ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΟΣΩΝ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ 25 ΚΑΙ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η ημέρα των Χριστουγέννων που φέτος συμπίπτει με ημέρα Κυριακή και η 26η Δεκεμβρίου θεωρούνται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας από το νόμο, κάτι που σημαίνει εκείνες τις ημέρες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, υπάρχουν επιχειρήσεις και καταστήματα που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις γιορτές, που θα είναι ανοιχτές ανήμερα των Χριστουγέννων και την 26η Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως η 25η Δεκεμβρίου, ημέρα των Χριστουγέννων που φέτος συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, προβλέπεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας από το νόμο. Ενώ η 26η Δεκεμβρίου, η 1η Ιανουαρίου και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνια) δεν ανήκουν στις υποχρεωτικές αργίες από το νόμο, ωστόσο χορηγούνται είτε βάσει ειδικών ρυθμίσεων σε ΣΣΕ, Κανονισμούς εργασίας, είτε κατ’ έθιμο, είτε οικειοθελώς από τον εργοδότη.

Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές. Επίσης δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Αμοιβή κατά τα Χριστούγεννα και την 26η Δεκεμβρίου

Αναφορικά με την αμοιβή των εργαζομένων την ημέρα των Χριστουγέννων και την 26η Δεκεμβρίου θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την μέρα αυτή και στους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν.

Εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.

Αντίθετα, εάν ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει την επιχείρηση και εφόσον οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους (αν αμείβονται με μισθό) και 75% προσαύξηση στο νόμιμο ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) καθώς επίσης και καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει κανονικά την επιχείρησή του και οι μισθωτοί με δική τους πρωτοβουλία δεν εργαστούν, τότε δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) ή το 1/25 του μισθού τους (αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό).

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 20/12/2022]