Category Archives: Νέα / Ειδήσεις

Νέα / Ειδήσεις

ΟΜΟΦΩΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ!

Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου όρους ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Οργανωτικής Επιτροπής του Συλλαλητηρίου των Αθηνών, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 στην πλατεία Συντάγματος. Οι Αγιορείτες Πατέρες δείχνουν έμπρακτα για ακόμη μία φορά την ανησυχία τους και την μέριμνά τους για το φλέγον ζήτημα του ονόματος της Μακεδονίας. Το Άγιον Όρος σε όλη του την διαδρομή συνέδραμε ποικιλοτρόπως τους δίκαιους αγώνες του Γένους με κάθε μέσο, αλλά κυρίως με την προσευχή.

Σύμφωνα με το ιεροσφράγιστρο γράμμα της Ιεράς Επιστασίας, μετά από ομόφωνη απόφαση την Ιερά Κοινότητα θα εκπροσωπήσουν οι πανοσιολογιώτατοι Γέροντες Νικόδημος από την Ι.Μ. Αγίου Παύλου και Ιερομόναχος Σισώης από την Ι.Μ. Ξενοφώντος.

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.gr, 3/2/2018]

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

“Η έξοδος στις αγορές δεν σημαίνει το τέλος της εποπτείας, δηλαδή την είσοδο σε μία κατάσταση χωρίς δημοσιονομικούς κι άλλους περιορισμούς”.

Ακόμη ένας φορέας, εν προκειμένω το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, θεωρεί ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό κάποιας μορφής έλεγχο από τους δανειστές, ακόμα και μετά το τέλος του προγράμματος!

Όμως το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, πάει και ένα βήμα πιο πέρα καθώς θεωρεί ότι θα υπάρξουν και συμπληρωματικά μέτρα, πέρα από τις προβλέψεις του μνημονίου. Συγκεκριμένα, στην τριμηνιαία έκθεσή του αναφέρει ότι ενώ “έχουν ψηφιστεί για το 2019 και το 2020 μέτρα προσαρμογής του ασφαλιστικού και της φορολογίας και δημοσιονομικοί στόχοι έως το 2012, αυτό το δεσμευτικό πλαίσιο θα πρέπει να εμπλουτιστεί κατά πάσα πιθανότητα με περαιτέρω στοιχεία τους επόμενους μήνες”.

Αίσθηση προκαλεί και η διαπίστωση των αναλυτών της Βουλής ότι η έξοδος στις αγορές δεν ισοδυναμεί με το τέλος της λιτότητας, “καθώς η χώρα:

  1. Έχει δεσμευθεί θεσμοθετώντας μια σειρά συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για τα χρόνια μετά το 2018: πρωτογενή πλεονάσματα και μέτρα στο ασφαλιστικό σύστημα το 2019 και στη φορολογία το 2020, συνολικά της τάξης του 2% ΑΕΠ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% ΑΕΠ μέχρι το 2022.
  2. Θα πρέπει, στη συνέχεια, να διατηρήσει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 2% του ΑΕΠ μέχρι το 2060, τα οποία ενδέχεται να αποδειχθούν ανέφικτα αν η χώρα δεν ακολουθήσει τον δρόμο της διατηρήσιμης ανάπτυξης”.

“Παγίδα λιτότητας”

Στην έκθεση γίνεται λόγος για μια “παγίδα λιτότητας” όπου οι συνεχείς αυξήσεις φορολογίας και μειώσεις δαπανών μειώνουν το ΑΕΠ, αυξάνουν το χρέος και φτωχοποιούν τον πληθυσμό.

Η δεν υπερφορολόγηση σύμφωνα με το ΓΠΒ  αποδεικνύεται:

(α) Με τη σύγκριση των συντελεστών άμεσης και έμμεσης φορολογίας. Οι Έλληνες είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και στον ανώτατο συντελεστή ΦΠΑ. Τα φορολογικά μας έσοδα μάλιστα κατά 44,5% βασίζονται στην έμμεση φορολογία, όταν στην υπόλοιπη Ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11,5 μονάδες χαμηλότερο. Είναι δηλαδή και σε βάρος των φτωχότερων. Όπως επισημάνθηκε και στην έκθεση επί του σχεδίου Π/Υ του 2018, ο λόγος έμμεσης προς άμεση φορολογία μεγαλώνει συνεχώς από το 2014 και μετά.

