χελώνες, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η οργάνωση Healthy Seas δραστηριοποιείται εδώ και πέντε χρόνια στην Ολλανδία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με εθελοντές δύτες και αλιείς, έχουν συγκεντρωθεί 375 τόνοι αλιευτικών διχτυών από τις θάλασσες και από τη στεριά, που ισοδυναμεί με το βάρος δύο γαλάζιων φαλαινών. Τα ανακτημένα αλιευτικά δίχτυα μετατρέπονται από πολυεθνική εταιρία σε νήμα που αποτελεί πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων προϊόντων, όπως κάλτσες, μαγιό ή χαλιά.

Το Ghost Fishing Foundation είναι διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός εθελοντών τεχνικών δυτών που αναλαμβάνει, υποστηρίζει και προωθεί πρωτοβουλίες ανάσυρσης εγκαταλελειμμένων διχτυών στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Από το 2012 έχει διεξάγει καταδύσεις έρευνας και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων διχτυών στη Βόρεια Θάλασσα, Αδριατική, Αιγαίο, Μεσόγειο και στον Ειρηνικό Ωκεανό σε συνεργασία με πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις και με την υποστήριξη μιας συνεχόμενα αυξανόμενης ομάδας εθελοντών τεχνικών δυτών.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 30/10/2018]