ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ;

Για ακόμη μια φορά το ΕΡΓΟΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ προσφέρει την δυνατότητα στους αναγνώστες του να συμμετέχουν σε διαδικτυακή δημοσκόπηση.

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Το πρόγραμμα ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή τον Μάιο του 2010. Μέρος των διατάξεών του ενεργοποιήθηκε άμεσα με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7 Ιουνίου 2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010), ώστε να διεξαχθούν βάσει αυτών οι αυτοδιοικητικές εκλογές του ιδίου έτους. Στην πλήρη μορφή του τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2011. 

Από την δημιουργία του Καλλικρατικού Δήμου ποια Δημοτική Αρχή έχει διεκπεραιώσει καλύτερο έργο στο Δήμο Αριστοτέλη;

  1. Τριετία ΠΑΧΤΑ
  2. Πενταετία ΜΙΧΟΥ/ ΖΟΥΜΠΑ
  3. Τριετία ως σήμερα ΒΑΛΙΑΝΟΥ

Ψηφίστε εδώ:

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 12/1/2023]