(β) Από τη συνεχή αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών προς το δημόσιο που πλέον ξεπερνά το € 1 δισ. το μήνα. Η εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας έχει οδηγήσει πολλά νοικοκυριά στα όρια της φτώχειας.

Γιατί η έξοδος στις αγορές δεν είναι  πανάκεια

Η έξοδος στις αγορές δεν σημαίνει το τέλος της εποπτείας, δηλαδή την είσοδο σε μια κατάσταση χωρίς δημοσιονομικούς (και άλλους) περιορισμούς, υπογραμμίζεται Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Οι λόγοι είναι οι εξής σύμφωνα με την έκθεση:

  1. Η Ελλάδα, ακόμα και αν όλα πάνε καλά, θα υπάγεται στους ισχύοντες για τα κράτη-μέλη περιορισμούς της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ειδικά της Ευρωζώνης. Η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ και ακόμη περισσότερο της Ευρωζώνης (Δημοσιονομικό Σύμφωνο) περιορίζει γενικά και σημαντικά τη δημοσιονομική κυριαρχία των κρατών-μελών της.  Συγκροτεί ένα περιβάλλον αυξημένης (αμοιβαίας) εποπτείας που δεν επιτρέπει εξαιρέσεις. Π.χ. η εισροή πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία θα εξαρτάται από την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων. Εκτός τούτου, οι χώρες που ολοκλήρωσαν αντίστοιχα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής συνέχισαν να αποτελούν αντικείμενο οικονομικής παρακολούθησης.
  2. Επίσης και συναφώς, η εποπτεία για κράτη-μέλη που έχουν δανειστεί από τον ΕΜΣ προβλέπεται να είναι ενισχυμένη. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στην Ζώνη του Ευρώ προβλέπει στο άρθρο 14 ότι “Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75 % της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του οικείου κράτους μέλους.
  3. Τέλος, τον ρόλο της “τρόικας” αναλαμβάνουν, με διαφορετική βέβαια μορφή, οι ίδιες οι αγορές. Στο βαθμό που η οικονομική πολιτική χαρακτηρίζεται από συνέπεια αναφορικά με τους στόχους της (π.χ. δημοσιονομική σταθερότητα), οι αγορές θα ανταμείβουν τη χώρα με αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού. Αν όμως οι αγορές διαπιστώσουν ότι οι κυβερνήσεις δεν χαρακτηρίζονται από συνέπεια στην άσκηση οικονομικής πολιτικής (π.χ. εφαρμόζουν πελατειακές πρακτικές για την εξασφάλιση πολιτικού οφέλους), θέτοντας σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα, οι αγορές θα είναι τιμωρητικές, ανεβάζοντας τα επιτόκια και δυσκολεύοντας ή/και ακυρώνοντας τυχόν πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια.  ​

