ΤΟ ΣΗΜΑ MACEDONIA THE GREAT ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Τοποθετώντας μια επιχείρηση το σήμα MACEDONIA THE GREAT στα προϊόντα της ή στις υπηρεσίες της τα κάνει να ξεχωρίζουν από αυτά που παράγονται ή παρέχονται στα Σκόπια αίροντας μια ακόμα αρνητική συνέπεια της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Το σήμα αυτό το κατοχύρωσε διεθνώς ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και το παρέχει δωρεάν στις επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στα μητρώα του.

Μια τεράστια προωθητική δραστηριότητα θα ξετυλιχθεί πίσω από αυτή την πρωτοβουλία.

Ο Δήμος Αριστοτέλη και το δίκτυο επιχειρήσεων Αριστοτελική Σύμπραξη επαγγελματιών του Δήμου Αριστοτέλη ενισχύουν αυτή την καμπάνια.

Το παρουσιάσαν στις 15/12 στην Αρναία και με το νέο έτος και στην Ιερισσό.

[ΠΗΓΗ: ΤΥΤΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, από blog.moudaniwn.gr, 20/12/2022]