ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – «ΣΗΜΑΤΩΡΟΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

Έργα συνολικού ύψους 14,5 δισ. ευρώ στον ενεργειακό τομέα, στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και αλλού, φαίνεται να αποτελούν πυλώνες δραστηριοτήτων που «οδηγούν» τις επενδύσεις και σταδιακά αλλάζουν το υπόδειγμα ανάπτυξης.

Η πρόσφατη έρευνα της Eurobank για τα μεγάλα projects (σε 5 πυλώνες), για εμβληματικά έργα που τείνουν να δημιουργούν εστίες δραστηριότητας που συμπαρασύρουν στην ανάληψη πολλών μικρότερων επενδύσεων από συνεργαζόμενους φορείς και υπεργολάβους, αναδεικνύει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα ενέργειας – «πράσινη» μετάβαση, στον οποίο η τράπεζα συμπεριλαμβάνει έργα συνολικού capex 12,497 δισ. ευρώ, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Αττικής – Κρήτης, ο εκσυγχρονισμός – επέκταση του ΕΣΦΑ (Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου), έργα της ΔΕΗ (φ/β), έργα ΔΕΔΔΗΕ 2023- 2026 αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις όπως των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil (κατασκευή εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο ως καύσιμο – CCGT), Mytilineos (στη Βοιωτία), ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (Αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας), Κοπελούζος, Archirodon, Κράταζη, Elpedison, Sunlight, Cenergy κ.α. Στη λίστα περιλαμβάνονται και projects του πυλώνας «Βιομηχανία», κυρίως όμως σε ότι έχει να κάνει με μονάδες παραγωγής φαρμάκων, μονάδες διαχείριση αποβλήτων, αποχετευτικά δίκτυα, αλλά και την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός / Eldorado Gold στη Χαλκιδική.

Να σημειωθεί ότι και στον ενεργειακό πυλώνα, το κριτήριο συμπερίληψης των έργων στη «λίστα» δεν αφορά στο φορέα χρηματοδότησης, αλλά στο μέγεθος και συγκεκριμένα εάν το project αφορά επένδυση από 50 εκατ. και πάνω (συνολική επένδυση, όχι μόνο η τραπεζική χρηματοδότηση). Η Eurobank εστιάζει σε μεγαλύτερα επενδυτικά projects για λόγους σηματοδότησης. Τα έργα είναι αμιγώς ιδιωτικά, δημόσια ή και Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η λίστα τομέων και projects βεβαίως δεν είναι εξαντλητική, χρησιμεύει ως ένας γενικός οδηγός και τεκμήριο του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε αυτές τις δραστηριότητες.

Μεταξύ αυτών, στον Πυλώνα 5- Βιομηχανία, περιλαμβάνεται στη λίστα της Eurobank και η επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, με την εξής περιγραφή: 

Ελληνικός Χρυσός / Eldorado Gold Corporation – Ανάπτυξη μεταλλείου στις Σκουριές (εκτίμηση για επένδυση €840 εκατ., χρηματοδότηση: 80% κοινοπρακτικό δάνειο από ελληνικές τράπεζες / 20% ίδια κεφάλαια): Μέρος των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Πρόκειται για πορφυριτικό κοίτασμα χρυσού-χαλκού που θα εξορυχθεί με συνδυασμό συμβατικών τεχνικών επιφανειακής και υπόγειας εκμετάλλευσης. Η συνολική διάρκεια ζωής του μεταλλείου είναι περίπου 20 έτη και προβλέπεται να έχει ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού.

Τι αναφέρει η Eurobank

Σύμφωνα με την μελέτη της Eurobank, ο κλάδος της ενέργειας είχε ανέκαθεν κεντρική σημασία για την ανάπτυξη, η οποία όμως αυξήθηκε περαιτέρω όμως στα πλαίσια των διεθνών προσπαθειών για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Ειδικά στην Ευρώπη, η πρωτοβουλία «Fit for 55» της ΕΕ καθιστά νομικά δεσμευτικό τον στόχο για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Αυτό κινητροδότησε μαζικές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μονάδων που χρησιμοποιούν θερμικές πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, τουλάχιστον 37% των κεφαλαίων του ΤΑΑ θα κατευθυνθούν σε αυτόν τον στόχο.

Επιπλέον, η επιδίωξη της ενεργειακής ασφάλειας απέκτησε ακόμα υψηλότερη προτεραιότητα λόγω της προσπάθειας μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια. Αυτός ο στόχος επιβάλλει και επιτάχυνση της απεξάρτησης από το φυσικό αέριο το οποίο προ-Ουκρανίας είχε οριστεί ως καύσιμο βάσης, δηλαδή ως το μόνο μη στοχαστικό καύσιμο το οποίο θα λειτουργεί ως εφεδρεία όταν οι ΑΠΕ έχουν χαμηλή παραγωγή και διότι έχει χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από το πετρέλαιο. Ο συνολικός σχεδιασμός της Ευρώπης όμως ενέχει ακόμα αρκετή αβεβαιότητα και σίγουρα θα απαιτήσει μεγάλες και διαφοροποιημένες επενδύσεις. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το κλίμα αναδεικνύει φυσικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις ΑΠΕ.

Επιπρόσθετα, η στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας την αναδεικνύει σε κόμβο (hub) στη διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Κεντρική Ευρώπη μέσω Ανατολικής Μεσογείου και Βαλκανίων, ενώ και οι έρευνες για υδρογονάνθρακες έχουν θετικές ενδείξεις. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες των κλάδων της ενέργειας ανέρχονται ήδη με ταχύ ρυθμό και έχουν προϋποθέσεις περαιτέρω ανοδικής δυναμικής στο μέλλον. Ο πυλώνας περιλαμβάνει τους κλάδους εξόρυξης–άντλησης πρώτων υλών για την παραγωγή ενέργειας, κατασκευής και διαχείρισης δικτύων μεταφοράς τους, κατασκευής μηχανημάτων–εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμους πόρους, παραγωγής και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος–φυσικού αερίου. Οσον αφορά στις έρευνες για υδρογονάνθρακες, επισημαίνει ότι αυτές έχουν μακρό χρόνο ωρίμανσης και σημαντικές αβεβαιότητες (ποσότητες κοιτασμάτων, βάθη, διεθνείς τιμές και κατά πόσον αυτές επιτρέπουν οικονομική βιωσιμότητα, διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο που περιορίζει τα ορυκτά καύσιμα). Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να θεωρηθούν ένα ανοδικό δυναμικό (upside potential) και όχι δομικό συστατικό του νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

[ΠΗΓΗ: https://www.insider.gr/, του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, 14/12/2022]