Αιχμές για μη ανανέωση θητείας

Όπως αναφέρεται πρόκειται για την τελευταία έκθεση του Γραφείου υπό την παρούσα σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής με επικεφαλής τον Π. Λιαργκόβα. “Λογικά, η ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Συντονιστή θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, αλλά η μετάβαση καθυστέρησε όπως άλλωστε συνέβη και σε άλλες περιοχές πολιτικής. Θεωρούμε ότι η Επιτροπή, με τη νέα σύνθεσή της θα διατηρήσει την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της, η οποία οικοδομήθηκε τα προηγούμενα χρόνια” αναφέρεται για την καθυστέρηση. Και υπάρχουν αιχμές για την απόφαση μη ανανέωσης της θητείας. Επισημαίνεται ότι “υπενθυμίζουμε ότι η Επιστημονική Επιτροπή 2012-2017, αποφάσιζε με ομοφωνία και λειτουργούσε πέραν των κομματικών αντιπαραθέσεων. Το Γ.Π.Κ.Β., υπήρξε ένας καινοτόμος, για τα ελληνικά δεδομένα, θεσμός που έχει πλέον ριζώσει βαθιά στο ελληνικό θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο. Την περίοδο 2012-2017, το Γ.Π.Κ.Β. πέτυχε την πρώτη θεσμική του κατάκτηση -καθόλου αυτονόητη μέχρι πριν από λίγα χρόνια- που ήταν η ομαλή και συνεχής λειτουργία του, χωρίς να επηρεάζεται το έργο του από αλλαγές κυβερνήσεων ή/και Προέδρων της Βουλής”.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Στέλιου Κράλογλου, 1/2/2018]

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ “ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ”

Το ενεργειακό ενδιαφέρον έχει στραφεί εδώ και πολύ καιρό στην περιοχή της Μεσογείου. Οι Μεσογειακοί υδρογονάνθρακες, εφόσον η παρουσία τους επιβεβαιωθεί, θα συμβάλλουν στην ενεργειακή στήριξη της ΕΕ. Μεγάλες εταιρείες υδρογοναθράκων έχουν αρχίσει να στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς τη Μεσόγειο∙ η πιθανή παρουσία υδρογοναθράκων στη Μεσόγειο προσδίδει γεωπολιτικές διαστάσεις και απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο εθνικό συμφέρον σε συνεργασία με άλλες Μεσογειακές χώρες.

Θα περίμενε λοιπόν κανείς όλες οι πλευρές εντός Ελλάδας να έχουν αντιληφθεί τις θετικές επιπτώσεις για τη χώρα από την αξιοποίηση των υδρογοναθράκων. Επιπτώσεις σε οικονομικό, κοινωνικό και κυρίως γεωπολιτικό επίπεδο: η Ελλάδα θα καταστεί ισχυρή χώρα.

Ωστόσο κατά καιρούς εκφράζονται διάφορες απόψεις στη χώρα μας οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν τις γεωπολιτικές διαστάσεις του παίγνιου των υδρογοναθράκων στη Μεσόγειο. Οι «οικολογικές» αυτές απόψεις θεωρούνται παρωχημένες καθώς χρησιμοποιούν τα ίδια και τα ίδια αναμασημένα επιχειρήματατης δεκαετίας του ’80.

Οι κεκαλυμένες αυτές απόψεις φαίνεται πως φυτρώνουν ωσάν τα μανιτάρια και προέρχονται συνήθως από οικολογικές οργανώσεις-βιτρίνες (;) με ευφάνταστες και βαρύγδουπες ονομασίες. Δυστυχώς, οι οικολόγοι εμμέσως πλην σαφώς, φαίνεται πως παίζουν πλέον (είτε ηθελημένα είτε αθέλητα) γεωπολιτικό ρόλο στα τεκταινόμενα στην περιοχή της Μεσογείου.

Όταν όλες σχεδόν οι χώρες της Μεσογείου επιζητούν την αξιοποίηση των υδρογοναθράκων ώστε να ευημερήσουν οι λαοί τους πώς εξηγείται το γεγονός οι οικολογικές οργανώσεις να επιζητούν τη μη-αξιοποίηση των Μεσογειακών υδρογοναθράκων; Οι μόνοι οι οποίοι έχουν (όλως τυχαίως) την ίδια άποψη με τους οικολόγους είναι αυτοί οι οποίοι θα χάσουν οικονομικά από την αξιοποίηση των Μεσογειακών υδρογοναθράκων.

Στο παίγνιο της αξιοποίησης των υδρογοναθράκων της Μεσογείου παρατηρείται ίσως μία σύμπτωση συμφερόντων μεταξύ κρατών(;)που θα απωλέσουν οικονομικά οφέλη σε περίπτωση που αξιοποιηθούν οι Μεσογειακοί υδρογονάνθρακες, ορισμένων διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και του… «οικολογικού» κινήματος.

