ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Country CFO, Greece, Eldorado Gold Corporation «Πρέπει να έχουμε σφαιρική άποψη για την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων ESG και Βιωσιμότητας, καθώς πλέον οι χρηματοδοτήσεις συνυπολογίζουν τις επιδόσεις σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης»

Η πανδημία αναστάτωσε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι οικονομικές διευθύνσεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες, αλλά και να αξιοποιήσουν τη γνώση που αποκόμισαν, ως εφόδιο για το μέλλον.

Η λέξη «πρωτόγνωρο» που τόσο ακούστηκε σε όλες τις γλώσσες τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, πλέον έχει καταστεί «κανονικότητα», άλλη μια λέξη με την οποία εξοικειωθήκαμε. Μάλιστα, όλα δείχνουν ότι θα παραμείνουμε εξοικειωμένοι με αυτές τις έννοιες, καθώς παρόν και μέλλον επιδεικνύουν υδραργυρικές ιδιότητες: αβεβαιότητα, εκπλήξεις, αλλά και ευκαιρίες για όποιον βρίσκεται σε εγρήγορση. Στο τελευταίο δελτίο οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, στην ερώτηση που αφορά την ευκολία πρόβλεψης της μελλοντικής ανάπτυξης της επιχείρησης, το 50% των επιχειρήσεων θεώρησε ότι αυτή μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα. Ζητήσαμε από οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία να περιγράφουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία, τις εξελίξεις που επιταχύνθηκαν και το πώς αυτές θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, αλλά και να μάς μιλήσουν για τις επενδύσεις που δρομολογούνται κατά προτεραιότητα το 2023.

Νέα πρόκληση, τα κατάλληλα στελέχη

Πρόσφατη έρευνα της Tradeshift σε 150 ανώτατα οικονομικά στελέχη, έδειξε ότι 45% των CFOs ανησυχεί για την προσέλκυση και διακράτηση ταλέντου, αλλά και για την πρόσβαση στην κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση. Σύμφωνα με την έρευνα, αν η πρώτη φάση μετασχηματισμού μιας επιχείρησης αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, η αμέσως επόμενη εστιάζει στον ανθρώπινο παράγοντα, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Η συστηματική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό βρέθηκε στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων των ερωτηθέντων.

Για τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, Country CFO, Greece, στην Eldorado Gold Corporation, «Η πανδημική κρίση αποτέλεσε πρωτόγνωρη πρόκληση για τους οικονομικούς διευθυντές της βιομηχανίας, οι οποίοι κλήθηκαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους στη μετάβαση προς τη «νέα κανονικότητα». Η αποτελεσματική συνεργασία του CFO με την υπόλοιπη διοίκηση της εταιρείας αποτελεί προτεραιότητα, ώστε οι νέες προκλήσεις να αντιμετωπίζονται με αμεσότητα, ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής, αξίες που πλέον κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας μετά από κάθε απρόβλεπτο γεγονός, όπως η πανδημία.

Η επίσπευση της υιοθέτησης τεχνολογικών λύσεων που θα βελτιστοποιήσουν την επιχειρησιακή λειτουργία και ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διαχείριση πόρων ήταν μία ακόμα εξέλιξη ως απόρροια της πανδημίας.

Επιπλέον, η έξοδος από την πανδημία φαίνεται πως οδήγησε σε απότομη αύξηση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα η εύρεση του κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού να αποτελεί κορυφαία πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Στην Ελληνικός Χρυσός ενισχύουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα για παροχή σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, επενδύοντας σε δράσεις για την πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου που συμβαδίζει με τις τρέχουσες εξελίξεις».

Εφοδιαστική αλυσίδα και R&D

Τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν διαρκώς στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Πλέον, το αφήγημα μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, με λύσεις όπως το nearshoring, η εύρεση εναλλακτικών προμηθευτών και οι καινοτομίες R&D που εξισορροπούν την κατάσταση.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, είναι 4 φορές περισσότερες οι δαπάνες R&D ανά απασχολούμενο στη μεταποίηση, σε σύγκριση με το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη

Σε παγκόσμια έρευνα που πραγματοποίησε η Sapio Research σε 2.294 εταιρείες από 13 χώρες, για λογαριασμό της ΑΒΒ:

  • 97% των ερωτηθέντων απάντησε ότι επενδύει ήδη ή σχεδιάζει να επενδύσει σε ενεργειακή αποδοτικότητα
  • 73% σχεδιάζει να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα στις εγκαταστάσεις του.

Ως σημαντικότερα εμπόδια στην υλοποίηση αναφέρθηκαν ο χρόνος εκτός λειτουργίας (downtime) (37%) και το κόστος (50%), ποσοστό που διαμορφώνεται σε 39% για τον ενεργειακό κλάδο. Ως σημαντικότεροι λόγοι για την επένδυση κρίθηκαν η εξοικονόμηση κόστους (59%), οι δεσμεύσεις της εταιρείας υπέρ της βιωσιμότητας (56%), η αυξημένη ανταγωνιστικότητα (44%) και η βελτίωση της εταιρικής φήμης (40%).

[ΠΗΓΗ: FINANCE PRO, 1/3/2023]