ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ

Η Ελληνικός Χρυσός είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα που σημείωσε στην πρώτη της αξιολόγηση συμμόρφωσης έναντι των προτύπων του πλαισίου «Προς μία Βιώσιμη Μεταλλευτική Δραστηριότητα» (Towards Sustainable Mining -TSM) της Ένωσης Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων του Καναδά (Mining Association of Canada – MAC), της οποίας αποτελεί μέλος μέσω της μητρικής της Eldorado Gold. Η αξιολόγηση αφορά τα Μεταλλεία Κασσάνδρας και συγκεκριμένα τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο TSM «Προς μία Βιώσιμη Μεταλλευτική Δραστηριότητα» υποστηρίζει τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις στην αναγνώριση και διαχείριση των κυριότερων περιβαλλοντικών και κοινωνικών ρίσκων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της από πιστοποιημένους εξωτερικούς ελεγκτές, η Ελληνικός Χρυσός έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση, επιπέδου ΑΑΑ. σε όλους τους δείκτες αναφοράς στο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Μεταλλευτικών Καταλοίπων (Τελμάτων) και στο Πρωτόκολλο Διατήρησης Βιοποικιλότητας. Συνολικά, η εταιρεία το 2023 αξιολογήθηκε με τριπλό A (ΑΑΑ) στους 14 από τους 30 δείκτες αναφοράς του προτύπου TSM. Η εταιρεία έλαβε επίσης αξιολόγηση επιπέδου ΑΑ για τις πρακτικές της ως προς την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την υπεύθυνη διαχείριση υδάτινων πόρων και Α για την κλιματική αλλαγή.

[ΠΗΓΗ: POLITICAL, 20/9/2023]