Σε αυτό το σημείο ας αναφερθεί ο όρος της “γεωπολιτικής οικολογίας” («eco-geopolitics»): δηλαδή η ηθελημένη χρήση του επιχειρήματος της προστασίας του περιβάλλοντος ή της περιβαλλοντικής ασφάλειας (κατ’ευφημισμός οικολογία) ως εργαλείο για τη επιβολή/επίτευξη συγκεκριμένων γεωπολιτικών στόχων-συμφερόντων συγκεκριμένων κρατών.

Το παρόν άρθρο δεν υπονοεί κάτι συγκεκριμένο. Απλώς βάζει στο παίγνιο και την πιθανότητα να υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά του Φεγγαριού… “DARK SIDE OF THE MOON” λοιπόν.

 

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr, Αναδημοσίευση από defence-point.gr, 1/2/2018]

ΣΑΝΟΣ, ΧΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ…

«Γιατί αυτοί που ξέρουν από επενδύσεις και ανάπτυξη (όπως ο πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανικών Υποθέσεων της Business Europe, Γκέρχαρντ Κοχ που ρωτήθηκε από τους Έλληνες δημοσιογράφους αν η Ελλάδα προσφέρεται για ιδιωτικές επενδύσεις) απαντούν απερίφραστα “…Έτσι όπως έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα δύσκολα μια ξένη εταιρεία θα έρθει να κάνει επενδύσεις”».

Το Πάσχα σπίτια μας. Μην ξεμυτίσετε. Ξαναέρχεται η ανάπτυξη αγκαζέ με την Ανάσταση. Τα νταούλια του Γιαν(ν)η θα τα παίξει… ο Ευκλείδης.

Χείμαρρος αισιοδοξίας και οράματος ο σύντροφος Ευκλείδης στο Reuters “…η Ελλάδα χτίζει τα δικά της αποθέματα τα οποία μαζί με τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας, για πολύ παραπάνω από ένα χρόνο, επειδή φτάνουν στα 19 δισ. ευρώ. Μέχρι το Πάσχα, θα προετοιμάσουμε δικό μας σχέδιο, να δείξουμε στις αγορές και στους θεσμούς ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μας, ότι έχουμε την κυριότητα. Δεν έχει επιβληθεί, δεν τίθεται θέμα συμβιβασμού” (Τσακαλώτος: Προετοιμάζουμε δικό μας σχέδιο…).

Μια χαψιά… έκανε ο Ευκλείδης δύο μεγαλοπρεπέστατους συντρόφους του. Πρώτα τον Γιωργάκη Παπανδρέου του “…λεφτά υπάρχουν”. Και αμέσως μετά τον Γιαν(ν)η Βαρουφάκη του “…θα μας παρακαλάνε να πάρουμε τα λεφτά” που κατέληξε στο αμίμητο “…ντάρλινγκ έκλεισα τις Τράπεζες…”.

Τους “κατάπιε” και τους δύο χωρίς ανάσα ο αναντικατάστατος (και στον ανασχηματισμό) “λατρευτός” και του Ντάισελμπλουμ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, λέγοντας στη συνέχεια “…η Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιήσει μια καθαρή έξοδο τον Αύγουστο και δεν έχει κανένα λόγο να ζητήσει προληπτική πιστοληπτική γραμμή. Νιώθουμε ότι έχουμε χτίσει αξιοπιστία τα τελευταία τρία χρόνια. Η οικονομία γυρίζει σελίδα”.

Έτσι απλά και χωρίς κόπο ξεσκέπασε από την καρότσα της Κουμουνδούρου το πρώτο φορτίο με σανό νέας παραλαβής…

Τι μας λέει (με άλλα λόγια) ο υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψε με τα δέκα το τρίτο μνημόνιο και πήρε κυριολεκτικά από την τσέπη μας 86 δισ. ευρώ.

Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει πιστοληπτική γραμμή στήριξης από τους δανειστές γιατί λεφτά υπάρχουν (εννοεί τα 19 δισ. ευρώ που μόνο ο ίδιος τα γνωρίζει) και επειδή στην Ελλάδα η ανάπτυξη του 2018 θα φθάσει στο 2,5% (τόσο την θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ) ενώ δείχνουν πως πάλι στα 2,5% θα ανέβει και το 2019.

Μας βεβαιώνει επίσης πως είναι λόγια του αέρα και χωρίς καμία βάση όσα λένε οι δανειστές για Επιτροπεία μέχρι το 2022 και προκαταβολικές υπογραφές… (προκειμένου να ανοίξουν οι συζητήσεις με τα ευχολόγια ρύθμισης του χρέους)  αποδοχής των μέτρων κουρέματος μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και αφορολόγητου από τον Ιανουάριο του 2019.

Λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος να το παραδεχθώ και να το υιοθετήσω και από τη στήλη αλλά μου είναι εντελώς αδύνατον να το παρακάμψω. Διερωτώμαι λοιπόν. Μπορεί ανθρώπινος νους, ακόμη και με μέτρια λογική, να χωρέσει πως υπάρχει στον πλανήτη λαός να κάθεται στον τόπο του αποδεχόμενος πολιτικούς να τον χλευάζουν με τόσο χυδαίο τρόπο λέγοντας ό,τι τους κατέβει από το κεφάλι αρκεί να περιέχει αντριλίκια και τσαμπουκάδες… επιπέδου χαμαιτυπείου;

Έχει σχέση, η εικόνα αυτή, με την πραγματική δημοκρατία και τα δικαιώματα του πολίτη να γνωρίζει που βαδίζει η χώρα του και τι ξημερώνει στους κατοίκους της;

Λυπάμαι και πάλι που το λέω, αλλά μόνο η κατάντια της ελληνικής “δημοκρατίας” (που αρχίζει να προσλαμβάνει χαρακτηριστικά ολοκληρωτισμού) επιτρέπει το αίσχος να βγαίνουν κυβερνήσεις (αλλά και πολιτικοί που διεκδικούν την κυβέρνηση) και να προσφέρουν στους ιθαγενείς της χώρας χάντρες και καθρεφτάκια… “πουλώντας” ανάπτυξη χωρίς σχέδιο, χωρίς όραμα, χωρίς ικανό κράτος.

Γιατί αυτοί που ξέρουν από επενδύσεις και ανάπτυξη (όπως ο πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανικών Υποθέσεων της Business Europe, Γκέρχαρντ Κοχ που ρωτήθηκε από τους Έλληνες δημοσιογράφους αν η Ελλάδα προσφέρεται για ιδιωτικές επενδύσεις) απαντούν απερίφραστα “…Έτσι όπως έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα δύσκολα μια ξένη εταιρεία θα έρθει να κάνει επενδύσεις”.

Ας βγει ένας από τους (ολιγοστούς) σοβαρούς του ΣΥΡΙΖΑ να διαψεύσει με επιχειρήματα αυτά που βλέπουν για την Ελλάδα οι βιομήχανοι και οι επενδυτές της Ευρώπης.

Ευτυχώς που δεν το τόλμησε ο υπουργός Στέργιος Πιτσιόρλας όταν ρωτήθηκε χθες. Και πώς να τον διαψεύσει όταν μετά από 3 χρόνια η μία και μοναδική (της προκοπής) επένδυση “θρίλερ” του Ελληνικού (η οποία συμπεριλαμβάνεται και στα προαπαιτούμενα!!!) χρειάζεται δεύτερη συνεδρίαση του ΣτΕ. Για να γίνει τι; Για να αποδεχθεί προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο Π.Δ., θα εγκρίνει το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής!!! Και εμείς, αντί να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε, καθόμαστε και ακούμε τον σύντροφο Ευκλείδη να μας λέει γυρίζουμε σελίδα… Πόσα άλλα καθρεφτάκια αντέχουμε;

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Γιώργου Κράλογλου, 1/2/2018]